Edit Szabó : A Golgotán

Jeruzsálem városán túl
magas dombnak tetejére
cipelte keresztjét Jézus
vállain, megfeszítettve.

Kapun kívül szenvedése
vére által szentelt földje,
hívők dicsőítésére,
kínjait így elfeledve.

Ég tetején Jézus feje,
gyászba borul a természet
sötétség támad a Földön,
lelke a mennyekbe odafönt.

Gyarlóságért fizet Isten,
mily bűnt követhet el ember,
anya fájdalma egekig ér
kíséri temetni gyermekét.

Büntess Isten földrengéssel,
gyarló embert sötétséggel,
ne lássa ő a bűntelent,
teste seb, de lelke veled.

Lelke bocsánatért eseng,
Atyám haragod felejtsed,
esendőek az emberek,
nem tudják mit cselekszenek.

Bőcs,2017.04.17.

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…