Szerkesztőségünk 2016. december 10-én rendezte meg idei évadzáró összejövetelét Miskolctapolcán, a Flóra Panzióban. A rendezvényen betekintettünk az idén lezajlott és folyamatban lévő programokba, bemutattuk a napvilágot látott kiadványokat és az est végén sor került az év legjobb szerzője és az év legjobb előadója díjak átadására is.

az ünnepi asztalokon a kiosztásra váró díjak, ajándékcsomagok és kiadványaink

A hivatalos rendezvény háromfogásos vacsorával kezdődött, ahol Zsoldos Árpád főszerkesztő köszöntötte a vendégeket.

Műsorunk elején az idei pályázatokból válogattunk ki néhány alkotást. Elhangzott Mészáros Ildikó alkotónk olimpiai pályázatra beküldött nyertes műve, a legutóbbi téli pályázatunkból Pocsai Piroska Hóhancur című verse, az ‘Út a boldogsághoz’ című pályázatunkból pedig Bárány Terézia szerzőnk Hogyan legyünk boldogok? című alkotását elevenítettük fel. Elhangzott egy alkotás a nyári kreatív alkotáspályázatunkból is: Mitiner Mária Újévi tánc című verse, az első blokk végén pedig Stern Ilona Nem vagyok őrült és nem vagyok más című munkáját olvastuk fel.

Az est előadói Kocsisné Heiler Éva, Pintér Lilla, Kardos Katalin és Jóbi Annamária voltak.

Az ünnepség folyamán több bejátszást is láthatott, hallhatott a közönség. Rövid képes összefoglalót vetítettünk az idei nyári táborunkban készített fényképekből; a művészportré sorozatból részleteket hallgattunk meg, felidéztük a beszélgetések egy részét Szakáli  Annával, Szentpéterszegi Rózával és Zöld Attilával; majd a Kortárs Verstár Pro sorozat idei vendégművészeitől hallgattunk meg egy-egy előadást: B. Mester Éva, Kühne Katalin és Török Nándor szerzőink egy-egy alkotását Náray Erika, Radó Denise és Barbinek Péter tolmácsolásában.

Idei kiadványainkból is készítettünk egy válogatást. A netkötet programból Gáthy Emőke szerzőnk éppen most készülő válogatásából hallgattuk meg a Szeretetről – kicsit másképpen című részt, korábbi netköteteink szerzői közül pedig Szebeni Sándortól választottunk egy verset, Az éjszaka odvaiban címűt.

Könyvkiadói tevékenységünk legutóbb bemutatásra kerülő két kötetéből is kaptak ízelítőt a jelenlévők. Papp András december 4-én bemutatott Föld alatt és föld felett című könyvét, valamint Szabó Edit december 12-én bemutatásra kerülő Folyóparti álom című versválogatását is az Irodalmi Rádió szerkesztősége adta ki.

Hangoskönyveink közül Bencsik Attila – Porszemek tánca, Ferencz Krisztián – Eszkimók tánca és Boda Zsófia alkotónk most készülő válogatásából hallhattak részleteket a megjelentek.

A születésnapi ünnepségünkön mutattuk be idei antológiánkat és hangoskönyvünket is. Mindkettő az Ünnepi csend címet kapta. A borító és Zsoldos Árpád szerkesztő előszava:

Szerkesztőségünk idei antológiája elsősorban két nagy, 2015-ben lezajlott pályázatunk anyagát dolgozza fel, a pedagógus és az orvos írók válogatott verseit és rövidprózáit. Mindemellett természetesen helyet kapnak benne azon, régebbi alkotóink is, akik éltek ezzel a megjelenési lehetőséggel év eleji felhívásunk alkalmával. Az ő írásaik találhatók kötetünk harmadik részében.

Válogatásunk 2016 Karácsonya előtt lát napvilágot, s szokásunkhoz híven születésnapi ünnepségünkön mutatjuk be. A cím nem csak erre az ünnepre utal, hanem minden olyan pillanatra, amikor megszületik egy alkotás. Hiszen minden mű befejezése ünnep alkotója számára. S talán annak elkezdése is, az ihletettség érzése.

Magával a csenddel sokszor találkozunk életünk során úgy, ahogy a csend szóval ennek a könyvnek a sorai között is. S ahány csend, annyiféle. Egy-részt, ha visszautalok bevezető soraimra, minden versben és prózában ott van az alkotás csendje, s ha pedig az elkészült mű olvasói oldaláról szemléljük a dolgot, az olvasás meghitt csendje is.
Jelen kötetünkből konkrét példákat kiragadva: ott érezhetjük magunkat a nyári szünetre üresen hagyott iskola csendjében; a templom, az áhítat csendjében; a természet hívó és békés csendjében; a magány csendjében vagy a temető, a halál csendjében.
Mindegyik csendben más-más érzelmek rejlenek, más történetek, sorsok, állapotok bújnak meg.

Az egyik legszebb alkotói megfogalmazása a csendnek a pedagógus szerzők között Kerényi Mari Egy nap című írásában található meg: „Végre csend van. Kilátszik a szavak helye.”
De találunk példát Borbás Lászlóné Éva Eget néző című gondolatnyi versében is: „Csillagpikkelyű takaródat beférceli a csend.”
Orgoványi Anikó az elmúlás csendjével kezdi egyik szép versét, magát a szót rögtön a vers elejébe, alliterációba fűzve: „Csak a csend cseng, kong a légüres térben. Hívnálak, de nincs térerő ott, az éteri égben”
File Gabriella pedig egy szép szinesztéziát alkot így: „Nyújtózik a tenger, harapdálja a partot. Nedvesen tapad a csend a mohó homokra.”
Orosz Margit egy teljes szonettet szentel a csendnek, de ugyanígy találunk gyönyörű csendeket Hajnal Éva és H. Végh Katalin munkáiban is.

Az orvos-szerzők írásaiban is bőven akadnak csend-motívumok. Sasváry Erzsébet egyesíti az alkotás és a lélek mély csendjét, amikor erről ír: „Lent, a tengermélyű csendben ezüst kagylóba zárt magányod igazgyöngyöket terem!”
A legerősebben Zöld Attilánál érezhető a csend jelenléte és fontossága az alkotásokban, hiszen itt is és eddigi életműve jelentős részében is megjelenik, akár megszemélyesítve is.
S természetesen korábbi, állandó szerzőinktől is találunk ide idézhető részleteket. Maya Hall például az elmúlást írja le megindítóan a csend szót használva Elfogynak című versében: „Elfogynak végül a vének, egyszer a nyomukba lépek, bele hullanak a csendbe, de miért ilyen sietve, miért fut így az idő.”

Szerkesztőként nagyon örülök, hogy ezt a sok csendet, s társait most összefoghattuk egy kis csomagba, egy szép kis masnival átkötve adhatjuk át az olvasóknak, s így lehet ez a csend egy kicsit emelkedett, ünnepi is.


Az antológiából Hutás Mihály és Varga Lajos egy-egy írását, a hangoskönyvből pedig B. Mester Éva, Kühne Katalin, Baranya Imre és Szabó Zsombor egy-egy alkotását olvastuk fel a helyszínen.

Ezt követően került sor idei online országos szavalóversenyünk ünnepélyes eredményhirdetésére. A 18 év alattiak kategóriáját Hartmann Gerda képviselte, az összetett első három helyezett pedig Taskó Zsuzsanna (1.), Jacsó Pál (2.) és Hervay Tamás (3.) lettek.

A szavalók produkciói a továbbiakban is meghallgathatók weboldalunkon ITT.

Az est záró eseménye és fénypontja a legjobb szerző és előadó díjak átadása volt.
2016-ban az alkotógárda szavazatai és a szerkesztőség döntése alapján a legjobb szerző díjat Mészáros Ildikó vihette haza, a második helyen Jacsó Pál, a harmadikon pedig Török Nándor végzett. Gratulálunk!

A legjobb előadó címet 2016-ban Kocsisné Heiler Évának ítélet az alkotóközösség! Gratulálunk!

Köszönjük mindenkinek, aki 2016-ban szerzőként, előadóként vagy bármilyen más módon részt vett vagy segítette alkotóközösségünk és szerkesztőségünk tevékenységét! 2017-ben folytatjuk!

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…