Rózsa Iván: Kereszt-haikuk (válogatás)

Rózsa Iván: Quo vadis?

Keresztutadon
Keresztezted az utam;
Uram, hová mész?

2020. január 4.

Rózsa Iván: Iona

Kelta keresztek
Az örökké viharos,
Esős Ionán…

Ősi skót sziget;
Fa nem, csak ember él itt:
S emléke bennem…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Falu-rádió

Szentfazék néne;
Templomba pletykálni jár:
Keresztek réme…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Történelem

Ilyen és olyan
Kereszt nevében öltek
Már épp eleget…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Tovább!

Kereszteződés:
Út jobbra, balra, vissza –
Te előre mész!

2020. január 4.

Rózsa Iván: Barátok

Ferences barát
Keresztelt meg Pécsett, hát
Keresztény lettem!

2020. január 4.

Rózsa Iván: Nincs más megoldás?

Történet vége:
Keresztút, majd Golgota;
Így kellett lenni?!

2020. január 4.

Rózsa Iván: Emberi Isten

Istennek fia
A kereszten emberként:
Istenné feszült…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Krisztus a keresztfán

„Bevégeztetett…”
Ez volt utolsó szava:
Ott, a keresztfán…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Lélek-rablás

Ellopták lelked:
Keresztet vethetsz reá!
Sátán már viszi…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Agymosás

Kereszt nevében
Mossák emberek agyát
Sátán fattyai…

2020. január 4.

Rózsa Iván: Keresztes lovag

Keresztes lovag:
Illúziók rabja, így
Menthetetlen hős…

2020. január 5.

Rózsa Iván: Égi bárány

Kereszten vére
Az emberiségért hullt…
Isten báránya…

2020. január 5.

Rózsa Iván: Lélek-tükör

Szemedben látom
Életed keresztjét, hisz
Hordod, cipeled…

2020. január 5.

Rózsa Iván: Kereszt, rejtvény

A keresztrejtvény
Megfejtése egyszerű:
A feltámadás!

2020. január 7.

Rózsa Iván: Via crucis

A keresztutat
Végigjárta, egyetlen
Konzekvens lényként…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Via dolorosa

Fájdalmak útján
Keresztet együtt vitték:
Nem volt egyedül…

2020. január 7.

Rózsa Iván: A tett számít!

Pogány is lehet
Cselekedeteiben
Igaz keresztyén!

2020. január 7.

Rózsa Iván: Armageddon

Bevégeztetett…
De nem csak a kereszten:
Halódik a Föld!

2020. január 7.

Rózsa Iván: Stabat Mater

Kereszt tövében
Állt az anya, s nem büszke,
Hanem megtört volt…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Szoknyás bestia

Szépséges látvány:
Keresztbe tette lábát,
Kivillant combja…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Pókháló

Lesi a zsákmányt:
Nagy vadász keresztes pók;
Áldozata légy!

2020. január 7.

Rózsa Iván: Demokrácia-export

Célzott rakéták:
Célkeresztben az olaj,
Ára égig fut…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Teremtés

Úgy leteremtett,
Hogy majd leszedte rólam
A keresztvizet…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Magyar jelenség

Családunk csonka:
Nejem keresztlánya most
Spanyol honban él…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Nincsen apám

Árvák leszünk mind…
Nem lesz anyám; nincs apám,
Se keresztszülőm…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Csalódás

Ahol csak tudott,
Keresztbe tett nekem, kit
Barátnak hittem…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Felső kapufa

Modrić labdája
A keresztlécen csattant,
És majd szétrepedt…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Hallgatni arany!

Keresztapa és
Corleone törvénye:
Hűség, omerta…

2020. január 7.

Rózsa Iván: Karácsonyfa-sors

Pünkösdi király,
Vízkeresztkor kitesznek
Utcára téged!

2020. január 7.

Rózsa Iván: Sajátos

Sajátos helyzet…
Más keresztjét, te őrült,
Magadra ne vedd!

2020. január 26.

Rózsa Iván: Megváltó

Tán mindannyiunk
Keresztjét cipelte Ő
A keresztúton…

2020. január 26.

Rózsa Iván: Így történt…

Jöttét jósolta
Keresztelő Szent János;
És lám így történt…

2020. január 26.

Rózsa Iván: Levitáció

Lebegett mindig,
Tán még a kereszten is,
Föld és Ég között…

2020. január 26.

Rózsa Iván: Idők tanúi

Tanúk és jelek;
A magányos keresztek,
Országút szélén…

2020. február 4.

Rózsa Iván: Útszéli ima

Vándor-magányban,
Útszéli kereszt előtt;
Istenhez szóltam…

2020. február 4.

Rózsa Iván: Vér és izzadság

Kereszt és halál…
Kereszthalál-vízió:
Jézus vért izzad…

2020. február 4.

Rózsa Iván: Ikrek havában

Jó keresztségben
Születtem, ikrek vére
Bennem tovább ég…

2020. február 4.

Rózsa Iván: Kórkép!

Korkép vagy kórkép?
Korunk keresztmetszete,
Lenyomata: szenny…

2020. február 4.

Rózsa Iván: Állatias világ

Keresztül-kasul,
Összevissza, szerteszét:
Csirkét lop menyét…

2020. február 7.

Rózsa Iván: A lét kapujánál

A lét kapuját
Hisz álmok keresztezik:
Mi van odaát?

2020. február 8.

Rózsa Iván: Örökös harc

Harcban állsz mindig,
Keresztcsontod épp törték:
De nem adod fel!

2020. február 8.

Rózsa Iván: Keresztúton

Úton, kereszttel;
Másodszor is elestél:
De újra felállsz!

2020. február 8.

Rózsa Iván: Célba érsz!

Gyilkosok, rablók
Keresztezik utadat;
De végigjárod!

2020. február 8.

Rózsa Iván: Kormányváltás

A kerék ereszt,
A kormány is félrehúz:
Tán vezessen más!

2020. február 8.

Rózsa Iván: Mecseknádasd

Sváb kereszteken
Megáll, lebeg az idő:
Ősi temető…

2020. február 8.

Rózsa Iván: Whitby, hajnal…

Halászkikötő,
Kelta keresztek ködben:
Whitby, hajnalban…

Befut egy csónak,
Majd kettő, élénkülő
Élet, pirkad már…

Temető felől
Füst felszáll, immár tényleg
Misztikus minden…

2020. február 8.

Rózsa Iván: Vérvirág

Véréből virág
Nyílott kereszt tövében:
Vörös, mint a vér…

2020. február 15.

Rózsa Iván: Alvó szegek…

Sötét éjszaka;
A Megváltót keresztre
Feszítik még ma…

2020. február 16.

Rózsa Iván: Kereszt-áldozat

Légy bár kereszten
Áldozat; mégsem bűnös,
Kit vár kárhozat…

2020. február 16.

Rózsa Iván: Szakrális helyek

Pilisszentkereszt,
Bükkszentkereszt… Szakrális
Völgyek és hegyek…

2020. február 16.

Rózsa Iván: Perlekedés

Meg vagyon írva:
Kereszthalál… Jóisten,
Mégis perellek!

Ennyi kínt, terhet
Miért tettél fiadra?
Főképp keresztet?!

Kereszthalálból
Fakadhat csak megváltás?
Hol az igazság?

Ártatlan vére
Hullt gyarló bűnösökért…
Tenni lustákért…

Emberek vagyunk…
Váltsa meg hát mindenki
Maga önmagát!

2020. február 16.

Rózsa Iván: Isteni terv

Titokzatos terv:
Kereszthalál, megváltás:
Mi is lenne más?!

2020. február 16.

Rózsa Iván: Kísértés

Jézus utolsó
Megkísértése: Szállj le
A keresztedről!

2020. február 16.

Rózsa Iván: Politika

Húzz egy keresztet!
Szavazz rám! Majd becsaplak,
Választás után!

2020. február 16.

Rózsa Iván: Újra és újra…

Népek Krisztusa –
Magyarország; keresztre
Feszített megint…

2020. február 21.

Rózsa Iván: Végkifejlet

Emberi önzés
Eredője: keresztre
Feszített bolygó…

2020. február 21.

Rózsa Iván: Mester és tanítványai

Kereszt mártírja;
Megtagadtak, ám mégis
Követtek Téged!

2020. február 21.

Rózsa Iván: „Hívő” hitetlenek

Keresztért haltak
Igaz hívők, és öltek
Ál-keresztények…

2020. február 21.

Rózsa Iván: Mi jön még?

Elvásott csillag,
Lejáratott keresztek:
Egyéb jelképek?

2020. február 21.

Rózsa Iván
Author: Rózsa Iván

Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője. Pécsett, az ikrek jegyében születtem, 1959. május 27-én. Tehát tüke pécsi vagyok. Szülővárosomban érettségiztem, a Nagy Lajos Gimnáziumban, 1977-ben, kémia tagozaton. Igaz, általános iskolában matematika tagozatos voltam. A pesti Közgázon, külgazdaság szakon diplomáztam 1984-ben, majd 1986-ban az Újságíró Iskola külpolitika szakát fejeztem be. Az egyetem lapjánál, a Közgazdásznál dolgoztam 1991-ig, mint újságíró. De természetesen más lapoknak is írtam: megjelentem így az Interpress Magazinnál, a Magyar Ifjúságban, az ef-Lapokban vagy a Műszaki Életben. Fordítottam németből két szerelmes regényt a Harlequin Kiadónak. Majd egyéni vállalkozó lettem, s egy évtizeden keresztül az íróasztalfióknak írtam prózát, főleg esszéket, aforizmákat, és a gimnáziumi zsengék után 1995-től ismét verseket. 2001-ben tértem vissza a sajtó világába. Megjelentem újra cikkekkel, versekkel, prózákkal, német fordításokkal: főleg a Richard Wagner Társaság lapjában, a Hírmondóban, a Kapuban, a Betyárvilágban, a Magyar Világban, újdonsült városunk, Budakalász – ahol már harmincöt éve élek nejemmel, Zitával – lapjában, a Kalász Újságban és a miskolci Irodalmi Rádiónál. De előfordultam többek között a Lyukasórában, a Galaktikában, a Nemzetőrben, a Havi Magyar Fórumban vagy például a Tárogatóban is. Több kiadó számos antológiájában, főképp az Irodalmi Rádió, a Maradok#Vers#Dal Háló és az Accordia Kiadó könyveiben, DVD-, CD- és egyéb kiadványaiban, valamint sok...

Megosztás
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

6 + 3 =

A Mester Találkozások a Mesterrel

A Mester Találkozások a Mesterrel   Soha nem szerettem azon a végtelen hosszúnak tűnő, poros, unalmas földúton biciklizni. Ha néha, valami érthetetlen önsanyargatástól vezérelve mégis

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Találós kérdések

Rózsa Iván: Találós kérdések (Négy haiku) Nemlét egyenlő Örökléttel, az örök Semmi vár reánk? A feltámadás Álom csupán? Semmibe Tartunk, babám? Találós kérdés: Öröklét és

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Az élet szép

Rózsa Iván: Az élet szép Az élet kompromisszumok kötésének láncolata. Választhatunk a nagyon és a kevésbé rossz lehetőségek közül. Jól „ki van találva” ez a

Teljes bejegyzés »
Versek
Halászné Magyar Márta

Pünkösdi Rózsa

Pünkösdi rózsa szára hajolva,  görbe a háta,  lába már sánta.    Életre hívták,  szülője nincs már.  Sima volt arca,  gond ránccal varrta.   Sápadt az

Teljes bejegyzés »
Názáreti templom kupolája, fotó: Mecséri Éva
Versek
Mecséri Éva

Ne feledd

Ne feledd, hogy nem vagy egyedül, Jóistennel minden kiderül. Kint a rétnek sok virága, nyílik néked vidámságra, míg vidámságod nem hagy egyedül. Ne feledd, hogy

Teljes bejegyzés »
Fényszívek, Fotó: Mecséri Éva
Versek
Mecséri Éva

Gazdag szegények

Gazdagok a szegények, kik az Úrban serények. Az életed drága kincs, e világon párja nincs. Gazdagok a szegények, kik az Úrban remélnek. Szeretetből megélnek, csak

Teljes bejegyzés »