About Me

D. Oszuskó Sarolta az Irodalmi Rádió szerzője.

Matematika – fizika szakos tanár voltam. 2001 óta nyugdíjas vagyok. 2005-ben próbálkoztam először versírással. Később regék, mondák kezdtek érdekelni és azokat versesítettem meg. 145 vár történetét írtam meg versalakban. Híres magyar asszonyok élete is megihletett. 50 asszony életét dolgoztam fel versbe öntve. 4 történelmi témájú, 1 gyermekverses és 8 egyéb verseket tartalmazó kötetem van. Több pályázaton is részt vettem szép eredményekkel. Számos Antológiában szerepelnek verseim.

Posted by
Posted in

Szilágyi fogsága

  Szilágyi Mihálynak Mátyás levelét írta, találkozóra őt a Tiszához hívta.   El is ment Szilágyi ki semmitől sem tartott, király katonái rabul ejtették ott.   Mihály csodálkozott, a nép egyre háborgott. Ki látott már ilyen rettenetes dolgot ?   Így kell hát fizetni a jámbor rokonának, ki megválaszttatta őt magyar királynak ?   Szilágyi […]

Posted by
Posted in

Érted kiáltok

Széttépem ezt a rózsaszálat, ne mardossa szívemet bánat.   Rám csorog fájón bíbor alkony, érted kiáltok néma hangon.   Sóhajtásnyi levegő lebben, vágy tombol az árva szívemben.   Lomhán kereng a bús fájdalom, merengek rőtfényű álmokon.   Csóktalan éjszakák kergetnek, odadobva hosszú perceknek.   Csillagok fényében fürdetem könnyáztatta búsuló szemem.   Mállott órák rohannak velem, […]

Posted by
Posted in

Saskő vára

/ Felvidék /   Garam partján emelkedő hegynek a tetején állnak Saskő várának romjai, melyet ma is megcsodálnak.   A zólyomi vár urának vadászata  nem sikerült, ám udvari bolondjának javaslatára felderült.   Másnap reggel elindultak, egész nap hegyeket járták, közben egy óriás medve pihenését megzavarták.   A vár urát megtámadta, ám bolondja nagyon gyors volt, […]

Posted by
Posted in

Pozsonyi vár

/ Felvidék /   Géza király, László herceg Pozsonynak híres várába Salamont beszorították. Tovább égtek harc lázába.   Várvédők és az ostromlók párviadalokat vívtak. Közvitéznek öltözve az uraik is viaskodtak.   László közelít a várhoz, Salamon fel nem ismerte, kiment,hogy megvívjon vele, megtámadni mégsem merte.   Mihelyt a közelébe ért, két angyalt látott felette kik […]

Posted by
Posted in

A lélek csendje

Az ajkunk összeforr mámoros gyönyörrel, egymáshoz simulunk boldog szerelemmel.   Körülölel minket a lelkünknek csendje, varázslatosan szép éjnek lehelete.   Szivárvány fátyollal betakarja testünk, nem kell ide a szó elég hogy érezzünk.

Posted by
Posted in

Korona vagy kard?

Folytak az intrikák András udvarában, ellenséget látott minden rokonában.   Attól félt a király Béla lép a trónra, pedig Salamont már megkoronáztatta..   Szították a tüzet Andrásnak lelkében, hogy Béla hercegnek bizony ő ne higgyen.   Herceghez is mentek mind a „jóakarók” szerezze meg a trónt mondták nagyravágyók..   -Próbára teszem majd a herceget szépen, […]

Posted by
Posted in

Álom szárnyon

    Mint tollpihe a széllel, oly könnyedén szállok. Repítenek engem derűs és vidám álmok.   Kékmadár a szívemben, lelkemben boldogság, kerubok zenéje gyönyörű szép  imádság.   Lehelet könnyű sóhaj hagyja el ajkamat, hajnal hűvös csókja hevíti  a vágyamat.   Szívemben lüktet a nyár szerelmes mámora, és körül leng közben csillagok csillámpora.

Posted by
Posted in

Diósyné Brüll Adél / Léda /

  ( 1872 – 1934 )   Kinek legismertebb tette, hogy Adynak a  múzsája lett, Diósyné Brüll Adél volt,ő kit a költő megszeretett.   Az szinte egyedülálló, hogy egy férjes asszony vegye szárnyai alá védencét, és őt nagy költővé tegye.   Ő formálja az életét, együtt élik át repülés boldogságát,  végül aztán megperzselve a nagy […]

Posted by
Posted in

Kuruc-e vagy labanc?

Egy cseh kereskedő jött Magyarországra, mikor folyt Rákóczi szent szabadságharca.   Jött egy kuruc csapat, megkérdezték tőle: -Kuruc – e vagy labanc? szegény vándorféle.   Nem tudta a jámbor kivel is van dolga. -Labanc! gondolta ő, hogy ezt biz jól mondja.   Erre a kurucok jól elnáspángolták, nem törődve vele sorsára bocsájtják.   Tovább ment […]

Posted by
Posted in

Szűcs Jankó

  Híres – nevezetes hajdú volt Szűcs Jankó, török orra alá ő volt a bors szóró.   Gyulai basa ha nevét meghallotta, azonnal viszketni kezdett már az orra.   Egyszer aztán úgy dönt, így tovább nem mehet, katonái élén Szalontára elment.   Jankóék házát csapat körülveszi, basa meg az ajtót nagy bőszen zörgeti.   Mindhiába […]