About Me

bajkanlaszlo2Bajkán László az Irodalmi Rádió szerzője.

Eredeti végzettségem szerint alkalmazott nyelvész vagyok angol specializációval, a nyelvről azonban ma már az az igen fontos kérdés jut az eszembe, vajon azért van nevük a dolgoknak, mert beszélünk vagy azért beszélünk, mert a dolgoknak van nevük. És kezdem elhinni végre, hogy ez az ember egyik alapvető képessége a szabad akarat mellett. Hiszem, hogy képesek vagyunk megtalálni a teremtés szavait és kimondott, leírt szavainkkal teremteni bírunk. Képesek vagyunk megérezni és kimondani a jelenségek belső lényegét: a nevét. Beszédünk és írásunk segít megtalálnunk mindent, ami igazán fontos, a titkokat, amik a szemnek szinte láthatatlanok. A költők Isten kémei. Első verseskötetem Forrás a száj címmel látott napvilágot a szülővárosomban, Hajdúböszörményben Komjáthi Balázs A tűnődés ára című könyvének párjaként. Azóta mást is írtam, sokféle könyveket, például a legendás Titkos Angliát. Tavaly a könyvhétre jelent meg Az egyenes út című művem, amely az érzékeken túli világról szól és arról, hogy elérkezett az idő: nekünk is hozzá kell tennünk ehhez a láthatatlan titokzatossághoz valamit. Fordítok is mostanában, verseket, regényeket. Jelenleg éppen az Ifjú Sherlock Holmes lélegzetelállító kalandjain dolgozom. Egy kicsit most ebben élek. Az írás elragad, mint egy utazás. Az utak megkeresése végigkíséri a mindennapjaimat. Utazás a kultúra és a kreatív lehetőségek között. Ezek alapvető fontossággal bírnak az életemben. A nyarakat egy jó évtizede már Angliában töltöm, ahol különböző csoportokkal járjuk a szigetország rejtelmes helyszíneit. Igyekszünk megérteni mindazt, ami körülöttünk látható, és hozzátenni a saját részünket is a távlatokhoz odakint, és a mélységekhez idebent. Magukkal ragadnak a régi legendák és az ősi rejtélyek. A táj szentsége, a régmúlt és a jövő szellemisége, meghívnak egy‐egy gondolatra. Az utunk vezet minket, hogy elvigyen egy ismeretlen világ felé. Olyan elbűvölő helyeket sikerült felfedeznünk, ahol a mai napig érzékelhető bizonyos átjárhatóság a szellemi világ és a mi világunk között. Benne keressük a válaszokat a múlt kihívásaira, és korunk kérdéseire. És ezáltal önmagunkra is. És biztos vagyok benne, ha valamit mégsem találunk meg odakint, az majd itt lesz idebent.

Posted by
Posted in

Ellenpélda

Ellenpélda Kék mozikban ülünk le néha Könnyebben lélegzünk a vásznakon innen Sötét van bennünk csak a képjáték pereg És fokozatosan összeáll újra minden Köröttünk árnyak akadnak halk szavakra Széjjelbeszélni minden részletet Lelhetsz‐e bennük mégis önmagadra Amikor kifelé jövet az imbolygó fény vezet? Alagút bennünk az ordító sötét ahogyan hazahordjuk A játékból az álmot és ágyunkban […]

Posted by
Posted in

Kötődések

Kötődések viszem magammal szíved (szívemben ide benn) enélkül nem vagyok (többé már nélküled útnak nem indulok és akármit is teszek szívemen keresztül te fogod tenni azt) viszed magaddal szívem (szívedben oda benn) enélkül nem lehet (többé már nélkülem utad nem járhatod és akármit is teszel szíveden keresztül én fogom tenni azt) E. E. Cummings Kötődés […]

Posted by
Posted in

Visszaság

Visszaság Itt most vályog dűl És hull a vakolat És odaki úgy áll a kútkáva Száraz leheletében a kába est Akárha minket várna ott A beléhajigált szeméttel Rossz kocsikerék a nyáridő A mersz kijönni elhagyott Tanyánkra nagy volt – Nagyapám halott Úgy feküdt az ágyba Naphosszat évek óta Apám beretválta néha Szappanhabos pénteki estefélen Belépni […]

Posted by
Posted in

Emberség olvasásra

Emberség olvasásra Fenn a fény És lenn a lény Benn a bűn És kinn a kín Jobbra jó És balra baj Ver a vér És forr a fő A lábad lép A mell meleg A térded tárgy A kar kereszt Az ér ereszt A haj hajol A szív hajlék Hol benn lakol A tér terem […]