Vashideg korlátra támaszkodó reggel.
Csikorgón érkező helyközi vád.
Napos délután, hazug szeptember.
A jók mennek el. Az áldott család.

Köhögve váró megállócsikkek.
Merészen bődülő vén buszmotor.
Pislogó értelmed tétován billeg,
valami érkezik, félresodor.

Meddig szégyenül velünk a jelen?
Kabalánk miféle értékvagyon?
Csöpögve vérzik a történelem,
összeroskad egy másnapon.

Átjárja testünk a város szaga.
Zsebünkben morzsák és régi piszok.
Mögötted múlik az éjszaka,
hajadban nyíló nárciszok.

Székely-Máté László 1969-ben született Győrött. Általános és középiskoláit a városban végezte. Először kitanulta a villanyszerelő szakmát, majd munka…