Legenda egy Kórházról

Legenda egy Kórházról !

Pár évig dolgoztam egy budapesti Kórházban , a MÁV Kórházban.
Megszüntették, felszámolták azaz egy másik kórház kiegészítő részévé átalakították.
A felszámolása törvénytelen volt. A vasutas társadalom felajánlott fél százalékából építették. A va -sutasság megbecsülte Kórházát.Szerették orvosait,dolgozóit.Jó hírneve volt az országban.Családias
volt Dolgózói, orvosai közül számosak tradicionális vasutas családokból érkeztek. Én is közéjük
tartoztam.
A bejutásom is romantikus volt.
Édesapám évtizedek óta MÁV mérnökként dolgozott. Végig járta a szamárlétrát. Ám egy bizonyos
fokon karrierje megakadt, párton kívüli volt. Sőt a „ klerikális reakciós „ bélyeget is rásütötték..
Egy műszaki ankéton a szünetben a folyosón Édesapámat megszólították Régi diáktársként a regná-
ló MÁV Vezérigazgató . Felevenítette közös egyetemi diákéveiket Édesapám családja után érdek-
lődött. Édesapám megemlítette, hogy szigorló évemet töltöm.
Érdeklődése udvarias tájékozódásnak tűnt.
Pár hét múlva a lakásunkon lévő üzemi telefonon a Vezérigazgató titkárnője személyi adataim után érdeklődött.
Bizonyára innen ered az állás elnyerése.
A belgyógyászatot a MÁV Kórház II. Belgyógyászati Osztályon töltöttem. Ezen idő alatt az egyik nap a Főorvos Úr felhívta a figyelmemet, hogy a következő nap ünneplő ruhában jelentkezzem a Főigazgató irodájában. Remegő lábakkal megjelentem előszobájában, ahol több ünneplőbe öltözött
évfolyamtársam tartózkodott.. Te is-, kérdezték ünnepi hangulatban. Rövid idő múlva nevemet szó-
lítva behívtak az igazgatói szobába. A csaknem megtelt szoba fő helyén a nyugdíj előtt álló Dr Óo Lajos MÁV Főigazgató ült. Üdvözölt, majd kézfogása után keresgélni kezdte pályázati papíromat.
Mivel ilyen nem volt, keresése eredménytelen maradt. Jegyzeteibe tekintett, majd gratulált a MÁV Kórházi állás elnyeréséért. Itt kapcsoltam: Dr Rödönyi MÁV Vezérigazgatónak köszönhetem a fel-
vételt. Híreimre ujjongva fogadtak az Osztályon.
Minden erőmet összeszedve letettem a hátralévő államvizsgákat
Nagy boldogságot okoztam Szüleimnek Szép nyaram volt Balatonalmádiban töltöttem.
A munka felvételi adminisztrációs ügyeinek elintézése után jelentkeztem a munkábaállásra.
Nagy meglepetésemre : nem szerződéses, hanem kinevezett orvos lettem.
A kor politikai szokásainak megfelelően fél év katonai szolgálattal indult a tevékenységem.
A katonaság sikeres túlélése után még egy kötelező bilincstől kellett megszabadulnom: Péceli króni-
kus Belosztályon eltöltendő fél év. Talán kivételezettként, csupán három hónapot kellett kijárnom.
Végre megkezdhettem tényleges kórházi munkámat.
Tóth József Osztályvezető Főorvos szimpátiáját elnyerve kerültem a II Belgyógyászati Osztályra.
Az osztály orvosai már ismertek a szigorló évemben ott töltött három hónap alapján. Rendkívül barátságosan fogadtak. A főorvos Úr megajándékozott három kórteremmel, melyet rövid időn belül
négyre emelte. Rögtön bedobtak a mély vízbe, mert két hét múlva önálló ügyeletbe is beosztottak.
Nevemet leadták a diszpécser szolgálatnak kórházi ügyeleti beosztás végett.
Alig kaptam levegőt. A Főorvos Úr a legfontosabb osztály okra elkísért bemutatkozás végett. Ez a gesztus nagyon jól esett. Tax adjunktus Úr külön pártfogásába ajánlott.
Nagy toleranciával követte gyakori délutáni korai távozásomat, melyek alatt lakásépítési ügyeimet intéztem.
Az ügyeletmentes hét végeket Székesfehérváron töltöttem. Udvarlásom a Horvátéknál egyre komo –
lyabbá vált. Editke lányuk volt a kiszemelt áldozat.
Editke sikeres érettségije és pécsi főiskolai felvétele felvetette először a polgári házasság-talán korai gondolatát. Decemberben sort is kerítettünk rá. A tanácsi szertartást szolíd ebéd követte melyen raj –
tunk kívül a Szülők mellett a tanuk vettek részt. Az esküvő után mindketten a szüleinkkel távoztunk
Az új esztendőben kéthetente a hétvégeket Pécsett töltöttem Editke látogatásával. A MÁV ingyenes szállást biztosított számomra, valamint ingyenes utazási lehetőséget a magam és Editke részére.
Jól éreztem magam a Kórházban, melyhez hozzájárult a Főorvos Úr, mindkét főnővér, valamint a
kollégák. A nagyvizit felváltva történt a – női és férfi beteg-oldalon. Lassan beletörődtem a nyújtott
hétvégi ügy eletekbe is. Ezek az ügyeletek azt jelentették, hogy péntek reggeltől hétfő délutánig a Kórházban, az Osztályon tartózkodtam. Hétfőn mindig átsétáltam az Osztállyal szemben lévő Fő-
városi Állatkertbe. Itt megnyugodtam és lelkileg kipihentem magam. Rosszul viseltem a súlyos be –
tegek elhunytát.
A főorvos Úr minden reggel taxival érkezett fél kilenc és kilenc között .egelőször a főnővéreket fo-
gadta, majd az éjszakai- ügyeleti eseményekről szóló beszámolót várta az ügyeletes orvostól. Egy – két telefont lebonyolított, a rá várakozókat fogadta, Majd egy- egy kollégát behívott szobájába kü –
lönböző meggondolásból. Évek múlva kivételezetten gyakran beszólított.
Első útja a problémás beteghez vezette a beteg kezelőorvosával. Ha szükséges volt gyorsan intéz-
kedett.
A vizitet a nővérszobában kezdte. Várta a beszámolókat ,különleges esetismertetéseket, az előző vizit során kért leleteket, majd sztorizni kezdett mely az élet valamennyi szegletét átölelte.
Ezt követően kezdődött el az igazi vizit.
Szarkasztikus humoráról két példát említek.
A vizit során egy előző éjszaka felvett beteg vizsgálata után ,akit mint gőzmozdony vezetőt vettek
le a mozdonyról fulladásos rosszulléte miatt, megkérdezte a beteget: merre szól a szolgálata?
Budapest – Miskolc között,-volt a válasz.
A folyosón halkan megjegyezte,: de jó, hogy arra nem utazom.
Egy középkorú hölgybetegétől, akinél szervi betegséget nem találtunk, de tele volt panasszal, szin-
tén a folyosón halkan megjegyezte: itt valami baj lehet a férj-urával.
Jó barátság fűzte a felettünk lévő emeleten működő Sebészet vezetőjéhez Dr Küllői Tanár Úrhoz.
A Tanár Úr rendkívül barátságos, mindig mosolygó szolgálatkész ember volt. A fiatal orvosokhoz i-
gen nagy szeretettel fordult. Ha Főnökünk, de bármelyik osztályos beosztott telefonon felkereste
és nem operált – azonnal rendelkezésünkre állt. Lejött az Osztályra. Az osztálya műtéteihez,
ha a beteget tőlünk vették át műtétre a beteg kezelőorvosát mindig meghívta a műtőbe és tevékeny-
ségét magyarázta. Hasonló jó viszonyban álltunk helyettesével Teleki Főorvossal is.
Persze akadtak problémás esetek is munkás hétköznapjainkban. Egyik ügyeletem alatt a diszpécser
szolgálatot végző kolléga osztályunkra felvett egy idős beteget. A beteget sebész nem látta. Vizsgá –
latom alapján sebész konzíliumot kértem., aki perceken belül megérkezett. Javaslatait,illetve utasí –
tásait teljesítettem. Félóránként ellenőriztem a beteget,: állapota változatlan maradt. Elővigyázati
szempontból ismét hívtam a Sebész kollégát. Szó nélkül megérkezett,s a javasolt kezelés folytatását
kérte. A harmadik kontroll-hívásom után távozáskor a fülembe súgta : „túró a füledbe” Kértem átvé-
telét,. Kérésemet nem teljesítette. Reggel első utam Főorvosomhoz vezetett, aki azonnal megtekintette a beteget. Majd Küllői Tanár Urat telefonon felhívta, aki látatlanul a beteget azonnal osztályára átvette. Ahogy a beteget elszállították, a másik sebészeti osztály vezetője Lukács főorvos Úr jelentkezett a beteg átvételére, miután értesült az éjszaka történéseiről.
Az Rtg Osztály vezetőjével, Dr Zsadon Főorvos Úrral Debrecenben együtt dolgozott a Klinikán.
Rajta kívül az Rtg Osztály orvosaival is igen jó munkakapcsolatunk volt.
Ha Főorvos személye vizsgálódását kértük személyes megkeresésre szó nélkül teljesítette kérésün –
ket. A labor vezetője ,Goreczky Tanár Úr szigora mellett rendkívül szolgálatkész volt
Bartosiewicz Főorvos Úr , a reuma osztály vezetője nemcsak Főnökünk, hanem az egész osztály barátja volt. A szemészeten Németh Tanár Úr, majd utóda Dr Láng Zsuzsa Főorvosnő szolgálatkész-
ségét meg sem kell említenem. Az Orthopaedián a szigorlóként hozzám beosztott Dr Hasznos Jóska barátom volt a kapocs.
Kis csibészségek is történtek az Osztályon.
A Központi Rendelőben a műszakot befejezett ifjú kollégák, főleg a fogorvosok gyakran lelátogat –
tak az Osztályra. Az orvosi szobában nagy volt a nyüzsgés.. Hamar előkerült a bridge kártya. Osztályunk orvosai szükség és lehetőség szerint kiegészítették a partit.Egy pikk két pikk pattanás, volt a telefonos jelszó. Ha a hívott nem ért rá azt válaszolta: tovább. Akkor másik delikvens hívtak. A Kórház napról napra bővült. Létrehozták az Idegsebészeti Osztályt is.A szülészeten Gyöngyösi Tanár Úr vezetése alatt dolgoztak.
Vele kapcsolatban egy kis történetet megemlítek.
Egyik másodfőorvos kisbabát várt. Gyöngyösi Tanár Urat kérték fel a szülés levezetésére. Pont ü –
gyeletem alatt jött el a szülés ideje . A Tanár Urat nem találták, ugyanis vadászni volt. Telefonhívást
telefonhívás követte eredménytelenül. Az ügyeletes szülészek megkísérelték egy darabig hátráltat-
ni a szülést, majd spontán megszületett egy egészséges kisgyerek.
A gyermekosztály kiváló munkájáról szigorlóként volt lehetőségem meggyőződni.
Főnököm, miután a véletlen folytán tudomást szerzett arról, hogy Dr Csermely kórboncnok főorvos
Úr Édesapám iskolatársa volt a pécsi Piusz Gimnáziumban ,engem küldött le hozzá halálesetek fo- –
lyamán. Hubi Bácsi – ahogy nevezték – mikor ugyanis tudomást szerzett arról, hogy kinek a fia va-
gyok, rendkívül barátságosan fogadott. Apám és családom felől érdeklődött, s mindig elmaradtak esetleges kritikus szavaí. Itt ismerkedtem meg Dr Fenyvesi Csabával későbbi olimpikonnal, aki ak- kor itt dolgozott. Szerencsém volt többször együtt ügyelni Dr Kamuti Jenővel – szintén olimpikon-
nal , aki az edzőtábor helyett gyakran vállalt sebész ügyeletet. Ő később Sebészeti Osztályvezető, majd Kórház Igazgató is lett.
Főnököm figyelme kiterjedt orvosai családi viszonyaira is. Így ismerte meg Édesapámat is.
Kolléganőim: Zsoldos Marika, Hegyesi Jolika, később Simalcsik Nóra kedvencei közé tartoztak.
Alkoholt az Osztályon soha nem fogyasztott.
Egy alkalommal, miután felköszöntöttük névnapja alkalmával a közös orvosi szobában – ahová a reumatológia orvosai is tartoztak – összejöttünk és egészségére a főnök nélkül egy- egy korty pezs-
gőt fogyasztottunk, a főnöktől kapott pezsgőkból. Hirtelen kivágódott az ajtó és a Főorvos Úr meg-
jelent az ajtóban. Beinvitáltuk, melyet elfogadott. Megrökönyödésünkre nekitámaszkodott a szoba
szekrényének, mely tele volt töltött ajándékba kapott pálinkás üvegekkel. Ahogy ellépett a szekrény ajtaja kinyílt és a tele pálinkás üvegek kizúdultak a szobába. A halálos csendet a főnök kacagása
törte meg. Vidáman közölte: gyertek be az én szobámba , ott az én szekrényem is tele van töltött
pálinkás üvegekkel.
Dr Vajda Főigazgató Úr nagy tiszteletnek örvendett a Kórházban . Főnökünk is tartott tőle, de Őt
az Igazgató Úr megkülönböztetett kollégális barátsággal kezelte.
Tóth Főorvos Úr valamikor párttag volt. A vezető beosztást nem nyerhette volna el nélküle, de ké-sőbb tagkönyvét összetépte. Jó kapcsolataival biztosítani igyekezett statuszát. Jöttek, mentek látoga-
tói. Hozták a híreket, hozták a betegeket.
A Kórház betegeinek többsége vasutas és családtagja volt. A szabad kapacitást u.n. SZTK-s betegek
töltötték ki igazgatói engedéllyel.Egyszer sem fordult elő, hogyaz igazgató kérését elutasította volna
A Főorvos Úr nagyon diplomatikusan kapacitált, lépjek be a pártba, Sokat lendítene karrieremen.. Lehetőség is lett volna Svédországi ösztöndíj elnyerésére.
Főnököm érdeklődési köre a haematológia volt. Kérésére egy-egy eset kapcsán a kari könyvtárba küldött a szakirodalom tanulmányozására. Közös cikkeket is sikerült publikálni az Akta Medika Skandinavika svéd folyóiratban, a szakma vezető folyóiratában.
Ha már nem voltam hajlandó belépni a pártba kollégáim kapacitálására beiratkoztam a Kórházban
tartandó Marxista Esti Egyetem filozófia szakára.
Erőt vettem magamon és belekezdtem. Drága kollégáim ,összebeszélés után megválasztottak osz –
tály bizalminak. Ismerve jó szívemet, abban reménykedtek, hogy hiányzásaikat nem fogom beje –
gyezni. Így is történt. Az első sikeres beszámoló után a hiányzók elszámoltatása előtt arra hivat-
kozva, hogy napi bejáró lettem Székesfehérvárról ,családom lent tartózkodása miatt: éves halasz-
tást kértem. Persze végleg megszüntettem filozófia tanulmányaimat.
A Kórházban nem foglalkoztak Édesapám múltjával, politikai beállítottságával. Senki sem kifogá-
solta, hogy Székesfehérváron a Püspök esketett. Bezzeg a fehérvári pártbizottság felhányta az ese-
ményt még a feleségem unokatestvére pedagógus férjének is.
Olyan minisztériumi betegem is akadt, aki személyes beszélgetést kérve meggyónt. Bocsánatot
kért Édesapámmal való viselkedéséért. Indok nélkül sorozatosan ellenőrizte, elmarasztalta. Sőt bi-
izalma jeléül többször lakására meghívott orvosi tanácsaimért, hogy bizonyítsa bizalmát irántunk.
Az Osztályon az Adjunktus Úrról már tettem említést, de meg kell említenem Dr Füzér István idő – sebb kollégám mérhetetlen szorgalmát, szakmai képzettségét és kollégális , talán mondhatom
baráti segítségnyűjtásait.A később a gégészetről hozzánk csatlakozott Dr Zsigmond György szar-
kasztikus humoráról, hihetetlen munkabírásáról és szakmai kvalitásáról kell említést tennem.
A Főorvos Úr megromlott egészsége miatt időnként napokra távol maradt. Nyugodtan ránk bízta az
Osztály munkáját, de azért gyakran igen hiányzott.
A Rendelőintézeti kapcsolatunk nemcsak a szakmai kapcsolatokra korlátozódott, hanem például a fogorvosokra is. Félelmeim miatt szinte valamennyiük munkáját kipróbáltam. Közülük is két fiatal
orvossal összebarátkoztam. Mit hoz a véletlen: mindketten egyszerre tüdőgyulladásban megbete –
gedtek s az osztályon betegeim lettek. Kiváncsiskodásuk miatt kolléganőimet bemutattam nekik.
Gyuri fogorvos barátom és Jolika kolléganőm között szerelem szövődött, mind a mai napig tartó boldog házasság.
Laky Főorvos Úr a Rendelőintézet urológus főorvosa gyakori vendég volt az osztályon, mint consi-liárius, valamint Tax Adjunktus Úr barátja
A főorvos Úr rendelései végén időnként bekopogott az Adjunktus Úrhoz szobájába.Előfordult, hogy
beinvitáltak és megbíztak: hozzak a büféből a számukra félretett Akali Muskotály divatos palacko- zott bort. Néha engem is megkínáltak,sót bevontak beszélgetésükbe.
Főnökünk jó szakmai ,sőt egyesekkel baráti kapcsolatot tartott az Egyetem és az OTKI professzo –
raival. Különös jó kapcsolatot tartott fen Dr Pálos László Professzor Úrral. Ha valamelyik orvosa szakvizsgára készült áthívta consiliumra , melyért fizetség is járt. A consiliumra kiszemelt beteget
mindig a szakvizsgára jelentkező orvosa referálta.
A Professzor megkérdezte,: Jóska miért is hívtál, hiszen mindent tudsz a betegről és kezeléséről?
Azért hívtalak, hogy bemutassam a következő Nálad vizsgázó szakorvos jelöltet, de ha már itt vagy
legyen látszata is ,kérlek vedd át a beteget.
Természetesen ,volt a Professzor válasza, Majd hosszan elbeszélgettek szobájában.
Az önzetlen munkabírás szomorú példája volt a laboratórium másodfőorvosának tragédiája.
Hihetetlen munkabírása, és vállalása mellett tudományos munkát is végzett az Egyetemnek.
Egy hétköznapi ügyeletem hajnalán szomorú hír ébresztett. A korán munkába álló takarítónő holtan találta Vajda Tanár Urat. A laborban Ült egy széken lábait felpolcolva. Nem volt ideje kollégáihoz fordulni panaszaival.
Mélyvénás trombózisa volt, s tüdőembólia okozta a tragédiát.
Évfolyamtársaimmal szoros kapcsolatban álltam. Néhányukkal munkakapcsolatban is : Páczelt Fe –
rivel,urológus kollégával. Később érkezett osztályunkra Dr Simalcsik Nóra, akiről hamar kiderült ,
hogy szomszédunkban lakik. Családi baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Végh Márti a későbbi
sebész professzor Dr Kiss János felesége is új jövevény volt munkatársaim között Gyakran átcsalo-
gatta férjét egy kis szakmai vitára, ki szintén évfolyamtársam volt.
A Kórházban töltött éveim során hozták létre az Intenzív Terápiás Osztályt. Vezetője Dr Gurdon Já –
nos igen jól képzett mindig mosolygó, barátságos kolléga volt. Kezdetben ügyeleti szolgálatot az Osztály nem adott,. Az ügyeletes belgyógyászt hívták probléma esetén. Bevallom ha rám esett a sor
kezem – lábam reszketett. Ám az igen jól képzett asszisztencia mindent megoldott. Gyakran már o –
da érkezésem előtt. Csak alá kellett írnom az eseménynaplót.
Már balatonfüredi tevékenységem alatt epekövességem műtéti megoldása végett, a bizalom alapján
még létező MÁV Kórház sebész főorvosához fordultam, Teleki Jóskához a műtét elvégzésére.
A Főorvos Úr azonnal rendelkezésemre állt. Kérésemre, hogy Dr Gurdon Főoros Úr altasson sajná-
lattal közölte, hogy tudomása szerint repülővel külföldre utazik nyaralni. De megkeresem , mondta.
A főorvos Úr tíz perc múlva megjelent és közölte : sikerült a repülőjegyét későbbi időpontra átcserélni. A sikeres műtét után addig nem távozott el amíg fel nem ébredtem.
A főnővérek az osztályon igen megbízható betegcentrikus jól képzett, orvosait tisztelő személy vol-
tak: Rózsika és Anikó.
Dr Vajda Főigazgató Úrral közvetlen munkakapcsolatunk nem volt, de kiváló szakmai tekintélye, személyisége példaértékű volt .
A Kórház iránti bizalmam olyan nagy fokú volt, hogy lágyék-sérvemet is füredi működésem ide-
jén a még létező MÁV Kórházban operáltattam meg.
A műtétre felkértem Dr Padányi Istvánt, aki már nyugdíjaztatása miatt a MÁV Rendelőintézetben
dolgozott.
Pista is kedves régi kollégám volt. A műtétet kiválóan végezte el. Köszönöm!
Szintén balatonfüredi működésem alatt véletlenül egy füredi cukrászdában összehozott a sors a Fői-
gazgató Úrral. Megismert és asztalához invitált. Munkám és családom iránt érdeklődött. Sajnálatát
fejezte ki, hogy a Kórházból indok nélkül távoztam. Ha tudott volna róla, felkeres és lebeszélt volna
Fenti soraimat emlékeztetőnek szántam.
Egy betegem véleménye szerint a MÁV Kórház a nehéz időkben Állam volt az Államban. Híre az
egész országot betöltötte. Egy közösség fél százalék fizetés felajánlása révén létesült. Pénzüket jó
ügyért áldozták. Meg is voltak vele elégedve.
Természetesen tudomásul kell venni: modern korunk felülírja a múlt kórházi szerkezeti felépítését.
Budapesten , a centralizált nagy Kórházak biztosítják a jobb ellátást.
Ez nem mentesíti a felelősséget a megszüntetés oka és módja miatt.
Hol volt a MÁV Szakszervezet?
A vasutasság többet érdemelt volna.

Hutás Mihály
Author: Hutás Mihály

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100 éves születésnapjára írtam életrajzi kisregényt, de más prózai művekkel is kacérkodtam. Évekkel ezelőtt egy novellámmal pályázatot nyertem. Aktív orvosi munkám: jelenleg reumatológusként három munkahelyen, nagy családom adta feladatok ellátása, nomeg a klasszikus zene (sajnos már nem művelése) hanem hallgatása, a polyphonia tanulmányozása (pl.Bach fugák) időm nagy részét lekötötték. Talán egy kis lökést kapok szerény sikereimért.   Művészportré a szerzővel:

Megosztás
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Csönd

Egyed-Husti Boglárka   Csönd Elmentél. Nem sírtál. Csak fogtad a kezem. S utána a csönd maradt mellettem.   Elmentél. Némán, csöndesen. Nem panaszkodtál, hogy fáj.

Teljes bejegyzés »

Gon-dolkodó-Vers

Egyed-Husti Boglárka Gon-dolkodó-Vers Épp itt van előttem Életem nagy könyve És már készülök is belelapozni Mikor hirtelen Feleszmél Előtte a következő vers Mi lenne, ha

Teljes bejegyzés »

Nulladik nap

Nulladik nap Egyed-Husti Boglárka novellája Itt azt mondják, hogy amikor újjászületik az ember nem előre számolunk, hanem vissza. Így teljesen tiszta lappal indulunk az új

Teljes bejegyzés »

Emlékek

Tegnap volt még, hogy  Gyermekmosollyal üdvözöltelek.  Ma meg már a halál marka  Szorongatja lelkedet.    Bár visszamennénk az idő-vonaton  Hogy lássam régi mosolyod.  Érezzem bőröd

Teljes bejegyzés »

Nem tudok

Én nem tudok egy haldokló ágya mellett vidám lenni.  Belenézni a szemébe és ”minden rendben” – úgy tenni.  Mosolyogva-derűsen vele elcseverészgetni  Elengedni, elfogadni azt, hogy

Teljes bejegyzés »

Felolvasóest – 2024. február 22.

2024. február 22-én Friedler Magdolna, Bencsik Attila és Rácz Katalin voltak havi rendszerességgel megrendezésre kerülő felolvasóestünk vendégei, akik értékes rövidprózákat és verseket osztottak meg a

Teljes bejegyzés »