Vaskorlátok nehézágyú ellen
Gátszakadást elfelejtő ár
Hamvába holt múló világszellem
Mire taníthatna egy tanár

Sohasemvolt szétszakadó egység
Csontszárazra kiaknázott kút
Valakire rálőttetek nemrég
Beomlik egy bársonyalagút

Keservesen megszülető válasz
Válaszokban tékozló homály
Homályunkban lelki oldaltámasz
Keszekuszán élő jogszabály

Bagószagú kávéfoltos otthon
Fűnyíróval meggyalázott rét
Magánélet csupasz utcafronton
Elfelejtjük őseink nevét

Győr, 2016. október 22.

Székely-Máté László 1969-ben született Győrött. Általános és középiskoláit a városban végezte. Először kitanulta a villanyszerelő szakmát, majd munka…