Lapszéli jegyzetek a Könyvek Könyvéhez…

Prológus:
A világ ezernyi könyvtárának polcai roskadoznak
sok-sok milliónyi kötet, lexikon, tanulmány mázsás
súlya alatt. Létezik azonban egy iratgyűjtemény,
mely valamennyit pótolja. Ez a KÖNYV maga is
egy kisebb könyvtár, 66 iratot foglal magába.

Az “Úr könyvének” kimeríthetetlen kincsesbányájában,
az Ószövetségben 39 iratot találunk. Az első öt könyv
írója Mózes, lapjain a teremtés, a vízözön, az
ősatyák élete elevenedik fel. A 2. könyvben a kőbe
vésett örök erkölcsi törvény a Tízparancsolat
is megszólal. Józsué könyvéből lépésről lépésre
nyomon követhetjük az Ígéret földjének elfoglalását.
Bírák könyve Izrael történetét beszéli el olyan
bírák vezetése alatt, mint Jefte, Gedeon és a nagy
erejű Sámson. Ruth könyvében egy szeretetteljes
anyós-menny kapcsolat bontakozik ki előttünk
Naomi és Ruth példáján keresztül. Sámuel próféta,
Királyok és a Krónika dupla könyvei az egységes
majd a két részre szakadt Királyság koráról tanúskodnak.
Ezsdrás, Nehémiás könyvében a Jeruzsálemi
templom és a városfalak felépítésének küzdelmes
története elevenedik meg a szemünk előtt. Eszter
könyvé
ben láthatjuk, hogy Isten milyen csodás
szabadítást készített népének. Jób könyvéből
megtudhatjuk, hogy miért engedi meg illetve
meddig, mi célból Isten a szenvedést az emberek
életében. A Zsoltárok könyvében 150 mély
gondolatokkal teljes imádságot, éneket olvashatunk.
Példabeszédek könyvében bölcs Salamon király
példabeszédei nyújtanak egyszerű, jól érthető tanításokat
életünk legkülönfélébb helyzeteire. Prédikátor könyvében
a földi, mulandó dolgok hiábavalóságáról tudósít az Írás.
Az Énekek Éneke könyvében Salamon király
szépséges vallomását olvashatjuk az igazi szerelmi
kapcsolat értékéről és erejéről. Négy nagy hatású
próféta könyve következik.Név szerint: Ézsaiás,
Jeremiás és a Siralmai, Ezékiel és Dániel.
Ezékiel könyvében tápláló és egészséges kenyér
receptjét is felfedezhetjük. Dániel könyvében egy
agyaglábakon álló hatalmas szobor és vadállatok
jelképén keresztül az emberiség történelmét
bemutató jövendölések pontos útmutatást
tartalmaznak. Tizenkét kis terjedelmű próféta
írásával zárul a Biblia ószövetségi része.
Név szerint:  Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, a cethal
gyomrában utazó Jónás, Mikeás, Náhum,
a jaj-mondásairól ismert Habakuk, Sofoniás,
Aggeus
a látomásokat látó Zakariás és Malakiás.

A Szentírás hatalmas kincstárában, az Újszövetségben
27 iratot találunk. Az első négy Máté, Márk, Lukács
és a legfiatalabb tanítvány János evangéliuma, ők hű
és igaz szemtanúként örökítik meg Jézus életét,
feltámadását és Krisztus nagy apokaliptikus beszédét.
Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv lapjain az
ősegyház születésébe és küzdelmes, de mégis
győzelmeskedő életébe pillanthatunk be. A
Damaszkusz felé vezető úton megszólított és megtért
Pál apostol levelei folytatják a sort. Rómabeliekhez
írt levél
ben a HIT általi megigazulás útján járhatunk,
és ez volt az a nagy hatású irat, mely Luther Mártont
is elindította a reformáció hitbeli felismerései felé.
Korinthusbeliekhez két levelet is írt Pál. Az első
levélből a jól ismert Szeretethimnusz szavai csendülnek
fel. A Galátziabeliekhez írt rövid levélben a hit általi
megigazulás egyedüli útjával és a Lélek gyümölcsével
is megismerkedünk. Pál az Efézusbeliekhez írt levélben
Isten megváltási tervének igazságát fejti ki és a lelki
fegyverzetről is beszámol, mellyel védekezhetünk a
világ gonoszsága ellen. Filippibeliekhez írt levél a
fogolyként raboskodó Pál bátorító üzeneteit tartalmazza.
Kolossébeliekhez írt levélben az apostol óv a megtévesztő
tanításoktól. Thesszalonikabeliekhez két ízben is fordult
Pál, a 2. levelében a Jézus visszajövetelét megelőző
hitehagyásról szól. Timóteushoz, hitben szeretett fiához
2 levelet is írt az apostol. Pál a Titushoz címzett levélben
a krétai gyülekezet gondozását kéri. Filemonhoz írt
levelében egy szökött rabszolga érdekében emel szót.
Zsidókhoz írt levélben Jézust mutatja be, mint aki
Mindenek felett való, Ő az egyetlen főpap és közbenjárónk
is. Jakab Apostol levelében a Hegyibeszédhez hasonló
intelmek sorozata tárul elénk. Péter Apostol két levele
folytatja a sort, melyet János Apostol szeretetbe mártott
tollal íródott 3 levele követ. Júdás Apostol rövid
levélkében 
buzdít bennünket a hitben való
állhatatosságra. János Apostol Mennyei Jelenésekről
való könyvével 
zárul a Biblia, mely látomás sorozatokban
jelképek által szemlélteti a keresztény egyház történelmét
Jézus dicsőséges visszatéréséig. Megpillanthatjuk az
újjáteremtett Földön az Éden-kertjét, melyben örökre
megpihenhetünk. A bűn és az önzés körforgása megszűnik.
Így követik egymást szép rendben a Szentírás könyvei.

Epilógus:
Mindennapi lelki táplálékunk, a Biblia azért íratott, hogy
általa váljunk az Isten szíve szerint való emberekké. A
Könyvek könyvében előre leírt próféciák pontos beteljesedése hitelesíti és erősíti hitünket az igazságos és igazmondó
Istenben. “Mert amelyek régen megírattak (a Szentírásban),
a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által
és az írásoknak vigasztalása által reménységünk
legyen.”  (Róma 15: 4)

Harmati Gyöngyi
Author: Harmati Gyöngyi

Harmati Gyöngyi az Irodalmi Rádió szerzője. Meglepő fordulatokban és szomorú történésekben bővelkedő gyermekkorom hozománya az itt szereplő nevem. Akár kitalált, írói álnév is lehetne, de mégsem az. Ez a név szerepel a személyi igazolványomban leánykori névként, de nem ezen a néven anyakönyveztek. Ezt a nevet, mely nevelőapám (Anyukám 2. férje) vezetékneve volt alig 3-4 évig viseltem. Illetve a családi név pár nappal előbbi “magyarosíttatott” változatát, mert Szüleim úgy döntöttek, hogy egy jobb csengésű névre változtatják. Hamarosan újabb nevem lett, mivel férjhez mentem. Majd a véletlen fura játékaként mégis ez a többször változtatott leánykori név került az interneten rögzítésre. Ezután most már következzen egy szokványosabb bemutatkozás: 1959. július 4-én, a Függetlenség napján születtem Székesfehérváron. Férjemmel egy dunántúli kisvárosban élek. Fiam már felnőtt, kirepült a családi fészekből. Gyermekkorom óta a könyvek, a prózai és a lírai irodalom nagy kedvelője vagyok. Gyermekkorom legjobb barátai a könyvek voltak és most is azok, el sem tudom képzelni az életemet olvasás nélkül. Fiatal éveim kedvenc tartózkodási helye a könyvtár volt, melynek sajátságos légköre azóta is fogva tart. Hiszem, hogy az olvasás szeretete és az írás talentuma által jobb és szebb hellyé tehetjük a világot, még ha csak egy rövidebb időre is. Pár évvel ezelőtt éreztem először...

Share on facebook
Megosztás
Share on twitter
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Lenn a szőke Tiszán… 1/4

A Tisza, óh, édes, szőke Tisza… Féltem tőle, mint a bor nem issza Lerészegedéstől, csiga a sietéstől. Ez megváltozott személyes megítélésből! Zoltán Lacika a vejem

Teljes bejegyzés »

A múltamban

Visszatekintek a semmire… A régmúlt időmben, hősi várban laktam, Ez volt a sorsom, sikerült, jól belaktam… A régmúlt időmben, hősi várban laktam. Ez azonban már

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Bogdán László

Rózsa Iván: Bogdán László Mentetted falud, Minden cigányt hiába: Lecsóba ment terv… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője.

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Domján Edit

Rózsa Iván: Domján Edit Örök ifjúság… Nem akart öreg lenni: Fiatal maradt… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője.

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Zrínyi Miklós

Rózsa Iván: Zrínyi Miklós Sosem tudjuk meg, Vele is „vadkan” végzett: Ember-vadászat… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője.

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Csengey Dénes

Rózsa Iván: Csengey Dénes „Európába, De mindahányan!” – mondta, És ifjan hunyt el… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió

Teljes bejegyzés »