„Lefordítunk 2019.”
szépirodalmi pályázat

az Irodalmi Rádió pályázata

Szerkesztőségünk 10 anyanyelvi fordító segítségével
lehetőséget biztosít a pályázó számára alkotásainak lefordítására 10 különböző nyelvre,
majd ezt követően az elkészült fordítást felhasználva
a lefordított nyelven feliratozott vers-videókat készítve
facebook-reklámkampány segítségével juttatjuk el az elkészült műveket
az irodalmat kedvelő, a célnyelvet beszélő olvasókhoz, hallgatókhoz.

Elérhető nyelvek:
angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, brazil portugál, orosz, kínai, japán

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
3530 Miskolc
Serház utca 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Lefordítunk 2019.”

5. A pályázat célja: Kortárs szerzőink alkotásainak megismertetése a szépirodalmat kedvelő nemzetközi olvasóközönséggel. Magyar nyelvű alkotások lefordítása idegen nyelvekre és közzétételük elektronikus, vers-videó, a későbbiek folyamán pedig nyomtatott formában is.
További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai és nemzetközi irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:
Weboldalunkon, online felületeinken: Az elkészített fordításokat első lépésként a weboldalunkon erre a célra létrehozandó külön aloldalon közöljük, valamint facebook felületeinken.
Vers-videóban: A pályázó kérésére vers-videókat készítünk a fordításokból, ahol magyar nyelven hangzik el az alkotás, amit a fordított nyelven feliratozunk, majd pedig facebook-reklámkampány segítségével juttatunk el az irodalomkedvelő nemzetközi közönséghez.
A külföldi hallgató ezáltal élvezheti a magyar nyelv dallamosságát, s közben a fordításnak köszönhetően átélheti, megértheti a mű mondanivalóját is.

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 5 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés nem szükséges)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE (doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2019. május 31.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ezer forint).
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

13. A sikeres pályázat kapcsán a továbbiakban felmerülő költségek:

A) A műfordítás díja:
A fordításokat anyanyelvi műfordítók végzik magas szinten, így minden alkotásra megbízási díj fizetendő. A megbízási díj összegét sikeres pályázat esetén ímélben közöljük a pályázóval a megbízási díj befizeté-sének határidejével együtt.
A fordítási díjak:
– angol nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 37 Ft/szó
– francia nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 2,6 Ft/karakter
– német nyelvre: 8000 Ft/alkotás alapdíj + 2,1 Ft/karakter
– olasz nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 2,4 Ft/karakter
– spanyol nyelvre: 8000 Ft/alkotás alapdíj + 27 Ft/szó
– portugál nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 2,5 Ft/karakter
– brazil-portugál nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 3200 Ft/oldal
– orosz nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 2,5 Ft/karakter
– kínai nyelvre: 8000 Ft/alkotás alapdíj + 2,5 Ft/karakter
– japán nyelvre: 5000 Ft/alkotás alapdíj + 15.000 Ft/oldal
A pályázati űrlapon kiválasztandó és bejelölendő, hogy mely fordítást vagy fordításokat kéri a pályázó az adott alkotásra.

B) A feliratozott vers-videó elkészítésének díja: 10.000 Ft/videó
(A fordítások elkészülte után a szerkesztőség külön erre vonatkozó értesítésekor fizetendő.)

C) A facebook-kampány díja: 10.000 Ft/kampány
Ez egy öt napos facebook hirdetés kampányt jelent, amivel 6-8.000 azon a célnyelven beszélő irodalom iránt érdeklődő facebook-felhasználót érünk el, melyre a fordítás megtörtént.
(A fordítások elkészülte után a szerkesztőség külön erre vonatkozó értesítésekor fizetendő.)

14. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

15. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.

16. Eredményhirdetés:
A művek kiválogatása a pályázat megjelenésének napjától, 2019. május 10-től folyamatos. A válogatást az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik. A művek a fordítókhoz 2019. június elején kerülnek, majd a fordítások elkészültét követően készítjük el a vers-videókat és facebook kampányokat.
A szerkesztők a beküldött magyar nyelvű alkotásokat rangsorolhatják, helyezéseket állapíthatnak meg.

17. Jutalmazás:

A pályázaton sikeresen szereplő alkotásokat a pályázó által kért nyelvekre lefordítjuk, vers-videót és facebook-kampányt készítünk belőlük. A sikeresen szerepelt alkotások szerzői felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
A pályázat lezárultával első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülhetnek, amit egyik őszi rendezvényünkön adunk majd át előzetes íméles értesítést követően.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

18. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

19. Melléklet:
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE (doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…