Posted by
Posted in

Ősz

Ősz van és könnyet csal, szemembe a maró szél. Csendesen táncol a diófa sárguló levelén. Majd buja táncot lejt, a fa tetején. Pironkodó madarak tollán. Figyelem a természet, zavartalan rendjét. Lelkemben végtelen nagy, nyugalom árad szét. Egy vadgalamb pár a morzsára száll. A kutya vadul kap utánuk, majd csalódottan odébb áll. Milyen kár, hogy csak […]

Posted by
Posted in

Képek

Asszonyok körben állnak, nagy szoknyában. Alsószoknyájuk száma végtelen, Hajuk kendő alá szorítva, Mellényüket fújja a szél. Arcuk pirospozsgás, blúzuk ujja patyolat. Ez itt a Székely kapu. Emberek nem értik egymást, Beszélnek el egymás mellett. Önzés az úr, az erőszak is szabad. Nadrágjuk gyűrött, ingük ujja átizzadt. Ez itt a Magánykapuja. Lelkek tucatjai várják a pillanatot, […]

Posted by
Posted in

Esteledik a belvárosban

Esteledik a belvárosban Ódon méltóság könyököl ki az idősödő bérházak lenyugvó homlokára kisimított ránctalanságukon mosolyognak a festett arcú muráliák Faragott párkányok koronázzák magasan a háztetők láthatatlanságát régi mesterek arányérzéke emeli tekintetem az érzékek finom hangulataiban dúskálok sárgán lebegnek a lemenő napsugarak csendes elnyúló harántsávok a falakon párhuzamtalan fénypászmák piszmorognak a mértani pontosságú szerkezeteken levéldíszek erezeteiben […]

Posted by
Posted in

A Rajkóknak

Farkas Gyula emlékére Emlékszel, ahogy Gyula bácsi kinyitotta a kiskaput… Vagy nem is volt kerítés…? Te sem tudod… Bejött… pislogott rám… biztatott, hogy – játsszak – A magam faragta furulyán. Azután azt mondta: várjak… – Ez a gyerek kell nekem! – szólt anyámhoz. Elvinném Pestre, iskolába… Anyám rámnézett és a szememben benne látta… Hogy akarom…Nagyon… […]

Posted by
Posted in

Megharcolt szerelem

Ajándékot jöttem kérni, ritka kincshez hozzáférni. Megkaphatom, elérhetem? Méltóságos Nagy Szerelem! Felkutattál, megtaláltál, sebet kaptál, itt maradtál. Nem engeded el a kezem, küzdés, döntés a szerelem. Egyezkedem szelíd szóval, felszakad sok csendes sóhaj. Szorosabban tartod kezem, ragaszkodás a szerelem. Múltjainkat megtapossa, napjainkat körbefonja, Kinyílik a jövő, jelen, titok-látó a szerelem. Mikor gazdag termés érik, változó […]

Posted by
Posted in

Áldozócsütörtök

Felemeltetett a mennybe Márk 16,19 Bűneinkért vállalt földi pálya ért dicsőséggel Betániába. Közbenjárónk Isten jobbjára ült, gyarlóságainkon megkönyörült. Felemelte kezét, áldást osztott. Messze, egyre feljebb távolodott, Isten égi magasságba vitte. A látomást feszült csend követte. Felhő takarta. Dermedten állva a földön hagyott ember csodálta. Értelmet nyert a szörnyű szenvedés, diadalútja – beteljesedés. Leborultak térdre, földre […]

Posted by
Posted in

Összetartozás

Most valami újat kellene írni! Ez a baj a verssel, megírod, utána az űr újért kiált, s mert bensődből fakad, nyugton sose hagy, lázít, békít, ad és vesz, amint szárnyára engeded, másnak adjon, és kapja, mi neki jár, érzed, az űr marja lényedet.   Ez így megy szüntelen, amíg széthordanak a strófák, s akkor más […]

Posted by
Posted in

Tisztelet

Büszke lehet a Hold, Csendjét a Földnek adta. S szellők szárnyán Távol marad e hallgatás zaja. Ősrobbanás – kísértet Járkál holdas utakon. A tájban meredő évek sora. Léptek zaja, Lelkek tánca hív, A lebegő nászra. Utak törnek falakon át, Át meg át jár a gondolat. Ki s be. Füleimet helyette Csendes őrzőnek tudom be. Tudom, […]

Posted by
Posted in

Mosogatás éjfél után

Mosogatás éjfél után, A szeretet nyolckor kopogtat. Tálat mosogatok, hajtogatok, teregetek. Két gyermekem álmosan tipeg-topog Tapogat. – Anya fürdés lesz. Ugye? Mosogatás, hajtogatás, teregetés… Éjfél után. A szeretet nyolckor kopogtat. – Anya fürdés lesz. Ugye? – Igen, megyek.

Posted by
Posted in

Feladat

    Ott kezdődött minden, azon a szűk albérleti ágyon, ahol anyám és apám szerelmükért megharcolván egymást ölelték. _” Ők lesznek a szüleid”- Szóltál, de sokáig nem történt semmi. Néha láttam magam, amint növekedtem anyám méhében, és telt az idő lassan és lágyan ringatózva, és egyszer csak ismét Szóltál: -“Tanítanod kell majd és írnod”. Súlyosan […]