Edit Szabó : Faluban a tél ereje

Csillogó hó falu szerte,
utcákat is betemette,
fehérsége messze virít,
a szépsége szemet vakít.

Tél szépsége van itt végre,
mélységében a reménye,
örömet ád minden háznak,
boldogságot a világnak.

Tél tengere megérkezett,
hóval lepte a vidéket,
kéményekből füst tör elő,
életöröm bent lelhető.

Haza várja a lakóját,
falu szélén a kicsiny ház,
öreg mama út közepén,
bottal segítve a léptén.

Szikrázik a fehér acél,
napsugára aranyat ér,
eresz szélén a jégcsapok,
tél ereje holnapot hoz.

Bőcs,2018.01.06.

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…