About Me

D. Oszuskó Sarolta az Irodalmi Rádió szerzője.

Matematika – fizika szakos tanár voltam. 2001 óta nyugdíjas vagyok. 2005-ben próbálkoztam először versírással. Később regék, mondák kezdtek érdekelni és azokat versesítettem meg. 145 vár történetét írtam meg versalakban. Híres magyar asszonyok élete is megihletett. 50 asszony életét dolgoztam fel versbe öntve. 4 történelmi témájú, 1 gyermekverses és 8 egyéb verseket tartalmazó kötetem van. Több pályázaton is részt vettem szép eredményekkel. Számos Antológiában szerepelnek verseim.

Posted by
Posted in

Jeges szorítás

  „Örökzöldön a hósapka nem örök.” Szél korbácsolja egyre a fákat, lerázva róluk a hósapkákat, águk jeges szorítástól nyöszörög.   Madárfészket rejt ágainak mélyén, védve hidegtől a remegőket, éhségtől és fagytól szenvedőket. Egymáshoz bújva szebb napot remélvén.   Hófelhők eltakarják a Napot, szürkébe borítva a világot. A természet is mélabús ruhát ölt.   Szomorú sóhajtások […]

Posted by
Posted in

Gyimesbükki Rákóczi – vár

/ Erdély- Csángóföld /   Székelyföldön kirándultunk, Gyimesbükk az úti célunk. Ezer évest határt látni a régmúltba visszaszállni.   Bethlen Gábor várt építtet, magas ormon őrtorony lett. Völgyben futó utat nézte, a határt ellenőrizte.   Nem volt erős e váracska, de a tatárt feltartotta. Ghemes vár volt első neve, sok gímszarvas járott erre.   Ura  […]

Posted by
Posted in

Firtos vára

    Valamikor rég, hajdanán élt két testvér, tündérleány. Firtos kedves és szépséges, Tartód gonosz és rémséges.   Firtos szép várat épített, Tartód rája irigykedett. Neki bizony szebb lesz szólt ő: -A te váradból lesz egy kő.   Ördögök érte is mentek, egy nagy sziklát ki is vettek, és lyukat fúrtak beléje, rudat meg a […]

Posted by
Posted in

Gyermekre várva

A fiatalasszony arca örömtől ragyogott. Úgy gondolta a reggeli rosszullétek, émelygések biztos jelei, hogy végre megfogant. Évek óta vártak már erre. Korainak tartotta az orvosi vizsgálatot, még egy- két hetet akart várni vele. Egy nap aztán rosszul lett az utcán. Összegörnyedve támaszkodott egy ház falának. Végre valaki észrevette és a segítségére sietett. A fájdalomtól alig […]

Posted by
Posted in

Téli éj

  „ Küzd a sugár a hamvazó sötéttel”, lassan győz felette a bársonyos éj, szél játszik fenyők fagyos levelével, suhanva száll a mámor ittas remény.   Hófelhők fátyolt borítanak a Holdra, fényes csillagokat is körbefonják, éjkék csend simul a fáradt világra, remegő érzékeket andalítják.   Jégvirág nyílik házak ablakába’, sötéten bámulnak az éjszakába, és bennük […]

Posted by
Posted in

Jókő vára

  / Felvidék / A Kis- Kárpátok hegyei közt megbúvó Jókő várnak alapítása homályba vész. Felépült az Abáknak.   Tatárjárás után Aba nemzetség felépíttette, Árpád-ház kihalásával Csák a „védelmébe” vette.   Két jókői várnagynak a számtalan gaztett nem tetszett. Aba Miklós bárótól a szemének világát elvett.   Nyílt lázadásnak számított Csák Máté nagyuruk ellen, oka […]

Posted by
Posted in

Lednicz vára

  / Felvidék / Lednicz ura gonosz ember lány rablástól nem riadt el, aki őneki megtetszik tőle bizony nem menekszik.   Katalin a falu szépe eljegyzését ünnepelte, templomban volt a kézfogó onnan vitte el a rabló.   A vár ura megkívánta, neki legyen a babája. Sasfészek a sziklaszirten, a leány meg lent a mélyben.   […]

Posted by
Posted in

A kicsik is győzhetnek

Kicsi kavics vagyok, partot érve állok. A nagyok elnyomnak a vízből kizárnak.   Nem hagyom magamat, megvívom harcomat, a víz majd megsajnál, csatában mellém áll.   Gyorsabban célt érek, mint gonosz nagy kövek, kik lassan gurulnak víznek ellenállnak.   Egymást majd feltartják, útjuk nem folytatják. A patakmederben megülnek csendesen.   A medret tisztítják őket biz […]

Posted by
Posted in

Kirchschlag vára / Ausztria /

    A történelmi Magyarország határán, a vár magas sziklán épült fel, ezerszáznegyvenegy körüli időnek táján.   Az évszázadok alatt számos tulajdonos is birtokolta. Jó pár osztrák volt a gazdája, Pálffy család is elfoglalta.   Mátyás királyunk a korai halála miatt csupán rövid ideig volt ezen vár ura. Nem tölthette benne kedvit.   Vár több […]

Posted by
Posted in

Mátyás király háborúi

Országnak a botját alig szorította, három nagy ellenség támadott hazánkra.   Mindenik gondolá: el fogja őt nyelni, az ország majd tőlük nem tud szabadulni.   Két világot bíró császár is azt hitte, török vagy a német jut majd győzelemre.   Giskra a harmadik ki feni a fogát, játszani akarta kóborlók királyát.   Némettel már küzdött, […]