Igen, igen. igen!

Igen! Sokan várjuk a hajnal pirkadását
A látóhatár kitárulkozását
Igen! Sokan várjuk a tavaszi álmok rügyfakadását
Édes gyermekhangok felvillanását.
Igen! Sokan várjuk a homályból kirajzolódó emberarcok körvonalát
Igaz, tiszta szót minden égtájból
Igen! Sokan várjuk a megtévedtek penitenciáját
Éhes tátott szájak étellel való elnémítását
Érvek, ellenérvek nyílt harcba indulását
Vezeklők kórusának öröm rivalgását
Kalapos királyok gyors trónfosztását
A „ nemekkel „ harcolók felmagasztalását
Igen! Sokan várjuk az igenek hatalmát
A ránk rakódott álarcok lehullását
Igen! Sokan vártuk és eljött a pillanat
Hogy a tetszhalott hazában fellobbanjon a láng
Fellobbanjon a reménység hangja
Hogy kihunyjon a háromszáz forintos biankók árnyéka
Melyeket a tűzbe vetve melegével
Éltetni fogja a nemzet – virágot
Hogy füstje eltakarja a szélütött hazugság-világot
Igen! Sokan várjuk a demokrácia fogalmak portalanítását
A tőkétől megszabadított tudás fájának felszabadítását
Az esélyegyenlőség elcsépelt frázisainak tisztára mosását
Igen! Sokan várjuk az álliberális Kannabiszcsokor elhervadását
A hatalom közeléből való végső eltávolítását
Igen! Sokan várjuk nemzedékek
Közös célért történő összekarolását
Európai léptékű értékeink felmagasztalását.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…