A TERMÉSZET MISÉJE

Én láttam,
ahogy vén katedrálisok
olvadtak össze a rengeteggel.
Láttam mohos templomban
fészkelő csodát.
Gyertyaláng villódzott
fatörzsek között,
derengő szentek
hintettek imát.

Láttam,
ahogy fényt sírtak lombok,
és hívekké lettek a vadak.
Láttam embert, ki fák között
békére, vigaszra lelt.
Azóta tudom:
Isten velünk marad,
és hiszem;
az erdő sohasem felejt.

A vers Makray János festőművész, “Ha Bach zene szól” c. triptichonjához íródott.