Az év jogász, orvos és pedagógus írói és költői – 2017.

Szerkesztőségünk 2017. szeptember 16-án rendezte meg három pályázatának eredményhirdetését és három antológiájának bemutatóját Budapesten, a Csokonai Művelődési Központban (XV. ker., Eötvös u. 64-66.). A műsorban elhangzott egy válogatás a sikeresen szerepelt alkotásokból, a művek jelenlévő szerzői oklevelet és könyvjutalmat vehettek át, s természetesen az összejövetel fénypontjaként átadtuk az első helyezettek díjait is.
A részleteket ezen képes beszámolónk tartalmazza.

Az alkotásokat felolvasták Zsoldos Árpád és Adrienn, az Irodalmi Rádió szerkesztői,
valamint Jacsó Pál szerző-előadó:

A rendezvényre elkészült három antológiánk, amit a helyszínen bemutattunk. Ezekben szerepelnek és elolvashatók a pályázatokon nyertes, helyezett és sikeresen szerepelt alkotások, valamint azon szerzőink művei, akik nyomtatott megjelenésre már korábban küldtek be írásokat az adott szakmacsoportból. Ezeket a könyveket mutatjuk be a következő sorokban, elektronikus változatuk pedig szabadon letölthető és olvasható.

Kerek§erdő
Jogász írók és költők antológiája

Ezen szavak erdejében, a versek és novellák sűrűjében igazi hétköznapi hősökkel, vagy a képzelet szülte emberekkel és történeteikkel találkozunk. Egyrészt azokkal az alkotó jogászokkal ismerkedhetünk meg, akik köztünk élnek és dolgoznak nap mint nap ügyvédként, bíróként, ügyészként, jegyzőként vagy egy cégnél a paragrafusok erdejében. Másrészt versek, történeteik hőseivel találkozunk, akik példájukon keresztül adnak át nekünk egy érzést, mutatnak megy egy élethelyzetet. Olykor a kettő, szerző és főhőse összeforr a történetekben vallomássá formálva az alkotást. Sétálj velünk, Olvasó, Te is az antológia ösvényein, és meglátod, értékes gondolatokra lelhetsz!

A szerkesztők

A jogász antológia elektronikus változatának letöltése
INNEN (pdf)

 

 

Élet vizek
Orvos írók és költők antológiája

„Látod mely rövid mulandó ez világ.
Elmúlik higyjed mint szinte az virág,
Mert nincsen benne állandóság,
Folyása néki állhatatlanság.”

Az élet és a víz szavak szorosan összekapcsolódnak tudatunkban. Elsősorban abban az értelemben, hogy az élet forrása a víz, a négy őselem egyike; másodsorban pedig átvitt értelemben is, ha az élet folyásáról beszélünk. Quintus Horatius Flaccus fenti négy sora is arról beszél, hogy a világ és az élet folyása változó, kiszámíthatatlan. A legtöbb esetben saját döntéseinkkel tudjuk szabályozni a medrét, de vannak olyan események, amelyek váratlanul, felkészületlenül érhetnek bennünket. Ilyen pl. amikor „zavarossá válik a vizünk”, azaz betegek leszünk. Ekkor sietnek segítségünkre azok az embertársaink, akik kitanulták és gyakorolják az orvoslás tudományát. Ez a kötet az ő tiszteletükre született, azon szerzők műveiből válogatva, kiknek az élethivatásuk a gyógyítás.
Többféle élet folyásába pillanthatunk be a kötet oldalain. Olvashatunk versekből áradó életfilozófiát, érzéseket, valamint igaz és kitalált történeteket is. Sodorjon bennünket magával az olvasás élménye!

A szerkesztők

Az orvos antológia elektronikus változatának letöltése INNEN (pdf)

 

Szárnyakat adni
Pedagógus írók és költők antológiája

Egy pedagógus számára a tudás átadása mellett talán az jelentheti a még nagyobb sikerélményt, ha felfedezi és fejleszti diákja azon képességeit és tehetségét, amelyekkel később az életben a fiatal ki tud teljesedni. Nem dobálózunk tehát nagy szavakkal, ha azt mondjuk, hogy a pedagógus is képes szárnyakat adni. Jelen válogatásunkban azonban nem a felnövekvő generáció kap szárnyakat, hanem a képzelet. Először is azoké a pedagógus alkotóké, akiket bemutatunk, és akik mesékkel, versekkel, novellákkal, igaz és kitalált történetekkel szórakoztatnak bennünket; másodszor pedig az Olvasóé, aki befogadván az olvasottakat, tovább gondolja azokat, párhuzamba állítja saját életének történéseivel vagy világszemléletével.
Szárnyaljunk együtt ebben az izgalmas világban!

A szerkesztők

A pedagógus antológia elektronikus változatának letöltése
INNEN (pdf)


A pályázatok végeredménye (nyertesek és helyezettek, valamint alkotások címe):

Az év jogász költője – Szűcs János: Requiem egy elhagyott gyárüzemért
2. helyezett – Császi Zsüliet: Leltár
3. helyezett – Jacsó Pál: A vízcsepp ereje

Az év jogász írója – Bátyi Zoltán: Külvárosi ária
2. helyezett: Lesetár Dávid: Antananarivo fényei
3. helyezett: Réczey Kata: KerekeRdő

Az év orvos költője – Bárdosi Attila: Ma eltűnt…
2. helyezett: Fodor Domonka Gabriella: Sárga és vörös okker
3. helyezett: Zöld Attila: Lázadás

Az év orvos írója – Széchey Rita: Láz
2. helyezett: Katona Márta: Az igazi anya
3. helyezett: Szohner Gabriella: Mákszemnyi lét

Az év pedagógus költője – Huszthy Bálint: Költői titok és Érzéki csalódások
2. helyezett: Bognár Stefánia: Űr-szonáta
3. helyezett: Hegedűs Rita: CV

Az év pedagógus írója – Mészáros Gabriella: Laci anyu
2. helyezett: Kutasi-Horváth Katalin: Kávézás közben
2. helyezett: Pelesz Alexandra: Újjászületés
3. helyezett: Buglyó Juliánna: Eldőlt

A rendezvényen a nyertes és helyezett költők közül személyesen átvették díjukat és elismerésüket:

balról jobbra: Hegedűs Rita (pedagógus költő – 3. helyezett); Zöld Attila (orvos költő – 3. helyezett); Bognár Stefánia (pedagógus költő – 2. helyezett); Jacsó Pál (jogász költő – 3. helyezett); Bárdosi Attila (orvos költő – 1. helyezett)
Bátyi Zoltán, az év jogász írója és Mészáros Gabriella, az év pedagógus írója
Fodor Domonka Gabriella (orvos költő – 2. helyezett)

Három első díj, amit postázunk nyertesüknek:

Szűcs János (jogász költő – 1. helyezett); Széchey Rita (orvos író – 1. helyezett); Huszthy Bálint (pedagógus költő – 1. helyezett)

A rendezvényen szép számmal részt vettek a sikeresen szerepelt versírók is mindhárom kategóriából:

balról jobbra: RosaMaria B. (jogász); Hutás Mihály (orvos); Kerecsényi Éva (pedagógus); Desits Imre (orvos); Sárváry Mariann (pedagógus); Fekete Magdolna (jogász); Asbóth Anna (pedagógus); Horváth Krisztina (orvos); Tóth Károly (pedagógus); Szontagh Pál Iván (pedagógus); Boga Bálint (orvos); Nagy Talautre képviselője (orvos) — valamint az orvos író kategória 3. helyezettje: Szohner Gabriella

A rendezvényen résztvevő sikeresen szerepelt és helyezett prózaírók is oklevél és könyvjutalomban részesültek:

balról jobbra: Pelesz Alexandra (pedagógus – 2. helyezett); Varga János (orvos); Trager Mária (orvos); Szabados Kinga (jogász); Harka Sára (pedagógus); Katona Márta (orvos – 2. helyezett)

A rendezvényen részt vett dr. Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke, aki egyrészt alkotóként nevezett verseivel a pályázatra, másrészt pedig két különdíjat, megjelenési lehetőséget is felajánlott a jogász kategória nevezői számára: a két különdíjas alkotó részére egy éven keresztül megjelenési lehetőséget biztosít számonként egy-egy alkotással a Jegyző és Közigazgatás c. lapban.

A különdíjat kapták: Fekete Magdolna és Jacsó Pál.

Jacsó Pál átveszi a különdíjat Tóth Jánostól.

Gratulálunk a nyertes, helyezett és sikeresen szerepelt, valamint az antológiában bemutatkozó alkotóknak!

Végezetül álljon itt az az alkotás, amellyel a rendezvényt kezdtük, Huszthy Bálint, az év pedagógus költőjének egyik nyertes verse:

Huszthy Bálint • Költői titok
Azoknak, akik mindig is tudták!

Jaj Istenem, de boldogok a költők!
Mert tudnak titkokat.
Az élet és a halál titkait,
amiket mesterük és kollégájuk,
a teremtő Isten fed fel nekik.

Jaj Istenem, a költők
de boldogtalanok!
Mert tudnak titkokat.
Amiket senki más.
És életükhöz a titok az egyedüli társ.

Boldog a költő, mert bár
nem tapasztalta meg,
ismeri a halált,
mindazt, amit mindenki tud, de mégsem,
emlékszik a születésére is.

Boldogabb, mint az orvos,
aki a testet húsnak, csontnak látja,
míg ő műalkotásnak,
egy zseniális versnek.

Boldogabb, mint a pap,
aki a jók üdvözülését várja,
a költő tudja, hogy csak az nem
üdvözül, aki nem akar.

Boldogabb, mint a pszichológus,
mert minden érzelemnek és reakciónak
tudja az okát, és ez nem zavarja.
Így kontrollált, de spontán
minden öröme, zokogása és kirohanása.

Boldogabb, mint a sportolók,
mert nem mozog, mégis erősödik,
és tűrőképességben verhetetlen.

Boldogabb a jogásznál,
mert tudja, hogy igazságból csak egy van,
és az az Istené,
az embertől kiötlött
igazságossághoz pedig semmi köze.

A költő boldogabb,
mint a szociológus,
mert tudja, hogy minden ember magányos,
az volt és az marad,
és egész életében társra vár.
És más művészeknél is boldogabb,
mert más művészek nem tudhatnak ilyen titkokat.

Boldogabb, mint a pénzkereső ember,
mert ő nem keres, és mégis talál,
nem gyűjt, mégis gyarapodik a vagyona,
nem spórol, mégis telik, amire épp vásik a foga.

És boldogabb, mint a törvényszegők,
mert a költő törvényt nem ismer,
így be se tartja és meg se szegi,
és soha nem büntetik meg ezért.

Jaj Istenem, de boldogtalan is a költő!
Minden embernél boldogtalanabb.
A gondolatait
senki nem ismeri.
A titkokat ő tudja egyedül,
és sírba is viszi.

Zsoldos Árpád és Adrienn
Author: Zsoldos Árpád és Adrienn

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk, hogy alkotóinknak minél több és minél színvonalasabb megszólalási, megjelenési lehetőséget teremtsünk. A cél elérése érdekében készítjük rádióműsorainkat, hangzó és nyomtatott kiadványainkat, elektronikus köteteinket és galériáinkat. Szerzőinknek segítünk kötetük kiadásában, a teljes kiadási folyamatot elvégezzük nyomdai és értékesítő partnereink segítségével. Rendszeresen írunk ki irodalmi pályázatokat és nagy hangsúlyt fektetünk a közösség személyes találkozására is, ezért szervezzük felolvasóestjeinket, nyári táborunkat, születésnapi rendezvényünket. Vállaljuk irodalmi és kulturális események, szavalóversenyek, könyvbemutatók megszervezését és lebonyolítását is. Nyitott közösségként mindig várjuk új alkotók (írók, költők, képzőművészek, előadók) jelentkezését is. Elérhetőségeink: ímélcímek: zsoldos.adrienn@irodalmiradio.hu; zsoldos.arpad@irodalmiradio.hutelefon: 70/616-7583; 70/616-8684 2019-ben a Médiapiac című szakmai lapban jelent meg rólunk egy cikk Sárközi László tollából:http://www.mediapiac.com/mediapiac/Meltokeppen-es-minosegben/114251/ English version: The editors, led by the husband-and-wife team of Árpád and Adrienn Zsoldos, have been championing contemporary Hungarian authors for 18 years. In addition to their radio programmes, they also publish audio books, e-books, anthologies and self-published works. They arrange book readings, book launches and literature workshops, and they regularly hold competitions too. It is an open community that anyone who writes literature in Hungarian can join.

Megosztás
Megosztás

2 válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

30 + = 36

Harag

Harag Dies irae szólnak a fanfárok csak meg ne foganjon az átok. „Ama végső harag napja a világot tűznek adja Jön a harag napja lánggal

Teljes bejegyzés »

Jóra való restség

Jóra való restség Vonakodás a szükséges áldozathozataltól ez a jóra való restség. Ha bűnei miatt nem cselekszik akkor mindig elmarad a segítség Pál apostol minden

Teljes bejegyzés »

Reggeli ébresztő

A létezés benne van a mában és a holnapban is benne van, A kelő nap fényénél egy lágy szellő most elsuhan. Kezedben egy gőzölgő kávéval

Teljes bejegyzés »
Versek
Oláh Tímea

Tavasz

Tavasz van, tavasz van, virágot bontanak a fák, Napsütésbe burkolódzik, odakint a Nagyvilág. Tavasz van, tavasz van, napfürdőben élek, Úgy szeretnék letagadni néha pár 10

Teljes bejegyzés »

Gyászos özvegy

Fekete szív s feketeruha, de nőben nem ez a fura…Fekete a gyász, s még feketébb az a lélek,mely már réges-rég elégett.  Nem fáj már a tett,mit

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Még élünk!

Rózsa Iván: Még élünk! Mennyi, mennyi szószátyár, naplopó, cselszövő gazember! De itt vagyunk mi is, és még élünk! Budakalász, 2024. március 1. Author: Rózsa Iván

Teljes bejegyzés »