Johan Kehlen

Öszvejő a sok tábornok.
Mint megriadt madárcsapat.
“Jaj mit hoznak a holnapok?!”

Egy oldalsó kis szobából
váratlan és komornémán
közéjük lép a diktátor.

Meglehetős kisméretű.
Van bajsza és kettő füle.
Egészében jó élethű.

De különös vezérecske!
Folyton-folyvást hogy szónokol!
Kinek hite, hogy megértse?

De furcsácska emberecske!
Szívhez szólva prédikálgat…
kinek tiszte, hogy megértse?

A tábornok mind jelenti:
remény nincsen immár semmi.
És ez igaz. Elhihetni.

A diktátor toporzékol
és mindenkit agyonlövet
és újólag kukorékol.

Hogy lőnek rá a héberek!
a litvánok, a franciák,
a tonálok, a németek!…!
No és persze a többiek.
Igen, lövik-na de ilyet!

A diktátor rendelkezik:
“Haljon meg mind az ellenség ,
a keresztény és bolsevik,

a fekete és a fehér!
Valamint az összes csillag
megrogyogjon a NÉPÜNKér’!”

Megbízatik Johan Kehlen:
végrendelést teljesítse.
De ne mostan, hanem régen!

A diktátor visszavonul.
Akarjátok? megteszitek?
hogy pisztolya önpisztolyul?

Heinz és Otto odakintel.
Nemkülönben Johan Kehlen.
Téged kérünk, te se menj el.

Közben az ég derül-borul.
Miközben a diktátornak
a pisztolya önpisztolyul.

Heinz és Otto idekintel.
Nemkülönben Johan Kehlen.
Köszönjük, hogy nem mentél el.

A diktátort fogják, viszik,
meggyújtják és elégetik,
megkérdezzük: hogy vajon kik?

Körötte sok tábornok.
Mint felriadt madárcsapat.
“Jaj mit hoztak a tegnapok?!”

A diktátor elmúl tehát.
Karl vezette népzelménye
meg-fel-és átadja magát.

Johan Kehlen nemkülönben.
Éppen itt van elmélázva
miközöttünk, mikörünkben.

Megjegyzések 1. Johan Kehlen fiktív név. 2. A komornémán egybeírandó 3. tonál-fiktív népcsoport. 4. megrogyogjon=ragyog és roggyan, összevonva. 5. Heinz Linge, illetve Otto Günsche Adolf Hitler inasa, illetve szárnysegédje, Karl pedig Karl Dönitz német tengernagy, aki Hitler halála után átvette a Harmadik Birodalom vezetését. 6. Népzelmény=nép+képzelmény.

Cselényi Péter az Irodalmi Rádió szerzője. A(z írói) nevem Cselényi Péter. 1981-ben születtem Pécsett. A gyerekkori próbálkozásoktól eltekintve…