Süncsalád él fenyőbokrok alatt
Almacsutkát rágcsálgat az éj
Tarisznyád egy kampószögön maradt
Tavaszt álmodik a holdkaréj

Gyalogösvény és egy rőt szederfa
Árnyékában kiszáradt virág
Meghajlott a vén mestergerenda
Erdészházunk emlékezni lát

Nehéz puska billeg hajlott háton
Zörgő avar, elrohanó őz
Magasból figyel a csupasz várrom
Tornyában több évszázad időz

Meséidet felidéznünk nem kell
Elsusogják esténként a fák
Hallgatja egy néma öregember
Megtámasztva kopott asztalát

Tölgyerdőből előbújó emlék
Háta mögött sajgó ámulat
Gomolygó ködök hívattak nemrég
Mosolyogva lassan rám mutat

Vár a folyó, vár a párás erdő
Zöldhegy élő múltakat rabol
Borítson be izzó viharfelhő
Ott vársz te is, tudom, valahol

Székely-Máté László 1969-ben született Győrött. Általános és középiskoláit a városban végezte. Először kitanulta a villanyszerelő szakmát, majd munka…