Zölden fázó ősfenyő
Árnya arcodon
Éjhidegtől szenvedő
Hófehér korom
Dermedt lábú reggelek
Álmos délután
Gyűrött ágyban hempereg
Dúdolgat talán

Átizzadó hátadon
Csókot érő szó
Igazzá lett rágalom
Épp helyénvaló
Messzelátó gondolat
Felolvasztott jég
Tervezetlen arculat
Izzó lázban ég

Szétterülő illatod
Rozsdaszínű folt
Csukott szemű lázadó
Vágyad elrabolt
Zuhanyrózsa szenvedély
Valós képzelet
Lábon hordott könnyű kéj
Ismerős neved

Messze nyúló síneken
Hosszan búcsúzó
Eltékozolt szerelem
Boldog télutó

Székely-Máté László 1969-ben született Győrött. Általános és középiskoláit a városban végezte. Először kitanulta a villanyszerelő szakmát, majd munka…