Jó napot!

 

„Meg tudja mondani, melyik vágányról indul a pesti gyors?” – kérdezte a kalauztól a láthatóan jól szituált középkorú férfi, hatalmas, gurulós bőröndjét szorosan maga mellett tartva. A kalauz felé fordult, mélyen a kérdező szemébe nézett, és így szólt: „Jó napot!” Az utazó furcsán nézett a vasutasra: „Nem érti a kérdésemet? Honnan megy a pesti gyors?” A kalauz nyájas mosollyal ismételte meg: „Jó napot kívánok!” A kérdező most már ideges lett: „Ilyenek maguk mind! Neveletlenek! Bunkók! Egy egyszerű kérdésre sem képesek válaszolni. Hiába, vasutasból sohasem lesz kultúrember.” Elfordult a kalauztól – aki még mindig csendes derűvel nézte a méltatlankodót –, és kurtán odavakkantva felé egy „’napot!”-ot, másik vasutas után nézett.

A kalauz, hallván a rövidke köszönést, utána szólt: „Mondja, miben segíthetek?” Az meghökkenve fordult vissza: „Felfogta végre, hogy kérdeztem valamit? Remek! Honnan megy a pesti gyors?” Azonnal érkezett a felelet: „A harmadik vágányról, uram! Állhatok még valamiben a szolgálatára?” „Nem!”, volt a tömör válasz, és az utas elindult a harmadik vágány felé.

„Nagyon szívesen! Viszontlátásra!”, mondta a kalauz, amire az utas – anélkül, hogy megfordult volna – így reagált: „Marha!” A kalauz elmosolyodott, és a következő utashoz fordult. Az szintén mosolygott: „Jó napot kívánok! Hallottam az előbbi beszélgetést. Magának aztán vannak idegei! Hogy bírja az ilyeneket? Ha nekem mondta volna, hogy marha, én bizony mondtam volna valami cifrát! Magát meg sem sérti az ilyen megjegyzés?” A kalauz így válaszolt: „Miért sértene? Régóta tudjuk már, hogy akinek nem inge, ne vegye magára az ilyesmit. Márpedig nekem nem kell magamra vennem, mert az is régi igazság, hogy a vasút marhákat nem alkalmaz. Csak szállít…” „Hát igen, ha így nézzük, akkor magának tökéletesen igaza van!” Az órájára nézett: „Ejnye, mennem kell, mert elmegy a vonatom! Visz’lát’!” mondta, és elsietett. A kalauz ismét elmosolyodott: „Viszontlátásra!”, és körülnézve, nem szalad-e valaki a vonata felé, lassan a szájához emelte a sípját.

Makuch Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. A munkámról először röviden: a vasút az első és egyetlen munkahelyem, ahol…