A lakitelki sátor!

Az idő múlásával emlékeim egyre csak egyre tolulnak
Rossz döntéseim mulasztásaim gondolataimba nyomulnak
Vidéki életem, változatos munkám a balatoni táj szinesitette
A politika okozta egyre szürkülő világunk gyermekeim éltette

A változás szele váratlanul, felkészületlenül érintett
Nem mertem gondolni,hogy a kommunizmus bevégzett
Hiányoztak a fővárosi ellenzéki megmozdulási jelzések
Ez volt a nagy hátránya a vidéki értelmiségi életnek

Elérhetetlen szellemi távolságban éltek irodalmi nagyjaink
Pedig látásközelben dolgoztak, s velünk együtt múltak napjaik
A sors kegyelméből Gyurkovics Tibor közelébe férkőzhettünk
De- csupán barátaink révén- szellemi auráját élvezhettük

Naivságunkat s politikai tudatlanságunk hiába igyekeztünk pótolni
Kapkodásunk,hogy mégse tudjunk az eseményekről lemaradni
Csak mikrovilágunkra koncentrálta minden igyekezetünket
Igy a nagypolitikától messze lemaradva keresztülhúzta tervünket

Megélhetésünkért, s a nagycsaládra nehezedő terhektől
Fájó szivvel lemondtam a lakitelki utazási tervekről
Elvesztettem néhány felejthetetlen élmény lehetőségét
Korunk értelmisége még meglévő egységének élményét

Egy szükebb politikai baráti társaság összejövetelén
Megjelentek köztünk lakitelki résztvevők,s meglepetésként
Kárpótlásul kaptam Csóri Sándor személyes hitvallását
Ki gondolataival magasra emelte a lakitelki sátor varázsát

Műveit újra kézbe véve s a személyét megismerve
Emlékezem az elmulasztott lakitelki megjelenésemre
A szeretet és a nagyrabecsülés kifejezésére
Imára kulcsolva kezem fejemet meghajtom előtte

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…