Kortárs Verstár Pro – 2020. január

Az előadó: Seres Ildikó

Jászai Mari-díjas színésznő

Wikipédia:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Seres_Ildik%C3%B3

Maximum 15 nyertes pályamű kerül megörökítésre!

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu (Kizárólag ímélben lehet pályázni!)

3. A pályázat címe: „KORTÁRS VERSTÁR PRO 2020. január”

4. A pályázat célja: Az értékes versek méltó rangra emelése, megörökítése a jelen és a jövő hallgatósága, olvasói számára. Kortárs szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, közzététele, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

5. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

6. Megjelenés:
Hanganyagban: YouTube csatornánkon, facebook oldalunkon, weboldalunkon.
A pályázaton sikeresen szereplő első 15 alkotást megörökítjük Seres Ildikó előadásában, majd az elkészült hang-anyagokat közzétesszük online felületeinken.

7. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 3 verset vagy rövidprózát küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező. – Pályázati űrlap letöltése
Egy mű maximális hossza próza esetében 2, vers esetében 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Minden pályaműből egy elektronikus példányt kérünk ímélben doc formátumban!
Az elektronikus példány eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

8. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a ma-gyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezé-sek, becsületsértés, stb.)

9. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2020. február 15., éjfél

10. Pályázati díj:
– az Irodalmi Rádió blogszerzői számára: térítésmentes / 3 alkotás
– további szerzők és új jelentkezők számára: 2000 Ft / 3 alkotás

A pályázati díj befizetése (február 15-ig):
– átutalással: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon: Irodalmi Rádió 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.

11. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu

12. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

13. Eredményhirdetés:
2020. február 28. körül

14. Bekerülés:
Maximum 15 alkotást választunk ki, melyeket Seres Ildikó előadásában stúdiófelvételen rögzítünk.
Az 1. helyezett alkotást térítésmentesen megörökítjük és közzétesszük.
A 2. helyezett alkotás szerzője vállalja, hogy 2020. március 15-ig 10.000 Ft-tal hozzájárul a stúdiófelvétel elkészítéséhez, az előadó tiszteletdíjához és az utómunkálatokhoz, a hanganyag közzétételéhez.
A 3-15. helyezett művek szerzői vállalják, hogy 2020. március 15-ig fejenként 15000 Ft-tal hozzájárulnak a stúdiófelvétel elkészítéséhez, az előadó tiszteletdíjához és az utómunkálatokhoz, a hanganyag közzétételéhez.

15. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj ill. a megjelentetéshez szükséges összeg (ez esetben a következő helyezett pályamunkát egyel előrébb soroljuk)
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

16. Mellékletek:
Pályázati űrlap

17. Seres Ildikó az Irodalmi Rádióban (korábbi hanganyagok):

Kégl Ildikó Életszag című hangoskönyvén:

Polgár Vera szerzőnk művészportréjában:

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…