/ Felvidék /

 

Géza király, László herceg

Pozsonynak híres várába

Salamont beszorították.

Tovább égtek harc lázába.

 

Várvédők és az ostromlók

párviadalokat vívtak.

Közvitéznek öltözve az

uraik is viaskodtak.

 

László közelít a várhoz,

Salamon fel nem ismerte,

kiment,hogy megvívjon vele,

megtámadni mégsem merte.

 

Mihelyt a közelébe ért,

két angyalt látott felette

kik tüzes karddal röpködtek,

e látvány őt elkergette.

 

Salamon várba menekült,

vitézei elképedtek,

még félni sohasem látták,

megszólalni nem is mertek.

 

Csak hallgatták vezérüket

ki imigyen szólt hozzájuk:

Ember elől nem futok, de

fölötte szállt tüzes kardjuk.

 

****************************

 

A Duna szintje fölött van

a Várhegy széles fennsíkja.

Már a honfoglalás előtt

is akadt e tájnak lakója.

 

Majd folyamatosan magyar

uralom alatt állt a vár,

a határvédő szerepe

nagyon korán kialakult már.

 

Szent István halála után

a trónharcoknak korában

Bretislav cseh fejedelem

is tartózkodott itt a várban.

 

Ekkor még csupán fa és föld

szerkezetből készítették.

Rőtszakállú Frigyest a vár

alatt seregei éltették.

 

A tatárok kegyetlenek,

mert elfoglalni nem tudták,

ezért környező falvakat

méregből mind felgyújtogatták.

 

Luxemburgi Zsigmond magyar,

cseh király, német-római

császár Pozsony városában

országgyűlést akart tartani.

 

Pozsony Magyarország és a

német – római császárság

egyik fontos központja lett.

Magyarok örömmel fogadták.

 

Mátyás királyunk is többször

tartózkodott itt e várba’.

Híres Toldi Miklós is volt

egy ideig vár kapitánya.

 

A mohácsi vész után is

országgyűlést itt tartották,

magyar kormány székhelye,az

ország fővárosa kimondták.

 

Háromszáz évig őrizték

itt a magyar Szent Koronát.

Legtöbb koronaőrt adta

az országunknak, a Pálffy család.

 

Ezernyolcszáztizenegyben

a vár nagy része leégett.

Hazájukból elhurcoltak

voltak okozói tűzvésznek.

 

Soká nem törődtek vele,

sőt pusztulását kívánták,

hogy a magyar uralomnak

az emlékét is eltiporják.

 

Később mégis megújítják,

hogy dicsekedjenek vele.

A múzeumok mellett a

szlovák állam fogadóhelye.

 

Kép: Netről.

 

D. Oszuskó Sarolta az Irodalmi Rádió szerzője. Matematika – fizika szakos tanár voltam. 2001 óta nyugdíjas vagyok. 2005-ben…