Szépen kérnek, könyörögnek,
maradj otthon, ezt értsed meg!
Kérnek, mint anya a gyermeket,
és te megszeged az intelmet!
Légy tekintettel a családra,
maradj otthon a lakásban!
Van ki érted harcol küzdve,
hogy az egészségedet megőrizze.
Hallgass az intelemre!
Hallgass, Istenre!
A hitre a szeretetre.
Légy fegyelmezett e helyzetben!
Hallgass a világ intő szavára,
Maradj otthon a családdal!
Ne, légy hűtlen ahhoz kit szeretsz,
úgyis fáj, ha elveszítenek.
Kegyetlen érzés ül a szívre,
a kétségbe esett aggódó lélekre.
Hát maradj otthon a családdal,
tégy így is jót a világgal.
Minden fele angyalok suhannak,
segítő kezet nyújtanak.
Helyedbe visznek mindent,
cserében csak egyet kérnek.
Maradj otthon hallgass imát,
fogd kezedbe a Bibliát.
Halljad így is, lelki atyád szavát
és a jó Isten jóságodért megáld!

Stern Ilonának hívnak, Zircen születem az Úr 1969. évének forró nyarán. Gyermekkoromat a Bakony szívének városában töltöttem. Egyszerű…