Ó mély érzés fűz hozzád Istenem!
Fohászkodva kélek tégedet,
Vedd le rólam bűnömet.
Hisz olyan sokszor sokat vétkeztem!

Ó mély érzéssel lépek eléd,
Hisz sok tanítod világszerte él.
Tanítják a bibliát,a hit világot,
Vissza terelik az eltévedt bárányt.

Ó mély érzés lakik testemben
Áhítattal gondolok Istenre.
S annak egy szülött fiára
Az Anyaszentegyházra,

Hol zaklatott lelkem nyugalmat találja!

Stern Ilonának hívnak, Zircen születem az Úr 1969. évének forró nyarán. Gyermekkoromat a Bakony szívének városában töltöttem. Egyszerű…