„Szinva-parti sztorik”
szépirodalmi, képzőművészeti pályázat és antológia

a Térerő Közösségi Alapítvány Városunkért Miskolc
és az Irodalmi Rádió pályázata

Lehetőség az Irodalmi Rádió kiadásában készülő
„Szinva-parti sztorik” című antológiában való megjelenésre
és a kötettel párhuzamosan készülő kisfilmekben
és rádióműsorban való bemutatkozásra.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója:
a Térerő Közösségi Alapítvány Városunkért Miskolc
és az Irodalmi Rádió

2. A pályázat címe: „Szinva-parti sztorik”

3. A pályázat célja, kategóriái:
Egy olyan miskolci szépirodalmi antológia létrehozása, ahol azok az alkotók közölhetik gondolataikat, akik Miskolcon vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek, itt születtek, itt jártak/járnak iskolába, itt dolgoztak/dolgoznak vagy írtak a városról, szülőföldjükről.
Kategóriák:
A) Miskolci vagy innen elszármazott alkotók. Ez esetben a bemutatkozásban kérjük kiemelni a miskolci kötődést, a műveknél nincs tematikus megkötés.
B) Borsod-Abaúj-Zemplén megye más településein élő alkotók, akiknek szoros kapcsolata volt/van a megyeszékhellyel. Ez esetben a bemutatkozásban kérjük kiemelni, leírni a megyeszékhellyel való kapcsolatot, a műveknél nincs tematikus megkötés.
C) Nem miskolci és nem B.-A.-Z. megyei alkotó, de a beküldött alkotásai mindegyikében a városról, környékéről vagy itt történt eseményekről van szó.

További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

4. Pályázhatnak:
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

5. Megjelenés:
Antológiában: A kiválogatott alkotásokból antológiát szerkesztünk „Szinva-parti sztorik” címmel, amit egyik őszi rendezvényünkön mutatunk majd be.
Kisfilmekben: A pályázók közül kiválasztunk tízet a bíráló-bizottság által legjobbnak és legérdekesebbnek tartott alkotások szerzői közül, akikkel Miskolcon előre egyeztetett időpontban kisfilmeket készítünk.
Rádióműsorban: a beküldött alkotásoknak erre a célra kiválasztott részéből rádióműsort is készítünk, amit YouTube csatornánkon fogunk közzétenni.
Felolvasóesten, rendezvényen: a „Szinva-parti sztorik” című kötet bemutatóján felolvasunk néhány kiválasztott alkotást. A pontos helyszínről és időpontról a későbbiek folyamán tájékoztatjuk majd az érintetteket.

6. A pályázat formai követelményei:

Szépirodalmi alkotások esetében:
Egy pályázó maximum 3 művet küldhet be a pályázatra.
Egy 2000 karakterből álló (szóközökkel együtt) bemutatkozást is várunk, ahol a lényegi rész, az alkotó vagy az alkotás Miskolchoz való kötődése kiemelendő.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés nem szükséges)
Szinva-parti sztorik – PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő for-mázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

Képzőművészeti alkotások esetében:
Egy pályázó maximum 3 művet küldhet be a pályázatra.
Egy 2000 karakterből álló (szóközökkel együtt) bemutatkozást is várunk, ahol a lényegi rész, az alkotó vagy az alkotás Miskolchoz való kötődése kiemelendő.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
Szinva-parti sztorik – PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (doc formátum)
Maximum A/4 nagyságú alkotás vagy annak fényképe, szkennelt változata.
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

7. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

8. A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. augusztus 31., péntek éjfél

9. Pályázati díj:
Nincs.
A pályázat lebonyolítását, a „Szinva-parti sztorik” című antológia szerkesztési és nyomtatási költségeit, valamint a szerzők tiszeletpéldányát a szervezők a II. Miskolci Élő Adásban befolyt támogatások összegéből biztosítják.

10. További információk kérhetők:
az Irodalmi Rádió szerkesztőitől:
telefonon: 70/616-8684
vagy ímélben: palyazat@irodalmiradio.hu

11. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását a Térerő Közösségi Alapítvány Városunkért kuratóriuma és az Irodalmi Rádió szerkesztői végzik.

12. Kiértesítés, továbbiak:
A pályázatok elbírálásának eredményét (a sikeresen szerepelt, a kötetbe bekerülő szerzők és művek listáját) legkésőbb 2018. szeptember 30-án nyilvánosságra hozzuk online felületeinken.

A rádióműsorba és a kisfilmekbe beválogatott szerzőkkel személyesen felvesszük a kapcsolatot ímélben vagy telefonon.

A kötetbe küldött szerzői bemutatkozások mellé szerkesztőségünk fogja elkészíteni a fényképeket az alkotókról Miskolcon előre egyeztetett helyszínen és időpontban.

A kisfilmek és a fényképek elkészítéséhez a II. Miskolci Élő Adáson összegyűjtött adományokból vásárolt Canon EOS 750D típusú fényképezőgépet használjuk.

A „Szinva-parti sztorik” című kötet bemutatóját 2018 őszén fogjuk megtartani Miskolcon.
A pontos helyszínről és időpontról a későbbiek folyamán tájékoztatjuk majd az érintetteket.

13. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem kötődik Miskolchoz az alkotó vagy a beküldött alkotásai
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a szerzői bemutatkozás
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

14. Melléklet
Szinva-parti sztorik – PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (doc formátum)

15. A kötet tervezett borítója

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…