„AZ ÉV PEDAGÓGUS KÖLTŐJE” – „AZ ÉV PEDAGÓGUS ÍRÓJA”

az Irodalmi Rádió pályázata – 2017.

„Az év pedagógus költője” és „Az év pedagógus írója”
kitüntető címek megszerzéséért

továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,
rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

2015-ben Vukovári Panna lett a legjobb pedagógus költő a pályázaton.

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
Miskolc
Pf: 8/P
3503

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe:
„AZ ÉV PEDAGÓGUS KÖLTŐJE” – „AZ ÉV PEDAGÓGUS ÍRÓJA”

5. A pályázat célja: A pedagógusok, tanárok számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges toll-forgató pedagógusok felkutatása.
Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
Pedagógus diplomával rendelkezők, alap-, közép-, felsőoktatási intézményben tanítók.

7. Megjelenési lehetőségek:
a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Irodalmi Rádió Hangtárában.
b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.
c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.
d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

8. A pályázat formai követelményei:

A 2015-ös pedagógus pályázat írói kategóriájának első két helyezettje: Kutas Mónika (próza 2. helyezett), Zsoldos Árpád (főszerkesztő), Friedler Magdolna (próza 1. helyezett)

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
Pályázati űrlap letöltése
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4,
próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm –
betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása ímélben: palyazat@irodalmiradio.hu

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2017. július 20.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként egyezer forint).

A rádió blogszerzőinek 50% kedvezmény a pályázati díjból (500 Ft a pályázati díj beküldött művenként).
A blogszerzők listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázaton sikeresen szerepelt alkotók közül többekkel készítettünk azóta művészportrét, többek között a képen látható Halász Ágnessel is (a fotóra kattintva a művészportré meghallgatható).

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre:
Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni:
a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 20/544-0372
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.

14. Eredményhirdetés:
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretében
2017. szeptember 16-án, Budapesten,
a Csokonai Művelődési Központban. (Pontos kezdési időpont később.)

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV PEDAGÓGUS KÖLTŐJE 2017.” és „AZ ÉV PEDAGÓGUS ÍRÓJA 2017.” kitüntető címhez és díjhoz jutnak oklevél és könyvjutalom kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen oklevél- és könyvjutalomban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet:
Pályázati űrlap letöltése

18. Előzmény:
A 2015-ös pályázat eredménye weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2015/11/30/az-ev-pedagogus-iroja-koltoje-2015-palyazat-vegeredmeny/
Vukovári Pannával, az akkori pályázat egyik nyertesével azóta már művészportrét is készítettünk:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2016/09/16/muveszportre-vukovari-pannaval/