„AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE” – „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA”

az Irodalmi Rádió pályázata – 2019.

„Az év diák költője” és „Az év diák írója”
kitüntető címek megszerzéséért

továbbá lehetőség a szerkesztőség következő diák antológiájában való megjelenésre,
felolvasóesten való szereplésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
Miskolc
Serház utca 4. 1/1.
3530

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE” – „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA”

5. A pályázat célja: A 6-18 éves korosztály számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollfor-gató fiatalok felkutatása.
Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges fiatalok támogatása. A sikeresen szereplő diákok részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
a) 6-9 éves korosztály (2019. dec. 20-ig elmúlt 6, vagy még eddig nem töltötte be a 10-et)
b) 10-14 éves korosztály (2019. dec. 20-ig elmúlt 10, vagy még eddig nem töltötte be a 15-öt)
c) 15-18 éves korosztály (2019. dec. 20-ig elmúlt 15, vagy még eddig nem töltötte be a 19-et)

7. Megjelenési lehetőségek:
a) Nyomtatásban: A pályázatra beküldött alkotásokból készítendő diák antológiában.
b) Interneten: Az Irodalmi Rádió weboldalán, facebook oldalán.
c) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
d) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is a pályázat eredményhirde-tésekor 2019 februárjának egyik szombatján. Pontos helyszín és időpont később, amiről a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön értesítjük.

8. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező – PÁLYÁZATI űrlap (Word doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a ma-gyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezé-sek, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2019. december 20.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött versenként, prózánként egyezer forint)
(Az Irodalmi Rádió blogszerzőinek 50% kedvezmény jár a pályázati díjból.)
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
Facebook-on: https://www.facebook.com/zsoldoshazaspar/
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretén belül 2019 februárjának egyik szombatján.
(A pontos időpontról és helyszínről a pályázót az űrlapon megadott ímélcímén értesítjük.)

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE 2019.” és „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA 2019.” kitüntető címhez jutnak értékes könyvcsomag ill. egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei bekerülnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, különböző lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. Antológia rendelés és átvétel:
A sikeresen szereplő alkotásokból antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább 1 példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára várhatóan 2500 Ft lesz.
A könyvet az eredményhirdetéssel egybekötött könyvbemutatón lehet majd megvásárolni szerkesztőségünktől. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.)
Aki nem tud eljönni a rendezvényre, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásárolni a megrendelt példányait a lira.hu hálózatán keresztül. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a kiadvany@irodalmiradio.hu ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

17. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– 1 db-nál kevesebb antológiát rendel a pályázó
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

18. Előzmény:
A 2018-as eredményhirdetés weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2018/11/21/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2018-palyazati-kiiras/
A 2017-es eredményhirdetés weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/11/13/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2017/
A 2016-os eredményhirdetés weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/01/23/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2016-vegeredmeny-6-9-evesek/

19. Melléklet
PÁLYÁZATI űrlap (Word doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…