Vannak napjaink, mikor örülünk,
Máskor gyötrődünk, kiürülünk.
Ma táncolva pajkosan vidáman ugrálunk,
Nagyot koppanva
Holnaptól semmit nem tolerálunk.

Vannak napok, amikor megtörünk,
Sebeink, melyeket féltve-sértve
Nyalogatunk, bekötözünk.
Remények, álmok, netovábbok …
Elhitt csalódások, végállomások.

Van olykor egy-egy ágyasunk,
Máskor itt-ott több ellenlábasunk.
Szerető szívünk, melyet
Bánatok során közben elveszítünk.
Letűnt emlékek, apró töredékek
Megsárgult fényképek,
Gyötrelmek, avítt hiedelmek.
Fájó szerelmek, megélt veszedelmek,
Átélt kínok jövős remények,
Rengeteg miért-ek?
Szerető társak, hűtlen feleségek.

Fény és ború, béke s háború.
Édes örömök, mélybe taszító
Gyilkos közönyök.
Fényes paloták, büszke várak,
Lerombolt életek, összedőlt házak.
Van barátunk, űzött ellenségünk,
Riválisunk és reménységünk.

Van úgy, hogy hiszünk a csodákban,
Olykor a létben, imában, Miatyánkban…
Igaz őszinte szerelemben, az
Univerzum által küldött kegyelemben.
Történésben, emberben, végtelenben,
Bárányfelhőkben, zúgó fellegekben.

Míg máskor a szív sérül a lélek kiábrándul,
De tudjuk mindig megéri hinni!
Zuhog a mellkas, az izom összerándul,
Ez tud bennünket előbbre vinni.

Tudunk hinni:
Napban, csillagban, Göncölszekérben,
Hold által simogatott
Rebbenő víz tükrében…
Lombhullásban, rügyfakadásban,
Elmúlásban, feltámadásban,
Asszonyban a hűséges barátban,
Szeretetben, boldogságban, a megvalósulásban.

Vannak szerelmeink, hű tetteink,
Munkáink során elvétett bűneink,
Erkölcsös gondolataink,
Tisztességes cselekedeteink,
Elképzeléseink, mint
Princípium fontos elveink…

Van megérzésünk, sok kérésünk, kérdésünk
Bennetek NŐ-kben soha nincs kétségünk!
Van ezer-egy vágyunk és álmunk
TÁRSUNK-ért és CSALÁDUNK-ért
Az ördöggel is cimborálunk…
Deresedő szakállunk, ezüstös hajunk

Ha van is veletek közben némi kis bajunk,

Azért mi mégis örökre
Felemelt fővel szerető társatok, hűséges FÉRFI-ak vagyunk.

Azt szeretnétek? Azok is maradunk.

Tags:

Nagy László az Irodalmi Rádió szerzője. Egy nem régi versemben így írtam: Dunántúl Athén-jében, a Bakony tövében, Esterházy-k,…