Kard, vagy korona

Egykoron Árpádházi András és Béla
Úgy döntött a hatalmi viszályban
Hogy végül erény legyen a példában, mi
Az együttélés esélyét hordozta magában
A példa sajnos nem talált követésre
Kossuth a reálpolitika hiányát szenvedte
A trónfosztással a békés fejlődést elvesztette
A koronát a jelképes hatalmat választotta
Ezzel hazánk nagy esélyét elmulasztotta
Vörösmartyt fájdalmas, zárt magányában
Atyja sírjánál prófétai szellem megszállta
Bús fiaként a sírnál magába roskadott
Bánatos életét súlyos balsejtelmek övezték
Úgy érezte: beborít mindent a gyász
Ezért nem lehet végül is szívhalász
Nagy aggodalommal féltette hazája jövőjét
Hazádnak rendületlenül légy híve ó Magyar
Ez a szellem karolja át napjaink viharát
A kard vagy korona választás nemes példája:
Legyen nemzetünk józan politikája

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…