„AZ ÉV JOGÁSZ KÖLTŐJE” – „AZ ÉV JOGÁSZ ÍRÓJA”

az Irodalmi Rádió pályázata – 2017.

„Az év jogász költője” és „Az év jogász írója”
kitüntető címek megszerzéséért

továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,
rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

Vasas Judit, aki 2016-ban nyerte el “Az év jogász költője” díjat, civilben a Szegedi Törvényszék bírósági fogalmazója.

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
Miskolc
Pf: 8/P
3503

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe:
„AZ ÉV JOGÁSZ KÖLTŐJE” – „AZ ÉV JOGÁSZ ÍRÓJA”

5. A pályázat célja: A jogászok, ügyvédek, ügyészek, bírók, jegyzők, joghallgatók és jogi területen dolgozók vagy nyugalmazott jogászok számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató jogászok felkutatása.
Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
Jogászok, joghallgatók és jogi végzettséggel rendelkezők, ügyészségen,
bíróságon dolgozók vagy egyéb jogász munkakörben foglalkoztatottak.
Jegyző alkategória: a Jegyzők Országos Szövetségével együttműködésben a jogász és nem jogász végzettségű jegyzők.

7. Megjelenési lehetőségek:
a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Irodalmi Rádió Hangtárában.
b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.
c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.
d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

8. A pályázat formai követelményei:

Bodnár Szilárd “Az év jogász írója” lett 2016-ban, aki a Kaposvári Törvényszék járásbírája.

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
Pályázati űrlap letöltése
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4,
próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus:
Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.A nyomtatott pályázat eljuttatása postán:
Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása ímélben:
palyazat@irodalmiradio.hu

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név,
melyen a szerző szerepelni szeretne!
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a ma-gyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezé-sek, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje:
2017. július 20.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként egyezer forint).

A rádió blogszerzőinek 50% kedvezmény a pályázati díjból
(500 Ft a pályázati díj beküldött művenként).
A blogszerzők listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: Irodalmi Rádió OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre:
Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

Marosvári Tamás pécsi ügyvéd sikeresen szerepelt 2016-os jogász pályázatunkon, azóta szerkesztőségünk kiadta kötetét “Emlékek a fekete-fehér korból” címmel.

– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni:
a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki, kísérőlevélben más számlázási cím is megadható.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 20/544-0372
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.

14. Eredményhirdetés:
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretében 2017. szeptember 16-án, Budapesten,
a Csokonai Művelő-dési Központban. (Pontos kezdési időpont később.)

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV JOGÁSZ KÖLTŐJE 2017.” és „AZ ÉV JOGÁSZ ÍRÓJA 2017.” kitüntető címhez és díjhoz jutnak oklevél és könyvjutalom kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvjutalomban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

Különdíj – a Jegyzők Országos Szövetségének felajánlása:
A legtehetségesebb fiatal (40 év alatti jegyző) költő részére egy éven keresztül megjelenési lehetőség a Jegyző és Közigazgatás c. lapban, alkalmanként egy-egy mű (a lap kéthavonta jelenik meg) és a Kiadó (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft) támogatásával egy éves előfizetés a lapra, valamint a 2018. évi Jegyző-Közigazgatási Konferencián egy fő részére ingyenes részvétel.

Különdíj – A KÖZSZÖV (Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége) által felajánlott különdíj: fentivel megegyező, a közigazgatás más területéről (nem jegyző) pályázók közötti versenyben egy fő (költő vagy prózaíró számára.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus pél-dány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet
Pályázati űrlap letöltése

18. Előzmény:
A 2016-os pályázat eredménye weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2016/06/20/az-ev-jogasz-iroja-es-koltoje-2016-palyazat-vegeredmeny/
Vasas Judittal, az akkori pályázat egyik nyertesével azóta már művészportrét is készítettünk:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2016/09/23/muveszportre-vasas-judittal/