Kortárs Verstár Pro – 2017. augusztus

Az előadó: Stohl András

Jászai Mari-díjas színművész, szinkronhang, televíziós műsorvezető

Wikipédia:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stohl_Andr%C3%A1s

Hangminta:
https://www.youtube.com/watch?v=0qy1i5HkcNA

Mindösszesen 11 nyertes pályamű kerül megörökítésre!

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu (Kizárólag ímélben lehet pályázni!)

3. A pályázat címe: „KORTÁRS VERSTÁR PRO 2017. augusztus”

4. A pályázat célja: Az értékes versek méltó rangra emelése, megörökítése a jelen és a jövő hallgatósága, olvasói számára. Kortárs szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

5. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

6. Megjelenés:
a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, melyből a pályázó kívánságára küldünk egy vagy több példányt (a pályázaton sikeresen szereplő első 11 alkotást megörökítjük Stohl András előadásában.
b) Nyomtatásban: A jövőben egyik nyomtatott kiadványunkban.
c) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangoznak rádióműsorainkban is.

7. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 3 verset vagy rövidprózát küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és postai beküldése kötelező. – PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE
Egy mű maximális hossza próza esetében 2, vers esetében 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Minden pályaműből egy elektronikus példányt kérünk ímélben doc formátumban!
Az elektronikus példány eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

8. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a ma-gyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezé-sek, becsületsértés, stb.)

9. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2017. augusztus 20., éjfél

10. Pályázati díj:
– az Irodalmi Rádió regisztrált tagjai (MP tagok, blogszerzők) számára: 1000 Ft / 3 alkotás
– új jelentkezők számára: 2000 Ft / 3 alkotás

A pályázati díj befizetése (augusztus 20-ig):
– átutalással: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon: Irodalmi Rádió 3503 Miskolc, Pf:8/P

11. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
Ímélben: info@irodalmiradio.hu

12. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.

13. Eredményhirdetés:
2017. augusztus 24. körül

14. Bekerülés:
Összesen 11 alkotást választunk ki, melyeket Stohl András előadásában stúdiófelvételen rögzítünk.
Az 1. helyezett mű szerzője vállalja, hogy 2017. szeptember 5-ig 5000 Ft-tal hozzájárul a stúdiófelvétel és a CD elkészítéséhez, valamint az előadó tiszteletdíjához
Az 2. helyezett mű szerzője vállalja, hogy 2017. szeptember 5-ig 10.000 Ft-tal hozzájárul a stúdiófelvétel és a CD elkészítéséhez, valamint az előadó tiszteletdíjához.
A 3-11. helyezett művek szerzői vállalják, hogy 2017. szeptember 5-ig fejenként 15000 Ft-tal hozzájárulnak a stú-diófelvétel és a CD elkészítéséhez, valamint az előadó tiszteletdíjához.

15. Jutalmazás:
A bekerült művek szerzői 1-1 tiszteletpéldányt kapnak az elkészült audio CD-ből, további példányok rendelésére a pályázati űrlapon van lehetőség bruttó 600 Ft/db áron.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj ill. a megjelentetéshez szükséges összeg (ez esetben a következő helyezett pályamunkát egyel előrébb soroljuk)
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet:
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE