Neked címzek egy pár sort, Kedves Szerelem.
Évtizedek óta hintázol szívemen.
Nem sodort el tőled még soha, semmi sem.
Kérlek válaszolj, ha megkapod levelem.

Mondd, nélküled élni én miért nem tudok?
Szenvedélyes létedbe miért olvadok?
Gyöngyös hálódban, fogoly mondd miért vagyok?
Bennem hatalmad pecsétje miért ragyog?

Szívemben léted már irgalom vagy halál.
Nem tudom mivé vált, de érzem feldarál.
Létedtől függök, mert általad létezem.

Állandó mámorban, bódultan, részegen.
Örökös gúzsba font, szökkenő búzaszál.
Parázsló életem emésztő tűzhalál.