Bőgnek a traktorok!

Bőgnek a traktorok a város főterén
Hol egykor ünnepi diszben masiroztak a Kádár katonák
S majd 56 véres zászlain taposva
Ünnepelt 57 május köszöntője
Mit ma a háborgó gazdák traktorai
Zsufoltan megtöltöttek
Lopva vándorol a kisüsti szájról szájra
Merit a gulyásból biztató hirekre várva
Egy nemzettel dacolva
Bezárkózva egy parlamenti szobába
Ül a sátán, s vigyorog magában.
Hej parasztok, parasztok
Miért üres a bugyellárisotok
Jó Viktortok vitézlő korában
Szép jövőtök megpihent
Egy melegebb karámban
Miért nem adott kaszát – kapát kezetekbe
Hogy elkergessétek az elvtársakat
Messzi tengerekbe
Most a tenger jön el Hozzátok
Mint élőt, s élettelent megrontó
Árvizi járványok
Gyurcsány Ur, mint egy király
Trónszéket bitorolva
Alattvalóit belerángatja
A sárba, a piszokba.
A panaszkodóknak befogatja a száját
S a parasztoktól megtagadja audenciáját.
A rágalom ária burjánozva terjed
Célja megvalósul:
Az ellenzék presztizsveszteséget szenved.
Hej parasztok, parasztok
Miért üres a bugyellárisotok.
Nem kell a vjdék,nem kell a magyar buza
Nem kell a parasztok keserve
És nem kell a buja
Lumpenosodjatok, legyetek csőlakók
Egy betevő falatért MSZP szavazók.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…