Szerkesztőségünk két könyvbemutatót is tartott 2017 szeptemberében. Elsőként Egry Artúr szerzőnk Beérném csenddel című, második verseskötetével ismerkedhettünk meg a Csepeli Nyugdíjas Klubban. A rendezvényt 18-án, hétfőn tartottuk meg délután négy órai kezdettel. A felolvasóestet szerkesztőségünkkel karöltve a szerző felesége, Kállay Endréné szervezte, s a lebonyolításában Zsoldos Árpád és Adrienn szerkesztőkkel együtt Pintér Lilla előadónk is közreműködött.

balról: Pintér Lilla, Kállay Endréné, Egry Artúr, Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

A műsor elején a szerző és a szerkesztőség köszönetét fejezte ki a Csepeli Önkormányzatnak, aki a kiadáshoz szükséges anyagi fedezetet biztosította, majd felolvastuk Lezsák Sándor költő előszavát. Mivel az előszó írója említett néhányat Artúr első kötetének (Portugál gálya) versei közül, így azokból is felelevenítettük a legfontosabbakat. Ezt követően került sor az új kötet kiválasztott műveinek előadására.

A szerző mellett Kállay Endréné és Pintér Lilla tolmácsolta a kiválasztott alkotásokat, melyek közül cikkünkben a címadó verset közöljük:

Egry Artúr – beérném csenddel

kék iringó és zsenge fű nem enged
szélfútta hátukra nem lép a lábam
az égi mezsgyék bírják ezt a rendet
a szél ha fú – mert fú – hiába lágyan

beérném csenddel éjezüst időmben
a szélfútta semmi partján hallgatok
harmat-rezgő esti fűben időtlen
régi rendek tartják s női hajlatok

éjezüst időmre s reám mi várhat?
csak sejtem én a zsongó zöld imákat
csend tart a rét-esti feltámadásban

szelíd kezében a „valami-másban”
hol napernyők az eres nagy levelek
szél fú kék Hold és Nap között lebegek

Budapest, 2016. december

A könyvbemutatót követően a jelenlévők megvásárolták és dedikáltatták a könyvet.


A hónap második könyvbemutatója szeptember 23-ra, szombatra esett. Az érdeklődők a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban találkoztak B. Mester Éva Csillagnász című kötetének bemutatóján. A kiválasztott művek előadásában a szerző mellett Zsoldos Árpád és Adrienn szerkesztők, valamint Taskó Zsuzsanna közreműködött.

A felolvasás mellett más élményekkel is gazdagodtak a jelenlévők, hiszen bejátszottuk felvételről Náray Erika és Csankó Zoltán előadásában Éva egy-egy versét Chopin egyik szerzeményének aláfestésével, valamint a szerző felkérésére Taskó Zsuzsanna előadónk el is énekelte az egyik verset.

A felolvasások között beszélgettünk a szerzővel életéről, gondolatairól, érzéseiről és a versek keletkezési körülményeiről is.

 

A rendezvény végén könyvvásálásra is sor került, valamint a könyvek dedikálására. Mindkét rendezvényen szép számmal megjelentek az ismerősök, családtagok, barátok és érdeklődők mellett a szerzőtársak is. (Képünkön Szabó Edit cserél könyvet B. Mester Évával.) Köszönjük szépen az aktív részvételt mindenkinek!

Cikkünk végén a szerző Névjegy című alkotását közöljük:

B. Mester Éva – Névjegy

Én a csend voltam csak,
néha talán a szó,
de akkor is szelíd,
léleksimogató.

Amikor születtem,
már kész volt a világ.
Napfény gurította
a gyermekkoron át.

Tenyérnyi kamránkat
kinőtte a család,
mégis volt mindenem,
szülő, testvér, barát.

Akkor még nem tudtam,
gazdagnak születtem,
de mit készen kaptam,
lassan elvesztettem.

Elcsendesedett a
nagy család nyüzsgése.
Magamra maradtam
célokhoz küzdésre.

Mi az, ami maradt?
Talán az alázat.
Elfogadni mindazt,
mit a sors kínálhat.

De ha néha én is
boldogságra vágyom,
szerelem névjegyét
párnámon találom.

A csend a barátom,
álom a szeretőm,
álmok álmodtak meg,
álom lesz szemfedőm.

A könyvek megvásárolhatók a szerzőktől. Jelezd a kiadvany@irodalmiradio.hu címen, ha kérsz belőlük egy vagy több példányt és továbbítjuk megrendelésed a szerző felé.

B. Mester Éva kötete 1500 Ft, Egry Artúré pedig 2200 Ft.