Az első találkozás

Mint két éjben világitó Szentjános Bogárka

Arcát övező dus hajfonatok ölében

Napdfürdőt vesz emberléptékü horizontunk tükrében.

Olyan, mint egy parányi drágakő

S ugy ölel magához csillogó pillái kitárulkozásában,

Mintha üdvözletet suttogna dus szemöldöke árnyékában.

S mint az egymásra talált lelkek egy közös imában

Egy boldogság könnycseppel lemossa a zajos diszharmóniát

Igy tartva távol tőlünk a szeretetlenség fullánkját.

Világositsd meg utam e zürös világban

Adj kapaszkodót, hogy tovább merre menjek

S megszabadulva az átkos hivságok karmából

Száguldjon a lelkem feljebb, egyre feljebb!

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…