Kolarics Zoltán: Párbeszéd Istennel

Uram, újra hallom hívó szavad,
előtted résnyire kitárom kapumat.
Térdem reszket, ajkam dadog,
fogadj el olyannak, amilyen vagyok!

Ne félj tőlem! Nyisd ki bátran,
hisz e pillanatra régóta vártam!
Szeretetem határtalanul nagy,
úgy szeretlek ahogy vagy!

Uram, kitárom szívemet előtted,
kérlek, lépj hajlékomba beljebb!
Ülj le velem asztalomhoz,
mi szolgádnak örömet okoz!

De jaj, dicső fényed elvakít,
hisz felséged hozzám közelít!
Eltakarom arcom, mert félek,
tőled uram, megbocsájtást kérek!

Ne félj! Krisztus végtelenül szeret,
ezért most szövetséget kötök veled!
Tudom, hogy szükséged van rám,
az én országom terád is vár!

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…