Higgyünk a kis csodákban!

A társadalom hajlamos kidobni minket öregeket, de az Úr egyáltalán nem! Az Úr sosem akar megszabadulni tőlünk! Ő arra hív, hogy életünk minden szakaszában kövessük, hiszen az öregkornak megvan a maga kegyelme, küldetése, az Úr valódi hívását tartalmazza. Az öregkor hivatás. Nem jött még el az ideje annak, hogy „behúzzuk az evezőket a csónakba”. Ez az életszakasz kétségtelenül eltér az előzőektől, egy kicsit „ki is kell találni” magunknak, hiszen a mai társadalmak sem lelkileg, sem erkölcsileg nem képesek arra, hogy kifejezzék teljes értékét ennek az életkornak.” /Ferenc pápa/

Fatimában 1917-ben három pásztorgyermek előtt megjelent a Szent Szűz, bennük megtestesült az Ige. Azóta őket boldoggá avatta II. János Pál pápánk, a brutális támadás után ő megmenekült, ő maga helyezte el itt azt, amivel megsebesítették. Higgyünk a kis csodákban, mert erejük megrengetheti a világot. A II. világháború 3. esztendejében ez a látomás mutatta az utat, hogy ha az emberek azon járnak, egyszer eljöhet a béke ideje is. Még nem értünk ugyan utunk végére, de egyre többen megyünk rajta. Idős korunkra bölcsebbek leszünk, így van ez a nemzetekkel is. Vannak értékeink, amelyeket megőrzünk, újakat teremtünk, de mindezt Isten segítségével tudjuk csak átadni azoknak, akik utánunk jönnek. Minél többet adunk magunkból, annál bőségesebben árad általunk az öröm, a kegyelem. Ha beletemetkezünk az önzésbe, önsajnálatba, ha megtartjuk magunknak időnket, energiánkat, akkor megkeseredünk, elszegényedünk és boldogtalanná válunk. Nem vagyunk egyformák, mint ahogy a belső szerveink sem azok. Világunk összetartó ereje a szolidaritás, a gazdagok, erősek kötelessége a gyengék gyámolítása, a közösség életben tartása, a testvéri szeretet.

Amikor Rómában, a Szent Péter tér meghatározó épületében felszállt a fehér füst, eljött az igazság pillanata. Boldogság töltötte el az igaz katolikus és más vallású embertömeget, mert Ferenc pápát megválasztották. Ő a szegények nyomorúságának enyhítéséért, a nemzetek fellendüléséért, Isten oltalmáért, a háborúk megszűntetéséért küzd, imádkozik. Megváltoztatta a Vatikán állam eddigi életét. Nyitott a nyomorban, üldöztetésben szenvedő emberiség felé, nap mint nap ezt láthatjuk. Kiáll azokért, akik hátrányos helyzetűek, betegek. Minden erejével azért fohászkodik Teremtőnkhöz, hogy a szeretet győzzön a gonosz felett. A hazugság, az elnyomás, a diszkrimináció szűnjön meg. A világ népei egymással békében éljenek, mindennapjainkat a szeretet fénye öntse el, a család és a haza szentsége legyen az első. Áradjon mindenkire a szent tűz, hozzon békét, nyugalmat. Újító személyiség, bátran vallja eszméit, gondolatait a médiában naponta hirdeti. A ma embere, utódaink példaképe. Milliók hallgatják szavát, színtől és vallásoktól függetlenül minden ember tiszteli őt. Szerénysége miatt mindenki lelkébe behatol. Megőrzi elődeinek hagyatékát, azt a szellemiséget, amelyek előbbre vitték az emberiség sorsát. Ma, talán az utolsó pillanatokban kell megtenni minden embernek, népnek mindazt, amivel jövőnket jobb irányba terelhetjük. Biztassuk fiainkat, hogy a jövőtől való félelmük leküzdhető! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Jézus tanításait szívleljék meg! Katolikus szellemben nevelkedtem, Szent II. János Pál pápánk megvilágította előttem, hogy a legnagyobb erő a szeretet, amely győzhet a gyűlölködés felett. Ha ezt semmibe vesszük, létünket kérdőjelezzük meg. Ferenc pápa is ezt hirdeti, fogadjuk meg tanításaikat! Ha úgy neveljük gyermekeinket, ahogyan bennünket elődeink, ha hittel, szeretettel fordulunk embertársaink felé, egymást segítjük, közös akarattal törekszünk a jóra, szellemi és fizikai világunk gazdagodhat. Ha minden ember tesz ezért, együtt gondolkodik, egy eszméért küzd, olyan világ születhet, amelyben nincs többé kizsákmányolás, nyomorúság, eltűnik a szegény és gazdag közötti különbség. Mindenki megtalálhatja saját területén, saját országában az örömet adó munkát, a tisztesség, a becsület útját, boldogulás lehetőségeit. Földünk kincseit, elődeink tanításait őrizzük meg, így országainkban és az emberek fejében is rend lesz. Mindenki tehet ezért. Az ókortól a máig gondolkodóink elmondták, leírták az ehhez szükséges teendőket, de mintha süket fülekre talált volna, ma sincs béke Földünkön. Értsük meg végre és tegyünk saját életünkért, utódaink sorsáért, mert megéri! Ahogy Isten felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, a Te jóságod is kiáradhat bárkire. Megérdemlik, bár ez nem a te dolgod. Te jó szándékkal elveted a magot, a többit Istenre bízod. A jótett, a szolgálat legyen mindennapi viseletünk. Nagyobb öröm adni, mint kapni.

Kühne Katalin az Irodalmi Rádió szépirodalmi életműdíjas szerzője. 2018 elején művészportré rádióműsort készítettünk alkotónkkal, ami itt megtekinthető: Kagylóhéjban…