Felejtés

De szeretném felejteni
Mit eltékozoltam életemben
Mit hanyagoltam félelmemben
Miért nem lubickoltam szülői szeretetben
Keveseket részesítettem baráti ölelésben
Nem mélyedtem el a természet szeretetében
Külhonban kerestem a kulturált pihenést
Közben hanyagoltam a honi keresést
Ötven éves nyomorult zártságunkban
Talán körültekinthettem volna a nagyvilágban
Érdeklődésem túl széles skálájában
Hivatás-választásban tétován ugráltam
Pedig mindig a gondviselés kísért
Helyreigazította sűrű tévelygésemet
A felejtés sarkait mindenütt lecsípte
Beleintegrálta a valós életbe
Tévelygő utamat lecsendesítette
A felejtés kínjait zárójelbe tette.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…