Az Irodalmi Rádió szerkesztősége bemutatja Virág Barna szerzőnk Bika hava című versét Radó Denise előadásában.


Virág Barna: Bika hava

Újra jó lesz ez itt, néz szét
ibolyák kék szemeivel a tavasz,
jó lesz ez itt, csobogja olvadó jég alól a patak,
a szellő stafétaként adja tovább a nyárnak.
Arénájából a hagyománynak,
csorba szarvát fitogtatva, kitört egy bika.
Ezzel, az esős napok homlokzatán
megbillentek az események.
Becserkészni, azonnal rakja a megszokás
vas-cölöpjeit egy torreádor… Júdáshad
baktat mögötte… A hovatartozás kérdését
elnapolták… Megtorpant paták topognak
az egyedüllétben és tágra-nyílt szemekkel
a jóhiszeműségbe kapaszkodnak szavai…

… Lám ismét porba rakom a győzelmet
Ezt az örök merni-akarást
Csírázó magvait az indulásnak
Az üszkös vágy szikra-villanását
Mellébeszélésünk dohos falain át
Tegnapjaink megkövezett szívverésének
Kikosarazott patakcsobogását
Tarkón-lőtt hitem vérapadásában
Védetlenségem széttépett hálójával hurokba kötni
Nyers erőm fitogtatásait
Mint egy távoli toronyóra ütését
A visszhang lyukas markával megfogni
Mértani kiszabottságunk hontalan álmát
Felkavart szópelyheit az érzékenységnek
Megkövesedett voltunk csigatengelyéből mert
A leülepedett porban már nincs lezuhanás
(A lerakódó megszokás terhe húz még)
Úgy hogy a porszem már csak fölszállhat
Mint a félvezetők összezsugorított világában
Egy parányi germánium lapocska
Szívének szögezett tűhegy értelmet
S irányt ad
A vad áramlatok tornádóiból
Az integrált áramkörök mikro-egén…

Nem. Nem véletlen ez a hasonlat,
mert minden mozgás a holtpont
kizökkentése habozásaink melegágyából
magunknak és a rendnek.

Igen
Levetni ezt a rozsda-ácsorgást
Az acélszegélyen
Nem véd meg
Nem tette soha
Csak mi hittük hogy megóv a burok
De egyre tanuljuk hogy jobb pajzs
A szív melege
Küszöbök előtt poroszkálóknak
Ajtónyitás erőt gyűjteni

Ez volna az új színárnyalat
Eldobott fegyverzetünkből serkenő
Új hang vihar-csiszolta csillogás
Vad erők bilincse
Zabolátlanságunkra béklyó
A bennünk portyázó irányok
És virrasztó zöld lámpái az aggodalomnak
Hazahozó utak
És az újra távozások
De ne csak a sötétséget szapúld
Rakj tüzet fényt útjelzőnek…
És…

Beérték… Terelik…
Már rendezi eszközeit egy bakó…

Utóirat:
„Lesz még tavasz, de az más tavasz lesz,
s nem is emlékezik miránk…”

Babits Mihály

További kortárs szépirodalmi alkotások Radó Denise előadásában itt.

Virág Barna az Irodalmi Rádió szerzője. "Füleken születtem 1937-ben. Jelenleg Losoncon lakom. Mivelhogy az aprópénz is az összérték…