About Me

D. Oszuskó Sarolta az Irodalmi Rádió szerzője.

Matematika – fizika szakos tanár voltam. 2001 óta nyugdíjas vagyok. 2005-ben próbálkoztam először versírással. Később regék, mondák kezdtek érdekelni és azokat versesítettem meg. 145 vár történetét írtam meg versalakban. Híres magyar asszonyok élete is megihletett. 50 asszony életét dolgoztam fel versbe öntve. 4 történelmi témájú, 1 gyermekverses és 8 egyéb verseket tartalmazó kötetem van. Több pályázaton is részt vettem szép eredményekkel. Számos Antológiában szerepelnek verseim.

Posted by
Posted in

Korona vagy kard?

Folytak az intrikák András udvarában, ellenséget látott minden rokonában.   Attól félt a király Béla lép a trónra, pedig Salamont már megkoronáztatta..   Szították a tüzet Andrásnak lelkében, hogy Béla hercegnek bizony ő ne higgyen.   Herceghez is mentek mind a „jóakarók” szerezze meg a trónt mondták nagyravágyók..   -Próbára teszem majd a herceget szépen, […]

Posted by
Posted in

Álom szárnyon

    Mint tollpihe a széllel, oly könnyedén szállok. Repítenek engem derűs és vidám álmok.   Kékmadár a szívemben, lelkemben boldogság, kerubok zenéje gyönyörű szép  imádság.   Lehelet könnyű sóhaj hagyja el ajkamat, hajnal hűvös csókja hevíti  a vágyamat.   Szívemben lüktet a nyár szerelmes mámora, és körül leng közben csillagok csillámpora.

Posted by
Posted in

Diósyné Brüll Adél / Léda /

  ( 1872 – 1934 )   Kinek legismertebb tette, hogy Adynak a  múzsája lett, Diósyné Brüll Adél volt,ő kit a költő megszeretett.   Az szinte egyedülálló, hogy egy férjes asszony vegye szárnyai alá védencét, és őt nagy költővé tegye.   Ő formálja az életét, együtt élik át repülés boldogságát,  végül aztán megperzselve a nagy […]

Posted by
Posted in

Kuruc-e vagy labanc?

Egy cseh kereskedő jött Magyarországra, mikor folyt Rákóczi szent szabadságharca.   Jött egy kuruc csapat, megkérdezték tőle: -Kuruc – e vagy labanc? szegény vándorféle.   Nem tudta a jámbor kivel is van dolga. -Labanc! gondolta ő, hogy ezt biz jól mondja.   Erre a kurucok jól elnáspángolták, nem törődve vele sorsára bocsájtják.   Tovább ment […]

Posted by
Posted in

Szűcs Jankó

  Híres – nevezetes hajdú volt Szűcs Jankó, török orra alá ő volt a bors szóró.   Gyulai basa ha nevét meghallotta, azonnal viszketni kezdett már az orra.   Egyszer aztán úgy dönt, így tovább nem mehet, katonái élén Szalontára elment.   Jankóék házát csapat körülveszi, basa meg az ajtót nagy bőszen zörgeti.   Mindhiába […]

Posted by
Posted in

A munkácsi vár

( Kárpátalja )   Munkácsi várhegy a síkság közepén kiemelkedett melyen cölöpökből  emelt erődítmény ékeskedett.   Szent István is különleges jelentőséggel bírónak tartotta, falait sorra erődíttette a várnak.   Szent László tovább folytatta, ezt a nagyon fontos munkát, kőfallal vettette körül Munkács erősödő várát.   Anno ezernyolcvanhatban a besenyők megtámadták, öt napon át ostromolták, de […]

Posted by
Posted in

Sólyomkó vára

/ Partium/   A Réz – hegységnek nyugati részén fekvő hegy tetején állnak Sólyomkő várának romjai, sólymok rejtekén.   Tatárjárás után épült. A Geregye nemzetségből származó Pál országbíró vizsgázott itt emberségből.   IV. Bélának volt hű embere ki birtokai egy részét az érdemeiért kapta, hősies viselkedésért.   Ám fiai szembeszálltak V. István királlyal, drágán megfizettek […]

Posted by
Posted in

Temesvári vár

Temesvár neve a Temes folyó névből, az ismert vár közszóból tevődik össze. Eredetileg egy földvár.   Jelentős szerepet kapott, mikor Anjou Károlynak itt volt akkoron székhelye, kiindulása harcoknak,   hogy az egész ország fölött megszerezze az uralmat. Károlynak tulajdonítják az itt megépült kővárat.   Már az Oszmán Birodalom fenyegette az országot, ezért akkor Zsigmond király […]

Posted by
Posted in

IKA VÁRA

/Székelyföld /   Csernátoni Csonka – torony népdaloknak ihletője, legendák és Jókai Mór e kis várnak ismerője.   Mindezeknek ellenére a vár Háromszéknek egyik, talán legkevésbé ismert emlékeihez  tartozik.   ******************   Póka király vezére volt Ika, aki Bálványosról elűzetvén ide vonult. Egy régi monda erről szól,   Ám Ikafalva helyén őt véres csatában megölték. […]

Posted by
Posted in

Szászvári vár

A Mecsek- hegység északi lábánál szép természeti környezetben állott egy vár, amelyik nem mindennapi.   Pécsi püspököknek épült uradalmuk központjaként a középkori Szászvárnak vára, egykoron bástyaként.   Az udvarház emeletes, alápincézett épület, szintenként két helyiséggel szolgálta az igényeket.   Legkorábbi példája a középkori udvarháznak, amely kedvelt építési formája Európának.   Bálint bíboros bővíti az egyszerű  […]