Irodalmi Rádió
A gondolatok és az ihlet rádiója


FIGYELEM!
Ön az Irodalmi Rádió előző, archív weboldalát látja.
Új portálunk az aktuális információkkal, alkotásokkal a következő linken érhető el:
   Kezdőlap      Megjelent

Könyvek


IrodalMatt a magyarnak
2007. - Az IR első öt évének legszebb műveit tartalmazza!

Zsoldos Árpád főszerkesztő előszava: 
Kedves Olvasó! Ön az Irodalmi Rádió ötéves születésnapjára készült kötetét tartja a kezében. Az elmúlt öt év terméséből válogattuk ki az általunk legszebbnek tartott alkotásokat, ami nem volt kis feladat, hiszen 350 szerző több ezer munkájából szemezgettünk. Mindenki szerepel a kötetben, aki jelentős szerepet játszott első éveinkben, de szép számmal akadnak olyanok is, akik még csak most ismerkednek társaságunkkal. Összeállításunk címe elég összetett és nagy feladatot ró a kötet tartalmára. A kiindulópont rádiónk történetének egyik legszebb alkotása, Varga Ibolya szerzőnk Matt című műve, hiszen mindazon emberi érzések megfogalmazódnak benne, amelyeket nap mint nap átélünk, s rendszeresen előfordulnak íróink, költőink munkáiban is.
Irodalmat akar adni ez a kötet mindennapjaink magyar embere számára. Mattot akarunk adni a profi kortárs magyar irodalomnak, hogy lássák, nemcsak a nagyobb médiák és kiadók által kiemelt alkotóknak vannak magas szintű munkái. De akkor sem keseredünk el, ha ez a kötet belső ügy marad, hiszen egy nagyon szép évfordulót ünnepelhetünk, s egy olyan közösséget, akik az öt év alatt elkezdtek egymásra, egymás munkáira figyelni s ezzel együtt nagyszerűt, maradandót alkotni. 
Kellemes olvasást kívánok a következő néhányszáz oldalhoz, fedezze fel az Irodalmi Rádió szerzőinek legszebb alkotásait!
A szeretet, az egymásra figyelés, a természet szépsége, a fanyar humor, a félelem, a betegség, a halál gondolata, a megbocsátás, a megkönnyebbülés keverednek és hullámzó érzelmeket váltanak ki belőlünk az említett versben és a kötet egészében is. Ibolya verscíme tökéletesre sikerült, hiszen azt a matt-helyzetet fogalmazza meg, amivel nap mint nap szembesülhetünk: a sors és az isteni akarat kiszámíthatatlanságával. Többször előadtuk már élőben, színpadon is a költeményt, főleg Pintér Lilla tolmácsolásában, s nézőink ösztönös reakciója egyértelmű volt. Nem hatásvadászat ez, hanem egyszerű, kemény igazság és valóság, ahogyan a szerző átéli. S ebben rejlik az igazi művészet: átélni és átéltetni, felkelteni az érdeklődést, kinyitni a szemet és érzékennyé tenni a másik ember sorsára. 

Új versek mindenkinek, minden alkalomra 
2008. alkalmi versek


Zsoldos Árpád főszerkesztő előszava:

Az alkalmi versek sohasem kaphattak magas, elismerő rangot a magyar irodalomban, annak ellenére, hogy nagyon sok költőnk foglalkozott velük, s többjük számára megélhetési forrást is jelentett. Ráadásul az évszázadok alatt sokan keresték és keresik mind a mai napig ezeket a költeményeket, hiszen életünk tele van ünnepekkel, megemlékezésekkel, s egy-egy szép verssel, köszöntővel méltóképp emelhetjük az alkalom fényét, meghathatjuk az ünnepeltet.

Mivel napjainkban a legtöbbet iskolás fiataljaink szavalnak, elsősorban nekik ajánljuk ezt a kötetet, s az ünnepi műsorokat összeállító pedagógus kollégáinknak, hogy a fent említett és sokszor idézett klasszikusok mellé könnyebben találhassanak néhány odaillő új, kortárs költeményt is. Ajánljuk a magyar színházi rendezők, színművészek, színészek számára is válogatásunkat az ünnepi megemlékezések összeállításához. Emellett igyekeztünk olyan kötet szerkeszteni, ami minden korosztály számára haszonnal forgatható. Hiszen meglephetjük párunkat Valentin-napra vagy házassági évfordulóra szerelmes sorokkal, valamint az esküvői meghívóra is találhatunk szép idézeteket. Üdvözölhetjük szeretteinket névnapi és születésnapi köszöntőkkel, de találunk verseket a nagyobb keresztény ünnepekre, mulatságokra is. Külön fejezetben foglalkozunk a természettel és annak védelmével, s egyéb ünnepeink között kiemelt helyen tisztelgünk a magyar kultúra és költészet előtt is.

A kötetben az Irodalmi Rádió 70 szerzőjének 260 alkotása olvasható. Alkalmiságuk és jól alkalmazhatóságuk mellett mindegyikben megtalálhatók szerzőink ujjlenyomatai is mind a különböző stílusok, írástechnikák s mind a hangulatok, egyéni érzelmek tekintetében is. A kötet szerzőinek fényképét, bemutatkozását és további műveiket honlapunkon tekintheti meg a kedves olvasó: www.irodalmiradio.hu.

Gyűjteményünk legyen egyfajta tisztelgés a mindenkori alkalmi költészet előtt, s alkotóközösségünk nevében kívánom, hogy legyen hasznos összeállítás ez az antológia, és mindenki találja meg azt a verset, ami elnyeri tetszését, s megfelelő az adott alkalomhoz!

 

Így születik a vers
2009. - szépirodalmi alkotások és keletkezési körülményeik

Zsoldos Árpád szerkesztő előszava:
Manapság a kolofon – vagyis záradék – a kiadvány előállítására, kiadására vonatkozó információkat tartalmazza. Első előfordulásakor is hasonló volt a funkciója, amikor a középkori kódexek lezárásaként a másoló nevét, a másolás helyét és idejét jelölték meg fontos forrásul szolgálva ezáltal a könyvtörténeti kutatásoknak.
Sokkal emlékezetesebb azonban az a kolofon, mellyel Balassi Bálint verseit olvasván találkozhatunk, ugyanis ebben a záradékban már nem pusztán adatközlésről van szó, hanem sokkal inkább egyfajta versmagyarázatként szolgál a keletkezési körülmények leírásával. Furcsának találhatják, hogy a kötet előszavát fogalommagyarázattal kezdtük, de tulajdonképpen ez adta az ötletet jelen kiadványunk megszerkesztéséhez. Balassi és a korabeli költők verseiben szereplő kolofon abból áll, hogy az utolsó egy vagy két versszak tartalmát annak szenteli a szerző, hogy bemutassa, hol, mikor, milyen körülmények között született az alkotás és kinek írta, mindenközben ugyanazt a versformát és stílust használva, amit a vers elejétől alkalmazott. Ezzel a módszerrel fennmaradt több alkotás keletkezési körülménye is, mely jelentős könnyebbséget jelent az értelmezők számára. Emlékezhetünk ugyanis, hogy tanulmányaink során a legtöbb esetben meg kellett ismernünk az adott történelmi kort, művészkört és a szerző életét, ahhoz, hogy valamennyire tisztán lássuk az adott alkotás környezetét és mindazon hatásokat, melyek odáig vezettek, hogy megszületett a mű.
Mi nem arra kértük szerzőinket, hogy írjanak egy teljesen új művet és szerkesszenek kolofont is hozzá, hanem annyit kértünk tőlük, hogy vegyék elő egy vagy két olyan alkotásukat, melyek keletkezési körülménye érdekes lehet mások számára is és írják le ezeket a történéseket, érzéseket.
Ezáltal egyrészt megörökítjük az utókor számára az adott mű születésének történetét, másrészt pedig egy korképet kapunk abban a tekintetben, hogy mi foglalkoztatja manapság korunk művészeit, miből lesz alkotás.
Mivel témát sem szabtunk meg és nem adtunk különösebb támpontot sem a kért leírások kapcsán, nagyon színesre sikeredett a kötet. Van, aki egy mondatban meg tudta fogalmazni, hogy mi inspirálta írásra, van, akinek hosszabb lett maga a leírás, mint az alkotás. Egyesek versszakról versszakra haladva elemzik saját írásukat, mások szinte ugyanolyan szépirodalmi értékű szöveget készítettek leírásként, mint maga a mű.
Tematikusan természetesen megtalálhatók az örök témák: a szerelem, a halál, a klasszikus szerzők és a szülők tisztelete, a természet szépsége, történelmi események, a politika és minden, ami életünket végigkíséri.
A szerkesztés alatt igyekeztünk nem csoportokba szedni különböző nézőpontok szerint az alkotásokat, hanem megőrizve az alapanyag színességét, a témák és az érzések váltakozásával kívántuk még izgalmasabbá tenni e könyv olvasását.
77 szerzői életpálya pillanataiba tekinthetünk bele egy vagy két mű és azok keletkezési körülményeinek erejéig. A címből is adódik, hogy zömmel verseket talál az olvasó a kötetben, de néhány prózának is helyet adtunk, hogy ezzel még színesebbé tegyük a palettát. 
 


 
A gondolatok értéke I-II.
2010. - Válogatás az IR szerzőinek alkotásaiból
(pályázatainkon sikeresen szerepelt alkotások 2006-2009)


Zsoldos Árpád előszava: 

Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének egyik alapvető célkitűzése az, hogy betöltsön néhány űrt a magyar médiában az értékes és értelmes gondolatok közvetítése terén. Mert bizony számtalan példát látunk, hallunk és olvasunk abban a tekintetben, hogy mit kellene ennünk, innunk, viselnünk és magunkra kennünk ahhoz, hogy olyan egészségesek, szépek és sikeresek legyünk, mint a filmbéli hősök; valamint arra is kapunk útmutatást, hogy mi a trendi szöveg és viselkedés; de arról igazán ritkán szerezhetünk tapasztalatot, hogy embertársaink miről gondolkodnak éppen és mit éreznek igazán fontosnak. Az előző mondatból kiemelném az „igazán fontos” kifejezést, hiszen ez az egyik alappillére e kötet mondanivalójának is. Nem felszínesség, hanem őszinteség, nem mellébeszélés, hanem a valóság az, ami a következő oldalakon olvasható. Rövidebb-hosszabb részletek, élmények egy-egy szerzőnk életéből és munkásságából. Ami közös bennük, hogy szerkesztőségünk valamelyik pályázatán sikeresen szerepeltek az elmúlt négy év (2006–2009) során. Találhatunk műveket a  Tél és Karácsonycímű kiírásunkból, valamint további tematikus pályázatokból; de a legtöbb írás a Kortárs Verstár-ból, A hét prózájá-ból, a 2008-as év heti pályázataiból, illetve természetesen a 2009-es A gondolatok értéke című sorozatból került be válogatásunkba. Ezek az alkotások eredetileg a Hallgató című kiadványsorozatunk füzetében jelentek volna meg nyomtatásban, de úgy gondoltuk, hogy sokkal értékesebb, időtállóbb és szebb, ha egy ilyen kötetben látnak napvilágot.
Az írások mellett tehát több helyütt megtalálhatjuk a szerző fényképét és bemutatkozását, gondolatait művéről, továbbá könyvünk végén egy külön táblázatban összefoglaltuk, hogy melyik alkotás melyik pályázaton szerepelt sikeresen.
Rövidprózákat és verseket egyaránt olvashatunk a kötetben, ráadásul a színes sorozatot két, a többitől eltérő cikk zárja: egy recenzió és a borító tervezőjének bemutatkozása.
Bízunk benne, hogy ezzel az összeállítással is értékes perceket tudunk szerezni olvasóinknak. Ajánljuk népszerű tévéműsorok előtt, után, de leginkább helyett.

Gólyahír 
2011. - Válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásaiból

Ötödik alkalommal, ötödik éve jelentkezik az Irodalmi Rádió szerkesztősége antológiával. Ez főként szerzőink termékenységének, aktivitásának köszönhető. Pályázati kiírásainkra minden hónapban érkeznek értékes alkotások, melyekből egy év alatt – ahogy most is – összegyűlik legalább egy kötetre való: 51 szerzőnk különféle stílusú, témájú és formájú versét, rövidprózáját olvashatjuk a 170 oldalon.
Három fő részből áll könyvünk. Az első harminc oldalon a 2010. évi Scripti Dexter pályázat-sorozat legjobb alkotásait olvashatjuk februártól decemberig. A nyertes szerzők számára jutalmul szolgál a könyvben való szereplési lehetőség. Ezúton is gratulálunk nekik és köszönjük az írásokat!
A második, terjedelmileg legnagyobb részben korábbi pályázatainkon sikeresen szereplő műveket olvashatunk, illetve néhány új szerzőnk első hozzánk küldött írásait. Ebben a részben is folyamatosan váltják egymást a versek és a rövidprózák.
Az utolsó részben megismerhetjük az alkotókat. Itt a fénykép és rövid bemutatkozás mellett néhány szerzőtől rövid leírást is kapunk arról, hogy hogyan született az alkotás.
S hogy miért éppen a gólyahír? Jelen kötetünk a tavasz végén, májusban jelenik meg, köztudottan eddig virágzik a gólyahír is. Örömmel tárjuk a kedves olvasó elé ezt a válogatást színes csokorként.
De nemcsak kellemes tavaszi napokon ajánljuk olvasását, hanem forró nyári melegben egy fa árnyéka alatt, a borongós őszi délutánokra és fagyos téli estékre is egy meleg takaróba burkolózva. Kívánjuk, hogy teljék legalább annyi öröme új kiadványunkban, mint az eddigiekben.
 
Irodalmi és képzőművészeti Kalendárium 2012
2011. - Válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásaiból és a pályázatainkon sikeresen szerepelt művekből
naptár, kalendárium, antológia
 
Zsoldos Árpád szerkesztő előszava:
Boldog, Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk az Irodalmi Rádió minden tagjának, kalendáriumunk minden szerzőjének és olvasójának!
A régi időkben a kalendárium az emberek mindennapi életének része volt. Kezdetben csak az év napjait, az évfordulókat és az ünnepeket lajstromozta, majd tartalma folyamatosan bővült: először a mindennapokhoz kapcsolódó tanácsokkal, jóslásokkal, később olvasmányokkal, a 18-19. századra pedig már az irodalmi művek is hangsúlyos szerephez jutottak benne. Ez a hasznos és szórakoztató kiadvány korában méltán volt népszerű, mára azonban az információs csatornák kibővülése háttérbe szorította.
Az Irodalmi Rádió idén célul tűzte ki, hogy megújítja és aktualizálja a kalendárium műfaját és megörvendezteti szerzőit és olvasóit egy új típusú, különleges kiadvánnyal. Szépirodalmi antológiáink között rendhagyónak számít nemcsak külalakjában, hanem belső megjelenésében, tartalmában is; most először kerültek be a versek, prózák közé nem illusztrációként, hanem önálló alkotásként megjelenő fotók, festmények, grafikák, rézkarcok is.
A válogatás két ütemből állt: az első körben a szerzők maguk választhatták ki, hogy az év mely napjára szánják alkotásukat; a második körben pedig a megmaradt naptári napokra szerkesztőségünk válogatott az elmúlt évek sikeresen szerepelt pályamunkáiból (2008–2011).
A megjelenő művek nagy része kapcsolódik ahhoz a naphoz, amelyen szerepel. Az ünnepekhez, jeles napokhoz, illetve az adott évszakhoz tartozó tematikus írások mellett előfordul, hogy a szerző születésnapján vagy névnapján találjuk meg művét, de az is gyakori, hogy az alkotó kedveskedik egyik hozzátartozójának.
Kiadványunk naptári jellege abból adódik, hogy az oldalszámozást felváltja a dátum, ami mellett névnapok is szerepelnek. Majdnem minden nap található egy-egy sor arról, hogy aznap mely klasszikus író vagy költő születésének, illetve halálának évfordulójára emlékezhetünk. Itt kiemeltük a számunkra legfontosabbnak tartott ünnepeket, emléknapokat, világnapokat, akciónapokat is.
Klasszikusokkal kapcsolatos kerek évfordulókkal sok esetben találkozhatunk, ezeket külön jelöltük is. Közöttük is kivételesnek számít Madách Imre Az ember tragédiája c. műve megjelenésének 150. évfordulója (január 12.) és József Attila halálának 75. évfordulója (december 3.), amikor maguk a klasszikusok szólalnak meg egy-egy alkotás erejéig.
Bízunk benne, hogy az Ön számára is hasznos és szórakoztató lesz kiadványunk. Legyen olyan ez az éve, amilyennek szeretné!

Jubileumi kötet - 10 éves az Irodalmi Rádió
2012. - Válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásaiból
 
Zsoldos Árpád szerkesztő előszava:
Egy tíz évre visszatekintő jubileumi kiadvány előszavában talán valamiféle összegzésnek kellene szerepelnie kiemelve az elért eredményeket, megjelent kiadványokat, sikeresen lebonyolított rendezvényeket. Ezt azonban most kihagyjuk, hiszen aki kíváncsi a fent említett, s további adatokra, emlékekre, az megtalálja rádiónk weboldalán.
Helyette legyen ez az oldal egyrészt a köszönetnyilvánítás helye. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 10 évet, akik hozzátettek bármennyit is kezdeményezésünk megvalósításához, illetve azoknak, akik ebben a pillanatban valamennyire is magukénak érzik az Irodalmi Rádiót.
Tíz éve tiszta lappal, tervek nélkül, csupán kedvtelésből indultunk, s mára több ezernyi teleírt papírt, könyvet, weboldalt hagytunk már magunk mögött, nem beszélve a hangban és képben megörökített pillanatokról. A szó elszáll, írás megmarad tételét ezzel sikerült – egy kis időre legalább is – megdöntenünk, hiszen nálunk az esetek nagy részében a szó is megmarad.
Olyan a mi történetünk, mint amikor egy író az üres papír fölé hajol és cél nélkül, csupán az alkotás öröméért kezd írni. Majd előbb-utóbb mellé szegődik az ihlet, jönnek az ötletek, s végül valami szép lesz a végeredmény.
Jelen pillanatban itt tartunk, a végtelen idő ezen szegmensében, s bízunk benne, hogy a mi sztorinknak nincs még vége, s kellemes pillanatokat sikerül szerezni olvasóinknak, hallgatóinknak a közzétett alkotásokkal, s szerzőinknek is az együtt töltött percekkel.
A következő oldalakon sok szerzőnkkel és egy-két alkotásukkal ismerkedhetünk meg. Nincs lehetőségünk bemutatni minden tagunkat, de egy szép szeletét elolvashatjuk a hozzánk érkező alkotásoknak. A legtöbb munka most is a korábbi pályázatainkon sikeresen szerepeltek közül került be a válogatásba, mindemellett új szerzők új műveinek bemutatására is sor kerül.
A szerzők névmutatóját, bemutatkozását és a kötet tartalomjegyzékét egybegyúrtuk, a nyolcadiktól a huszonnegyedik oldalig találhatjuk meg ezt a részt. Itt a fényképek és a bemutatkozásokból kiragadott fontosabb mondatok mellett megjelöltük, hogy a könyvben (K) hányadik oldaltól kezdődnek, ill. a hangzó mellékleten (CD) hányadik felvételtől kezdődnek az adott szerző művei.
Az alkotásokat nem állítottuk semmilyen sorrendbe, ennek következtében műről műre ne várjunk következetességet, adjuk meg minden szerzőnek a tiszta lap lehetőségét, hiszen minden oldalon más-más világ mutatkozik be nekünk. Így lesz izgalmas, változatos a versek és rövidprózák halmaza.
 
Lelkek kicsi sugarai - 11 éves az Irodalmi Rádió
2013. - Válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásaiból
 
Szerkesztőségünk idei antológiája követi elődeinek tematikáját, hiszen ebben a válogatásban is mintaszerű anyagot közlünk korunk amatőr irodalmáról. Az itt olvasható alkotások többsége sikeresen szerepelt korábbi pályázatainkon. Első helyen az elmúlt évek során legjobb szerző díjjal kitüntetett alkotóink és munkáik szerepelnek, valamint a legsikeresebb pályázók, pályamunkák, azonban továbbra sem az a fő célunk, hogy versenyeztessük egymással a különféle stílusokat, gondolatokat, hanem az, hogy megmutassuk, mennyire színes, sokoldalú szerzőink irodalmi tevékenysége.  
Egy-egy szerzőtől most is csak néhány munkát tudunk bemutatni, de ez éppen elég ahhoz, hogy felvillantsuk az érzelmek és érzékek lángját, a tehetség szikráit. Egy-egy lélek tárja ki előttünk világát néhány pillanatra, a könyvben olvasható versek és prózák pedig ezen lelkek kicsi sugarai.
A könyv címe nem saját ötlet, hanem Szakáli Anna szerzőnk Időalagút című munkájából származik, s anélkül, hogy bármi olyat is belemagyaráznánk egy szépirodalmi munkába, amiről nem is szól, fontos megjegyeznünk, hogy az ihlet órája sokak elbeszélése alapján olyan, mintha a valóságtól elrugaszkodva egy másik világba kerülnénk. Ebben a világban elmosódik a képzelet s a valóság határa, régi emlékek, történetek elevenednek meg, valódi érzések szabadulnak el. Színes időalagútban találja magát az ember, aminek hatására csak akkor tud igazán nagyot alkotni, ha a tollát az ész vezérli, mert a keretet, a formát feltétlenül csak a tudatosság, a tanult, kipróbált és jól alkalmazott felépítés, szerkezet adhatja meg.

 
Szerzőink könyvei

Szerzőink (MP tagjaink) megjelent könyveit, ajánlójukat és a vásárlási lehetőség linkjét megtekintheted ITT.
 

 
Tetszik?
 
 

 

Az Irodalmi Rádió szülővárosa, otthona és központja:
Miskolc város

 

 
Miskolci felolvasóestjeink helyszíne:

 

 
Pesti Szalonaink helyszíne:
Csokonai Művelődési Központ
Budapest, XV. ker.
 

 

 
Csatlakozz  csoportunkhoz!
 
Irodalmi Rádió © 2002-2015.