Edit Szabó : Csak mindenért

“Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem “,
mikor a szerelmem
mosolygósan megjelent,
gyűrűt húzott az ujjamra,
boldogságot a holnapra,
“csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem ”
mikor a szivárvány
felragyogott a kék égen,
dicsőséget hozott életembe,
a hajnali fény felderengett
s megszülettek gyermekeim,
a nap fény felviláglik,
“csak azért
az egyetlen napért,
érdemes volt megszületnem “,
önálló család lehettünk,
éltük gazdagon életünk,
saját fészekben a madár,
minden napja oly várva-várt,
“csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem ”
hisz első versem megjelent,
kedves barátom segített,
fentről néz már én reám,
boldogan mosolyog talán,
“csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem” !

Idézőjelben : Weöres Sándor : Üdvösség című verséből.

Bőcs,2018.11.06.

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…