About Me

D. Oszuskó Sarolta az Irodalmi Rádió szerzője.

Matematika – fizika szakos tanár voltam. 2001 óta nyugdíjas vagyok. 2005-ben próbálkoztam először versírással. Később regék, mondák kezdtek érdekelni és azokat versesítettem meg. 145 vár történetét írtam meg versalakban. Híres magyar asszonyok élete is megihletett. 50 asszony életét dolgoztam fel versbe öntve. 4 történelmi témájú, 1 gyermekverses és 8 egyéb verseket tartalmazó kötetem van. Több pályázaton is részt vettem szép eredményekkel. Számos Antológiában szerepelnek verseim.

Posted by
Posted in

Temesvári vár

Temesvár neve a Temes folyó névből, az ismert vár közszóból tevődik össze. Eredetileg egy földvár.   Jelentős szerepet kapott, mikor Anjou Károlynak itt volt akkoron székhelye, kiindulása harcoknak,   hogy az egész ország fölött megszerezze az uralmat. Károlynak tulajdonítják az itt megépült kővárat.   Már az Oszmán Birodalom fenyegette az országot, ezért akkor Zsigmond király […]

Posted by
Posted in

IKA VÁRA

/Székelyföld /   Csernátoni Csonka – torony népdaloknak ihletője, legendák és Jókai Mór e kis várnak ismerője.   Mindezeknek ellenére a vár Háromszéknek egyik, talán legkevésbé ismert emlékeihez  tartozik.   ******************   Póka király vezére volt Ika, aki Bálványosról elűzetvén ide vonult. Egy régi monda erről szól,   Ám Ikafalva helyén őt véres csatában megölték. […]

Posted by
Posted in

Szászvári vár

A Mecsek- hegység északi lábánál szép természeti környezetben állott egy vár, amelyik nem mindennapi.   Pécsi püspököknek épült uradalmuk központjaként a középkori Szászvárnak vára, egykoron bástyaként.   Az udvarház emeletes, alápincézett épület, szintenként két helyiséggel szolgálta az igényeket.   Legkorábbi példája a középkori udvarháznak, amely kedvelt építési formája Európának.   Bálint bíboros bővíti az egyszerű  […]

Posted by
Posted in

Luby Margit

néprajzkutató / 1885 – 1976 /   Nagyarban megszületett a Luby Gézának kisleánya, Okolicsányi Margit volt a kicsike édesanyja.   Alig tíz éves amikor árván marad a négy gyermek. Ifjú korukra írások figyelmet nem is szenteltek.   Harminckét éves amikor egyetemre jelentkezett, Budapesten végezte el a Tudományegyetemet.   Tanári oklevelet kap Erzsébet Nőiskolában tevékenykedett hat […]

Posted by
Posted in

Hugonnay Vilma

Ezernyolcszáznegyvenhétben született egy gróf leányka, öt testvér vette őt körül s tüdőbajos édesanyja.   Szeretné, hogy gyermekei legtöbb tudást szerezzék meg. Vilmát intézetbe adta ismeretekre szert tehet.   Tizenhárom éves mikor elveszíti édesanyját. Barátnője otthonukban bemutatja a nagybátyját.   Szilassy György földbirtokos ki halálosan beleszeret, és húsz évvel fiatalabb lányt hamarosan eljegyzett.   Tizennyolc éves […]

Posted by
Posted in

A rózsa halála

„Bár holtra metszé kertész görbe kése” a gyönyörű színben pompázó rózsát, vázában tündököl, ontja illatát. Élteti szépsége dicsőítése.   Napok múlnak és egyre bánatosabb, érzi sorsa végül beteljesedik, a sok ellankadó szirma leesik. Pedig ő volt a legcsodálatosabb.   Nem volt vetélytársa a rózsakertben, a szellő átölelte lágyan, csendesen. Hitte mindig örülhet az életnek.   […]

Posted by
Posted in

Velencei karnevál

  Szent Márk téren már áll a bál,kezdődik A karnevál, télnek temetése. Virágos tavasznak  közeledése. Csónak, gondola ünneplőkkel siklik.   Mindenki művészi maszkkal pompázik. Színes léggömbök az ég felé törnek, Harsonák hangjától  szívek remegnek, Karneválherceg, hercegnő érkezik.   Szivárvány színekben virul már a tér, Egy merész álarcos  lopva csókot kér. Remek a hangulat, a nép […]

Posted by
Posted in

Csejte vára

/ Felvidék / A Kárpátok titokzatos várkastélyának romjai magas szikla csúcsán állnak. Itt – ott épek még falai.   Már az őskorban lakott volt e csodálatosan szép táj, bizonyítják tárgyak, miket találtak ásatásoknál.   Hont – Pázmány nembeli Kázmér, és rokonok építtették. Cseh király seregeinek támadásától megvédték.   A várat elfoglalta, és kis ideig bitorolta, […]

Posted by
Posted in

Jeges szorítás

  „Örökzöldön a hósapka nem örök.” Szél korbácsolja egyre a fákat, lerázva róluk a hósapkákat, águk jeges szorítástól nyöszörög.   Madárfészket rejt ágainak mélyén, védve hidegtől a remegőket, éhségtől és fagytól szenvedőket. Egymáshoz bújva szebb napot remélvén.   Hófelhők eltakarják a Napot, szürkébe borítva a világot. A természet is mélabús ruhát ölt.   Szomorú sóhajtások […]

Posted by
Posted in

Gyimesbükki Rákóczi – vár

/ Erdély- Csángóföld /   Székelyföldön kirándultunk, Gyimesbükk az úti célunk. Ezer évest határt látni a régmúltba visszaszállni.   Bethlen Gábor várt építtet, magas ormon őrtorony lett. Völgyben futó utat nézte, a határt ellenőrizte.   Nem volt erős e váracska, de a tatárt feltartotta. Ghemes vár volt első neve, sok gímszarvas járott erre.   Ura  […]