„AZ ÉV PEDAGÓGUS KÖLTŐJE” – „AZ ÉV PEDAGÓGUS ÍRÓJA”

az Irodalmi Rádió pályázata – 2019.

„Az év pedagógus költője 2019.” és „Az év pedagógus írója 2019.”
kitüntető címek megszerzéséért

továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,
rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
Miskolc
Serház u. 4. 1/1.
3530

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „AZ ÉV PEDAGÓGUS KÖLTŐJE 2019.” – „AZ ÉV PEDAGÓGUS ÍRÓJA 2019.”

5. A pályázat célja: A pedagógusok, tanárok, tanítók, óvodapedagógusok számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató pedagógusok felkutatása.
Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támo-gatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
Pedagógus diplomával rendelkezők, alap-, közép-, felsőoktatási intézményben tanítók.
Óvodapedagógus végzettségűek.

7. Megjelenési lehetőségek:
a) Nyomtatásban: A pályázat eredményhirdetésére készülő pedagógus antológiában.
b Interneten: Az Irodalmi Rádió weboldalán.
c) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak a pályázat eredményhirdetésén, 2019. szeptember 14-én, szombaton, 13:00-tól a Csokonai Művelődési Központban.

8. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező – PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE (word doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a ma-gyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezé-sek, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2019. július 31.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként egyezer forint).

A rádió blogszerzőinek 50% kedvezmény a pályázati díjból (500 Ft a pályázati díj beküldött művenként).
A blogszerzők listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: Irodalmi Rádió Bt – OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretében 2019. szeptember 14-én, szombaton, 13:00-tól
Budapesten, a Csokonai Művelődési Központban – XV. kerület, Eötvös u. 64-66.
(Belépődíj: 1000 Ft/fő, ami a helyszínen érkezéskor a művelődési ház portáján fizetendő.)

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV PEDAGÓGUS KÖLTŐJE 2019.” és „AZ ÉV PEDAGÓGUS ÍRÓJA 2019.” kitüntető címhez jutnak értékes könyvcsomag ill. egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Előzmény:
A 2018-as pályázat végeredménye weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2018/06/12/az-ev-pedagogus-iroja-es-koltoje-2018-szepirodalmi-palyazat/
A 2017-es kiírás eredménye weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/09/20/az-ev-jogasz-orvos-es-pedagogus-iroi-es-koltoi-2017/
A 2015-ös pályázat eredménye weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2015/11/30/az-ev-pedagogus-iroja-koltoje-2015-palyazat-vegeredmeny/

18. Melléklet:
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE (word doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…