Tovább folytatódott

urak támadása,

unszolták a királyt:

Hunyadit ne szánja.

 

Bosszulja meg végre

Cillei halálát,

ne kímélje már meg

Jánosnak árváját.

 

– Te vagy most a király,

mégis őt követik,

félhetsz bizony attól

veled is elbánik.

 

– Nem uralkodsz addig

ameddig László él.

– Egyre duruzsoltak,

s jött közelebb a cél.

 

Királyban a gyanút

folyton ébresztgették,

a hiúságát is

gonoszul legyezték.

 

Alkalmat keresték,

tervük végrehajtsák,

és Hunyadi Lászlót

végül halva lássák.

 

Közben jött a török

hogy országra törjön,

László sereget gyűjt,

ellent majd kiűzzön.

 

Elment a királyhoz

engedélyét kérni,

csapattal vonuljon

törököt elűzni.

 

Közben a bárók meg

egyre áskálódnak:

– Ne engedjen felség

Hunyadi Lászlónak !

 

– Hívjad ide öcséd

nehogy cselt szőjenek,

amíg te távol vagy

reá ne törjenek !

 

Elfeledte László

apjának tanácsát:

kettőjüket együtt

királynál ne lássák !

 

Üzente öccsének:

jöjjön fel Budára,

mielőtt törökkel

ő majd hadba szállna.

 

Erzsébet asszony is

ijedt hívó szóra.

– Apád emlékére!

Ne menj fel Budára !

 

Gara László nádor

kiben László bízott

bejelenté neki

király várja már ott.

 

A palotába ment

hol rögtön lefogták,

Mátyást pedig másutt

rabként ott tartották.

 

Röpke három nap míg

Lászlót elítélték,

és titokban, csendben

éjjel kivégezték.

 

Háromszor sújta le

hóhérnak a bárdja,

de László nyakának

nem lett bántódása.

 

– Három sebet kaptam,

eleget szenvedtem,

Isten, ember előtt

vagyok én bűntelen.

 

Igaz volt a szava

szegény László grófnak,

kegyelem járna már

rablónak, gyilkosnak.

 

Neki nem kegyelmez

hóhérnak a bárdja,

negyedszer is lesújt

árvának nyakára.

 

El is vált már feje

ettől a csapástól,

fájdalom híre szállt

keserű bánattól.

 

Patakokban ömlött

a szegény nép könnye,

szörnyű megtorlástól

félt árulók serege.

 

Holttestét fekete

lepelbe takarták,

Mária Magdolna –

templomban vigyázták.

 

Hajnal hasadtával

a holtat elvitték,

egy másik templomban

gyorsan elhelyezték.

 

Gyászolókat oda

senkit nem engedtek,

halotti szertartást

neki nem rendeztek.

 

Így hervadt el akkor

a Hunyadi – család

szép reménysége, kit

megölt a sok galád.

 

 

Lengyel Dénes írása alapján.

 

D. Oszuskó Sarolta az Irodalmi Rádió szerzője. Matematika – fizika szakos tanár voltam. 2001 óta nyugdíjas vagyok. 2005-ben…