Győztünk2

A választást megnyertük.
A békénket is megleltük?
Brüsszel leszáll a magas lóról?
Lemond az örök kárpáló szóról?
Talán békésebb balját nyújtja felénk?
Hogy a nyugalom olajágát olthassa belénk
Lovagolhatunk tovább vágyaink szárnyain?
Ám a bosszú, s a düh kivirágzik az ifju Szargentinin
Átkok repülnek szegény elárvult hazánk felé
Amit nem szeretnénk az válik pellengérré
Kiállitva országunkat Európa szégyenpadjára
Melyet követne a kohéziós pénz megkurtitása
Hála:ma is születnek Dugovics Tituszok
Kik dacolva az Európai Unió viharfelhőivel
Ha kell megváltja szabadságunk pusztán életével
Gyülekezik a facebukkon a fekete sereg
Titkos vezérük a távolba, új választásokba mereng
Most únos-úntalan az öt százalékát számláltatja
Régi kék cédulás szavazás csodájára várva
A megtévesztett, s stigmatizált utca emberét
S a hozzájuk csapódó trágár söpredék
Megtépázza a győztesek kiérdemelt örömét
A szégyent hoznak múltunkra ,s jelenünkre
S a migránsok áradatát hozzák nemzetünkre
Végül netán kaszát,kapát kell ragadnunk
Csupasz életünkkel kell védenünk határunk
Közben az ÚNIÓ sáros csizmái taposnak
Szövetségesért akár a pokolra is leszállnak
Készülnek elzárni a gazdasági csapokat
Hatalmuk leáldozóban, számlálják a napokat
Mikor itélkezni fognak európa népei felettük
S hazugsághalmazukat végleg legyőzzük
A harc hosszú lesz és sok áldozattal jár
De az út végén a remélt igazi győzelem vár

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…