Viktória királynő

„Őfelsége Viktória, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője, A Hit Védelmezője, India császárnője”
(Uralkodása végén a királynő teljes megnevezése és titulatúrája )
1.
Századunkban sokan folyton gúnyolódnak,
Ha a művek híres királyokról szólnak.
Sokan azt gondolják, e téma már régi,
Pedig Angliáról van még mit mesélni.
Angliáról hallva bejön a királynő !
Hiszen ott a trónon mindig ül egy szép nő.
Ki mutatta meg azt, hogy a nő sikeres?
Viktória volt az, nő volt, és hiteles!
2.
Angoloknak trónján ült már sok királynő:
Okosak, és bátrak,voltak e vidám nők.
Mert Uralmuk alatt Anglia gazdag lett,
Viktória alatt erős, s hatalmas lett !
Kensingtonban jött ő anno a világra,
Viktória nevet kapta a kis lányka.
Élete kezdetben , mint egy tündérmese:
Angol hercegnőknek kellemes élete.
3.
Családja Drinának hívta Viktóriát,
Csodálatos, kedves gyermek lett ő immár.
Csakis nők voltak ott, ahol élt és lakott,
Bárónőtől porosz oktatást is kapott.
Vallásos nevelést az anyjától kapta,
A szexualitást nem szerette anyja.
Lánya nézeteit inspirálta bőszen:
A” viktoriánus erkölcs” innen jöhet.
4.
Mikor nevelője neki azt elmondta,
Hogy ő lesz Anglia új uralkodója,
” Jó leszek.”így szólalt gyermeki bájával:
Be is bizonyítja hosszú uralmával.
Nem feledkeztek meg szülei arról sem,
Hogy lányuk tanuljon sok minden dolgot meg .
Legfontosabb mindig neki a földrajz volt,
Tudásával minden térképet átrajzolt!
5.
Férjhez kell már menni” így döntött a család.
Sándor herceg nem, de Albert tetszik talán.
Úgy érzem, mondta, hogy boldoggá ő tenne,
A szomorú arca a nagy vonzereje.
Bele is szeretett a hercegbe hamar,
Eljött az ideje,legyen boldog ara.
Albert hamarosan a lányt el is jegyzi,
Majd egy évvel később feleségül veszi.
6.
Egész ország örült,s boldogan ünnepelt,
Kilenc hónap múlva gólya le is tette
Viktória Adalájd Máriát: lányát,
Akit később elvett majd a német császár.
Viktória 18 lett, az idő úgy elmúlt!
Sokak bánatára Vilmos király elhunyt
Egyesült Királyság királynője ő lett,
E naptól felvette Viktória nevet.
7.
Trónra lépésekor még tapasztalatlan,
A kormányrudat hát Melbourne kapja.
Nagy befolyással bírt uralkodójára:
Úgy szerette a Lord, mintha volna lánya .
A koronázási szertartása után
Viktória döntött, nem lakik ott eztán.
Buckingham-palota a hely, ahol trónolt.
Hatalmas,nagy vagyon tulajdonosa volt.
8.
Uralkodásának kezdetén népszerű .
Hírneve intrika miatt majd messze tűnt,
Terhesnek mondta ki a szegény Lady Florát,
De később kiderült,mája beteg volt már.
Uralkodása alatt egész Anglia
Megváltozott,s nagyot fejlődött az ipar.
Jöttek a gőzgépek,s a fejlődésével
Az emberek jobban, s egyre tovább élnek.
9.
Ők állították az első karácsonyfát.
Albert megölelte, nagy volt a boldogság,
És nagy szerelemmel megcsókolták egymást.
Oly boldog nap volt ez, úgy imádták egymást.
Albert nem keresett soha kalandokat.
És nem is kergetett hiú ábrándokat.
Nem csábította őt ivás és vadászat,
Kitaszított volt az angol társaságban.
10.
Királynőnk utálta ó a terhességet!
S csúnyának tartotta arcát gyermekének.
Ennek ellenére Albertnek és neki
Még további nyolc kis gyermeke születik.
Viktória családja minta szerű volt:
Házasságuk végig oly ideális volt.
Botrányok, afférok ő náluk nincsenek ,
Náluk uralkodó az erkölcs s tisztelet.
11.
Viktóriát Oxford lelőni próbálta,
Mikor ő Albertnek a társaságában
az Ingestre Házba az anyjához ment el .
Oxford kétszer is lőtt, ám nagy baj nem esett.
A hangulat iránta sokszor változott .
Többször rálőttek, és ez mindenkit sokkolt.
Őrült katonatiszt ráemelte pálcáját,
Megszúrta kalapját ,felsértette arcát.
12.
Írországban kitört a nagy burgonyavész:
Egymillió ember akkor ott odavész.
Nagy Éhínség miatt el is vándoroltak,
És őt “Az éhínség királynőnek” hívtak.
Pedig kétezer font volt az adománya
Az éhezőknek is meg az Írországnak.
Többet adott, bármely adományozónál,
De öt fontot adott :mondta a gonosz száj !
13.
Hirtelen megromlott Albert egészsége,
Meghalt hastífuszban szerelmetes férje .
állami gyászt hirdetett ,s feketét hordott,
A “windsori özvegy” kerülte most Londont,
John Brown,az inas volt egyetlen támasza,
Gúnyolták a királynőt,mindenki támadta.
Dicséri inasát útleírásában,
Vélt nagy szerelmükről filmet is csináltak.
14.
A francia lázadás győzelme után
Haramiák mentek a királynő után,
De a Szent Pál templomban misét tartatott,
A zordon hangulat , csendben alább hagyott .
A szent mise után épp két napra esett,
Arthur O’Connor rá fogott egy vak fegyvert .
Testőre Brown ott volt,a tettest elkapta,
Eztán Viktóriát a nép már méltatta.
15.
Egy uralkodói új törvény kimondta,
Hogy az Viktóriát feljogosította:
Miszerint hetvenhat május 1-jén felvegye
Az “India császárnője” címet,s nevet.
Hetvennyolcban Albert halála gyásznapján
Második lányát, érte utol a halál .
Meghalt Alíz szegény,a messzi Darmstadtban,
Ennyi egybeesés ” oly felfoghatatlan”!
16.
Munkába menekült, s csak nőtt birodalma.
Állandóan készen támadásra, s harcra.
E jóindulatú tevékenység jó volt,
Hogy megvédje őket az agresszívoktól.
Roderick Maclean,egy önjelölt költő,
Mert nem tetszett verse rá célzott, sőt lőtt.
Majd a bűnbánások olybá meghatották,
Hogy megérte ,mondta mert szívvel halmozzák.
17.
Egy napon legurult a lépcsőn házában .
Hónapokig sántított törött lábával.
Balesetéből nem épült fel teljesen,
Aztán kínozta a reuma rendesen .
És mindezek után elment titkára Brown
Ő életrajzának az írásába fog.
Kérték Viktóriát,hogy ne adassa ki,
Mert alapot adhat a pletykásoknak így.
18.
Kéziratát sajnos megsemmisítették,
De újat írt megint nyolcvannégy elején:
“levelek felföldi életünk útjáról”
Amit barátjának, John Brownnak” ajánlott.
A Brown halálának évfordulója volt,
Mikor Viktóriát értesítették arról,
Hogy meghalt Cannes-ban kicsi fia, Lipót.
Ez nagy fájdalom, és tragédia is volt
19.
A Brit Birodalom egy nagy ünnepet ült:
Viktória arany jubileumra készült.
Éppen ötven éve ,hogy ott ül a trónon ,
Bankettjén vendégül ötven király volt ott.
Következő napon körmeneten vett részt,
Mark Twain és sokan így emlegették:
“mindkét irányban elérte a látóhatárt”,
Majd a Westminsterben tett ő hálaadást.
20.
Ekkor Viktória ismét népszerű volt.
Felvett most egy pincért,ki Abdul Karim volt,
Kit előléptetett nemsoká, mint titkárt
Hindit tanította,s inasaként is állt.
Család,s rosszakarók most felháborodtak,
Megvádolták Abdult, ismét ármánykodtak:
Hogy a Patrióta Liga kémje tán ő,
Így hangolja hinduk ellen a királynőt.
21.
Királynő a vádat elutasította,
Az előítélet nagyon taszította,
És Abdul Karim szolgálatában maradt,
Ki halála után hazatért nyugdíjazva .
Lehagyta ő Györgyöt kilencvenhat évben,
Mint a legtovább trónon lévő fenséget:
Az angolok, meg a skótok és a britek
A gyémánt jubileumát ünneplik meg .
22.
Az ünnepségen sok miniszter megjelent.
Londonban egy díszes ünnepet szerveztek :
A birodalomnak több tájáról jöttek.
Tisztelettel voltak ők a királynőnek.
Osborne házban ünnepli karácsonyát,
Reuma gyötörte, lába béna most már .
A szürke hályogtól nem látott már tisztán.
Oly gyengén,és kábán, rosszul volt ő immár.
23.
Agyvérzésben hunyt el ő egy keddi este
Kilencszázegy évben, nyolcvanegy évesen.
Ágya mellett Fia. Brit király lesz már már,
És az unokája, Vilmos, német császár.
Míg élt, leírta a temetés menetét:
Megírta, legyen katonai temetés.
Hisz katona lánya ,s a hadsereg feje,
S minden legyen fehér, semmi se fekete!
24.
Fehér esküvői fátylába fektették.
A koporsójába emlékeit tették:
Mellé helyezték Albert egy köntösét is ,
S férje tenyere nyomatát öntötték ki.
Mellé került Brown egy hajtincse s fényképe,
Bal kezébe tették egy csokorral védve.
Ékszerek sorát helyezték rája sorba,
S jegygyűrűjét ,ami Albert anyjától van.
25.
Az ő temetését nagy gyásszal tartották
A Windsori kápolnában ravatalozták.
Albert mellett fekszik örök nyugalomban ,
A Fromore Mauzóleumban nyugodhat.
“Európa nagymamája” csendben ment el,
A világ legnagyobb birodalmának zászlaja lebegett:
Ausztrália,Dél-Afrika Kanada, Új-Zéland és rengeteg
afrikai, ázsiai és dél-amerikai ország felett.

Mészárosné Maya
Author: Mészárosné Maya

Mészárosné Maya az Irodalmi Rádió szerzője. A magyar kultúra egyik legszebb bölcsőjéből, Sárospatakról származom. Diákéveimet életem legszebb szakaszának tekintem. A pataki kollégium milliője korán megihletett. Az irodalom és a történelem volt a kedvenc tantárgyam. Diákként irodalmi pályamunkám, mely a felszabadulás utáni költészetről szólt, első helyezett lett. Évekig csak alkalmanként írtam egy-egy verset valaki köszöntésére. Verses próbálkozásaim után önéletrajzi regényem írásába kezdtem, melyet folyamatosan bővítek, és terveim szerint unokám fogja folytatni, és befejezni, akit már eléggé megmérgeztem az irodalom szeretetével, pár verset már ő is írt. Írtam néhány novellát is, többnyire személyes élmények hatására. Az NN Biztosító tankönyvének én írtam a "Biztosítás történet" című fejezetét. Több marketing cég eladástechnikai oktató anyagát én írtam, és oktattam is az üzletkötőket. Erdélyben, Marosvásárhelyen két cég teljes marketing anyagát én készítettem el. Ezen anyagokat nemcsak írtam, felkérésre oktattam is. Egy halálközeli betegség legyőzése után kezdtem komolyabban foglalkozni a versírással. Verseim zömét a szeretet, a szerelem, a hűség ihlette, de sok művem történelmi személyekről, utazásról, a természetről, szülővárosomról és ünnepekről szól. Leginkább a magyaros verselést kedvelem, de tanulmányoztam, és kipróbáltam egyéb irodalmi stílusokat is. Kedvelem a kínai versformákat is, de jobban vonz a klasszikus verselés. Hiszem, hogy a versíráshoz az ihletés, az átélés kevés, kell hozzá...

Share on facebook
Megosztás
Share on twitter
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Gondolsz-e néha rám

(Senrjon csokor) Gondolsz-e még néha rám? Jut-e még eszedbe múlt-részlet. Sorsunk mivé lett? Gondolsz-e még néha rám? Eszedbe jut-e múlt, mint rege. Élet, csak csendes.

Teljes bejegyzés »

Naplementében…

Már én sem harcolni, sem győzni nem akarok, Tudomásul veszem, a nappalok halandók… Mi vagyok a világban… arc nélküli senki, Az utcán sem köszönnek, de

Teljes bejegyzés »

A múltamban

Visszatekintek a semmire… A régmúlt időmben, hősi várban laktam, Ez volt a sorsom, sikerült, jól belaktam… A régmúlt időmben, hősi várban laktam. Ez azonban már

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Bogdán László

Rózsa Iván: Bogdán László Mentetted falud, Minden cigányt hiába: Lecsóba ment terv… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője.

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Domján Edit

Rózsa Iván: Domján Edit Örök ifjúság… Nem akart öreg lenni: Fiatal maradt… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője.

Teljes bejegyzés »