Kreáció 1:

Leg 1

“Vajon milyen a legnagyobb csillag? De tényleg a legnagyobb. A leg-, a legesleg-, a leg-, és legesleghatalmasabb. Az univerzum (vagy multiverzum) Teljes Története során. Milyen és hol és mikor és persze mekkora. Nála gigászibb, méretesebb és kiterjedtebb nincs. Talán nem is lehetne? Bizonyára lehetne-de nincs.
Képzeljünk el egy legnagyobbat. Bármelyik, bárhol, bármikor, bármekkora a legóriásibb, gondoljunk el egyet, ami nála is testesebb. Ha az X km-es átmérőhosszal büszkélkedik, ez 2szerXszel. De legalább másfélszerXszel. Nem, legyen 2,5szerX-minél termetesebb.Így a jó, így lesz a jó.
Kékesfehér színű.
Persze, tudjuk, hogy nem a csillag a lényeg… vannak nála Több és Nagyobb létezők is.
Felszíni hőmérséklete is több millió fok. Napkitörései sok százmillió kilométeresek. Fröcsög az elektron, tombol a napszél, villáma nincs, ő maga a villám. S minő döbbenetes: nincs hangja, hisz a légüres térben vagyunk, ne feledd, ott mozgásképtelen a hang. Csomónyi ilyen napkitörését láthatjuk.
Mint valami, a semmisem óceánjában vagy épp egében-legében kapálózó polip, amint igen, csapkolászik százezer karjaival. Tehetetleneknek, nehézkesen mozgóaknak tűnnek mindezek a karok. Vagy mint nem polip, helyette tűzsugarakat kibocsátó labda.

Ez a csillag a mindenségnek egy aprócska galaxisában helyezkedik el. Törpegalaxis, 14 ezer fényév oda-vissza, elnyújtott, ellipszis formázatú. De, íme, benne a csillagok legnagyobbika. Legyenek-e kísérői? Miért ne? Két bolygó követi, egyik kicsi, kopár testecske, másik, a tőle távolabb eső, óriási, gázok és folyékony anyagok alkotják. Kozmikus buborék.
Három holdja közül kettő sivár, szürke üresség, ám a harmadik, a középső méretű életnek ad otthont. Földünknél szélesebb-hosszabb, forróbb és szárazabb. Okos élet lakja-azt is tudja, hogy az ő csillagja a világegyetem Legnagyobbja.

A legnagyobb csillag neve legyen: Maxan. Ott vagyunk, ott járunk, megismerjük, lefotózzuk, lerajzoljuk. Megvilágít, megmelegít minket is.”

Maxan a legnagyobb. Mindent fel tud fűteni, fel is fűt, amíg ki nem hűl. De nála nagyobb az az ember. Aki tojásba zárja a felnőtt Zeuszt.

(+a “kreációról”: rövidebb terjedelmű szöveg, amely valamely képzeletbeli, gondolatilag megalkotott létező, tárgy, jelenség, esemény, történés-cselekvés, élőlény stb. leírása, ábrázolása, stb.-és ezzel megkreálása, megteremtése.
Idézőjelekkel kezdődnek és idézőjelekkel végződnek. Kifejezendő, hogy általában, minden és mindenki nevében és által alkottatnak, teremtetnek. A záró idézőjel után néhány mondatban összefoglalva a lényeg, levonva a tanulság, stb.
Az ilyen kreáció lényege nem maga a szöveg, hanem tárgya, ami benne és általa megkreáltatik. Így a kreációt nem tekintem kifejezetten irodalmi műfajnak.)

Cselényi Péter az Irodalmi Rádió szerzője. A(z írói) nevem Cselényi Péter. 1981-ben születtem Pécsett. A gyerekkori próbálkozásoktól eltekintve…