„Őszi versfolyam”
szépirodalmi pályázat

az Irodalmi Rádió pályázata

lehetőség az Irodalmi Rádió rádióműsoraiban
és online felületein (YouTube, facebook, instagram, weboldal) való megjelenésre,
valamint lehetőség az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
3530 Miskolc
Serház utca 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Őszi versfolyam”

5. A pályázat célja: Őszi versek multimédiás tartalommá való feldolgozása és közzététele – A szerzők által beküldött írásos anyagokat szerkesztőségünk válogatás után hangfelvétellé, videófelvétellé vagy egyéb vizuális multimédiás tartalommá alakítja át és teszi közzé online felületein: YouTube csatornáján, facebook oldalán, instagram oldalán ill. weboldalán.
További cél az értékes versek méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szer-zők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:
Rádióműsorban: Az ide beválogatott alkotásokat hanganyag formájában tesszük közzé.
Videóban: Az ide beválogatott alkotásokat online videóban tesszük közzé.
Vizuális multimédiás tartalom: Az ide beválogatott allkotásokat szerkesztett képfájlként tesszük közzé online felületeinken.

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó minimum 1, maximum 3 verset küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés nem szükséges)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje:
Folyamatos, 2018. november 15-ig.

11. Pályázati díj:
Beküldött pályázatonként 5000 Ft.
A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (2500 forint).
A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza a beküldendő három alkotás pályázati díját, az adminisztrációs és szervezési díjakat, hozzájárulást a rádióműsorok és a multimédiás tartalmak elkészítéséhez. (A pályázattal kapcsolatban a pályázati díjon kívül a pályázatnak további anyagi vonzata, költsége nincs a szerzőre nézve.)
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés, kiválasztás és közzététel:
A bekerülő művek kiválasztását, feldolgozását és közzétételét az Irodalmi Rádió szerkesztői: Zsoldos Adrienn és Zsoldos Árpád végzik. A bekerülő művek kiválasztása és közlése 2018. október 1-től folyamatosan zajlik. A zsűri a pályázati határidő lejártát követően megállapíthat helyezéseket is.

14. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kaphatnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülhetnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek online felületeinkre, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

15. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

16. Melléklet:
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE

17. Eddig elkészült anyagok:

Holéczi Zsuzsa verse megjelent a facebook-on és az instagramon is.

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…