MESEKÖNYV 2019 KARÁCSONYÁRA

az Irodalmi Rádió pályázata

valamint alkotói verseny
„Az év meseírója 2019.” és „Az év gyermekvers írója 2019.”
címek és díjak elnyeréséért

Bodrogi Éva illusztrátorunk egyik korábbi munkája M. Simon Katalin szerzőnk kötetéhez

Te írsz, mi rajzolunk hozzá!

 

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: MESEKÖNYV 2019 KARÁCSONYÁRA

5. A pályázat célja és témája: Szerkesztőségünk 2019 novemberi születésnapjára készít egy mesekönyvet, amibe várjuk a meséket és a gyermekverseket.
Az illusztrációkat Bodrogi Éva grafikusunk fogja elkészíteni színesben.
A mesekönyv színes keménytáblás kivitelben fog napvilágot látni az Irodalmi Rádió idei születésnapi ünnepségére, 2019. november 23-ra (pontos helyszín és kezdési időpont később).
Korosztályi, életkori megkötés nélkül bárki pályázhat, várjuk gyerekek és felnőtt alkotók munkáit is!

6. Pályázhatnak:
bárki, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:
Az Irodalmi Rádió idei színes mesekönyvében.
A legjobb alkotásokat felolvassuk idei születésnapi ünnepségünkön, a mesekönyv bemutatóján, 2019. november 23-án (pontos helyszín és kezdési időpont később).

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező – PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE (word doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, mese esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő for-mázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
A beküldött alkotásokhoz illusztrációt nem kérünk, azokat a pályázat elbírálása után, a kiválasztott alkotásokhoz készíti majd el Bodrogi Éva grafikusunk.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

10. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. július 31.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött alkotásonként, pályamunkánként ezer forint).
18 év alatti alkotóknak 25% kedvezmény (750 Ft/alkotás a fizetendő díj)

A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (500 forint).
A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
A pályázati díj befizetését átvállalhatja alapítvány, egyesület, cég, intézmény, iskola vagy annak fenntartója is. Ez esetben kísérőlevélben kérjük feltüntetni a külön számlázási nevet és címet is.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Adrienn és Zsoldos Árpád végzik. Szintén a szerkesztők döntik el, hogy mely alkotáshoz készül majd illusztráció.

14. Eredményhirdetés:
A mesekönyvbe bekerülő alkotásokról 2019 augusztusában értesítjük a szerzőket.
Ezt követően az illusztrálásra kiválasztott alkotások szerzői alkotásonként 7000 Ft-tal hozzájárulnak a színes illuszt-ráció elkészítéséhez. (Bodrogi Éva grafikusunk minden illusztrálásra kiválasztott alkotáshoz egyedi színes képet készít.)

Az ezt követően elkészített mesekönyvet 2019. november 23-án mutatjuk majd be idei születésnapi ünnepségün-kön, ahol sor kerül „Az év gyermekvers írója 2019.” és „Az év meseírója 2019.” díjak átadására is.
A díjakat és okleveleket is ezen a rendezvényen adjuk át a helyezetteknek és a sikeresen szerepelt alkotóknak.

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik bekerülnek a mesekönyvbe, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.
A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük művészeti pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– visszajelzésünket követően nem érkezik be a pályázati díj
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet:
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE (word doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…