Fáradt olaj kering ereinkben
Homlokunkon ólomnehéz ránc
Földön fekve nem vihetsz el innen
Lepányváz egy véres acéllánc
Sebzett csőrű láthatatlan varjak
Könnyezni rég képtelen szemek
Szívünkből egy darabot akarnak
Mondhatsz bármit, már nem értenek
Bűneinkért lelkünket kívánta
Valamiért száz éve gyötör
Nem foglaljuk álnevét imánkba
Tudjuk, végül úgyis elsöpör

Székely-Máté László 1969-ben született Győrött. Általános és középiskoláit a városban végezte. Először kitanulta a villanyszerelő szakmát, majd munka…